Nyheter

Regjeringen skal bekjempe menneskehandel, men prioriterer ikke seksuelt slaveri

SEKSUELT SLAVERI: Den nye strategien fra regjeringen og bistandsprogrammet mot moderne slaveri har ikke direkte ambisjoner mot menneskehandel for seksuell utnyttelse. – Det er svært skuffende, sier leder for organisasjonen Rosa.

– Norge har markedsført seg som en aktiv internasjonal aktør for bekjempelse av alle former for vold mot kvinner. Langt over 70 prosent av dem som utnyttes i moderne slaveri, er kvinner og jenter. Det er derfor svært skuffende at bistandsprogrammet i så liten grad adresserer kampen mot prostitusjon, sier Mildrid Mikkelsen, leder for Rosa, til Vårt Land.

Forrige uke kom Utenriksdepartementet med sin nye strategi for å kjempe mot moderne slaveri i verden. 190 millioner kroner legges nå inn for å støtte bistandsprogrammet de neste årene. Hovedmålet er å bidra til en mer helhetlig utviklingspolitisk innsats for å ruste sårbare grupper og samfunn mot å bli rekruttert til, værende i eller falle tilbake til slaveriarbeid.

– Å holde mennesker i ulike former for slaveri er en krenkelse av menneskerettighetene. I tillegg til konkrete tiltak for å stanse denne formen for uakseptabel utnyttelse må vi alle stemme i det globale koret som krever en slutt på moderne slaveri, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) da strategien ble lagt fram.

Bergen 20210707. 
Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein  er på Bjerkenessenteret og informerer om  etablering av ny norsk klimasatsing.
Foto: Marit Hommedal / NTB

Men strategien har ikke målrettet direkte tiltak mot menneskehandel til sexindustrien. Dette arbeidet blir overlatt til internasjonalt politisamarbeid som Europol.

I utviklingen av bistandsprogrammet argumenterer Norad med at prostitusjon må adresseres gjennom kriminalitetsbekjempelse og internasjonalt politisamarbeid.

«Programmet vil derfor prioritere samarbeid med veletablerte aktører med solid erfaring på området. Arbeid mot organisert kriminalitet og menneskehandel til sex-industrien vil derimot ofte kreve en annen type innsats, som for eksempel internasjonalt politisamarbeid», skriver Norad på bistandsprogrammet.

Satser på forebygging

– Strategien har et særlig fokus på jenter og kvinner. De utgjør per i dag over 70 prosent av ofrene for moderne slaveri. Strategien er overordnet og legger føringer for hva vi skal prioritere framover i tid, med et særlig fokus på forebygging, sier Siri R. Svendsen, pressetalsperson for Utenriksdepartementet, til Vårt Land.

Ulike typer utnyttelse, som menneskehandel, kan delvis unngås dersom barn får gå på skole, dersom det finnes tilstrekkelige sosiale sikkerhetsnett og at det for eksempel gis yrkesopplæring til de som står i fare for å utnyttes eller har blitt utnyttet, mener hun.

Siri Svendsen

I strategien finnes det flere tiltak som er forebyggende mot ulike former av menneskehandel.

– Prioriterte sektorer er hovedsakelig fiskeri og landbruk, men gjennom avtalen med Global Fund to End Modern Slavery (GFEMS) støtter Norge tre prosjekter mot kommersiell seksuell utnyttelse (menneskehandel) i India og Bangladesh, sier hun om aktuelle prosjekter.

Rosa: Kan ikke overlates til politiet

– Det ligger en sentral misforståelse til grunn. Vi erfarer at organisert kriminalitet er involvert i alle former av menneskehandel med kvinner, barn og menn, ikke bare menneskehandelen til sexindustrien, sier Mikkelsen.

Denne strategien tar ikke høyde for det store omfanget av blandingsutnyttelse, hvor personer utnyttet til arbeid samtidig utnyttes i prostitusjon eller annen seksuell utnyttelse, det er derfor avgjørende at seksuelle utnyttelse adresseres, mener hun.

Mildrid Mikkelsen, ROSA

– Dette viktige arbeidet kan ikke overlates til internasjonalt politisamarbeid alene. De som taper er alle de som kunne ha fått hjelp til å komme ut av utnyttelsen i sexindustrien, sier Mikkelsen.

Lokale organisasjoner møter i mange land stor motstand fra myndighetene og mangler finansiering, mener hun.

– I tillegg mister de nå en viktig moralsk støttespiller i sitt arbeid. Det er oppsiktsvekkende at Norge ikke ønsker å styrke dette arbeidet og at kjønnsperspektivet i bistandsprogrammet er så svakt, sier hun.

De som taper er alle de som kunne ha fått hjelp til å komme ut av utnyttelsen i sexindustrien.

—  Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA

---

Menneskehandel for seksuell utnyttelse

  • Et offer blir tvunget til en situasjon med avhengighet til menneskehandleren og deretter brukt av menneskehandleren til å utføre seksuelle tjenester til kundene.
  • Moderne slaveri er en betegnelse som omfatter menneskehandel, tvangsarbeid, gjeldsarbeid, de groveste former for barnearbeid og tvangsekteskap.
  • En rapport som er laget av den internasjonale arbeidsorganisasjonen I 2016 viser at det er 5 million som er utsatt for menneskehandel for seksuell utnyttelse rundt verden.
  • Den globale størrelsen av markedet for seksuell slaveri er anslått til 99 milliarder dollar.
  • Mange av dem som har blitt utnyttet til prostitusjon i Norge, har vært utenlandske kvinner fra bl.a. Nigeria, Bulgaria, Romania, Albania og Litauen.

---

Under kan du se på historien til en offer for menneskehandel for seksuell utnyttelse.

Les mer om mer disse temaene:

Ismail Akkan

Ismail Burak Akkan

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter