Nyheter

Norge stanser tvangsreturer til Afghanistan

STANSER: UDI og UNE har besluttet å stanse tvangsreturer til Afghanistan fram til 15. september, opplyser de i en pressemelding.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Bakgrunnen for utsettelsen er eskalering i konflikten mellom Taliban og afghanske myndigheter, som medfører forverring av sikkerhetssituasjonen i landet.

Avgjørelsen innebærer at personer som har fått endelig vedtak om retur til Afghanistan ikke har plikt til å forlate Norge så lenge returstoppen varer.

Det gjelder for personer fra Afghanistan som enten har fått avslag på søknad om beskyttelse, har blitt utvist fra Norge, har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt eller oppholder seg i Norge, og har fått avslag på søknaden om oppholdstillatelse.

FORNØYDE: Generalsekretær i Afghanistankomiteen Liv Kjølseth, og styreleder i Noas, Kai Eide, er fornøyde med avgjørelsen til UDI og UNE om å stanse tvangsreturer til Afghanistan

Fornøyde med avgjørelsen

– At UDI og UNE nå stanser tvangsreturene, viser at de har tatt inn over seg at situasjonen i Afghanistan er svært alvorlig, sier styreleder i Norsk organistasjon for asylsøkere (Noas), Kai Eide.

I forrige uke meldte Vårt Land at Noas og Afghanistankomiteen sendte et brev til Justis- og beredskapsdepartementet, og ba regjeringen om å stanse alle tvangsreturer til Afghanistan. Da svarte UDI at det hittil ikke hadde vært grunnlag for å vurdere sikkerhetssituasjonen som så utrygg at alle som kommer fra landet kan anerkjennes som flyktninger.

– Noas er veldig tilfredse med denne avgjørelsen. Regjeringen treffer nå en klok og riktig beslutning i tråd med det den afghanske regjeringen har bedt europeiske land om, sier Eide.

Tidligere i juli har også Sverige og Finland stanset tvangsreturer til Afghanistan, som Norge nå følger etter.

Eide forteller at dette er en lettelse for afghanske flyktninger i Norge:

– Dette fjerner et usikkerhetsmoment i manges liv, slik at de slipper å være bekymret for å måtte bli sendt tilbake til landet som er i sin mest usikre periode siden 2001.

Dette burde skjedd før

– Avgjørelsen til UDI og UNE er det eneste rette. Dette har vi ventet på, forteller generalsekretær i Afghanistankomiteen, Liv Kjølseth.

Hun sier at hun, i likhet med Eide, er svært fornøyd med vedtaket til UDI og UNE, men synes det er merkelig at det har tatt så lang tid:

– Norge har kommet som etternøleren i denne situasjonen, etter at Sverige og Finland vedtok det samme i forrige uke. Det er beklagelig at vi ikke har klart å ta en lederrolle her.

I følge Kjølseth er det ingen tvil om at regjeringen har tatt inn over seg alvoret i situasjonen i Afghanistan tidligere, da blant annet statssekretær Audun Halvorsen gjorde rede for situasjonen foran FNs sikkerhetsråd 22. juni.

– Regjeringen har nå tatt situasjonen på alvor. Det burde de ha gjort før. Utlendingsmyndighetene har brukt for lang tid på å ta dette viktige skrittet, mener Kjølseth.

Hun forteller at det nå gjenstår å se hva slags konsekvenser dette vil få for afghanske flyktninger i Norge:

– Det at de nå slipper å være redd for å bli tvangsutsendt i en periode er veldig bra, men jeg håper at de har mulighet til å få midlertidig arbeidstillatelse, og at man på sikt kan gi de som har vært her lenge, permanent opphold.Idun Kjøl Wiig

Idun Kjøl Wiig er journalist tilknyttet nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter