Nyheter

USA-kritikk: Norge er ikke lenger et land som kjemper nok mot menneskehandel

MENNESKEHANDEL: Norge ble nedgradert fra nivå 1 til nivå 2 i USA sin årlige rapport om menneskehandel. – Det er veldig pinlig, sier Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA.

Forrige uke kom Utenriksdepartementet med sin nye strategi for å bekjempe moderne slaveri rundt verden. Her hjemme går det ikke helt som det burde, viser USA sin statlige, årlige rapport om menneskehandel.

Norge blir der nedgradert fra nivå 1 til nivå 2. Det finnes tre nivåer basert på hvordan landene jobber mot menneskehandel.

---

USAs rapport om menneskehandel

 • Trafficking in Persons Report publiseres av utenriksdepartementet i USA hvert år.
 • Rapporten rangerer regjeringer basert på deres innsats mot menneskehandel.
 • Landene som er på nivå 1 tilfredsstiller et minimumskrav i kampen mot menneskehandel.
 • Landene som er på nivå 2 tilfredsstiller ikke minimumskravet, men gjør likevel vesentlig innsats for å oppnå kravet.
 • Landene som havnet helt nederst, på nivå 3, gjør ingen vesentlig innsats for å kjempe mot menneskehandel.

---

Rapporten kritiserer Norge på flere punkter.

 • Ingen ble straffeforfulgt for menneskehandel i Norge, i den perioden departementet har vurdert. I årene før har det vært flere tiltaler.
 • Norge får også kritikk for fortsatt å forsinke utviklingen av et omfattende system for innsamling av data, formelle identifikasjonsprosedyrer og en nasjonal henvisningsmekanisme.
 • Dessuten får Norge kritikk for å ha for stort fokus på å utvise personer uten oppholdstillatelse uten å undersøke om det finnes indikasjoner på menneskehandel.


Arbeidet tok steg i feil retning, mener ROSA

– 2020 kan på mange måter beskrives som et år hvor arbeidet mot menneskehandel i Norge tok et steg i feil retning, sier Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA, til Vårt Land.

ROSA (reetablering, oppholdssteder, sikkerhet og assistanse) opererer den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel, og koordinerer sikre botilbud, beskyttelse og bistand for voksne menneskehandelsutsatte av alle kjønn.

Mildrid Mikkelsen, ROSA

ROSAs tall for 2020 indikerer at forekomsten av menneskehandel har økt noe fra foregående år, selv med stengte grenser og store begrensninger for tilsyn, politi og oppsøkende tiltak.

– ROSA erfarte at ofre under pandemien ble mer sårbare for å bli utnyttet. Restriksjoner knyttet til smittevern ga direkte konsekvenser for identifisering av ofre for menneskehandel. Trolig ble mange ikke identifisert som følge av dette. Prostituerte kvinner ble sendt ut av landet uten å bli identifisert, og politiet skyldte på pandemien, sier hun.

De som har vært mistenkt for menneskehandel, har heller blitt tiltalt for mindre alvorlige lovbrudd som narkotika eller svart arbeid, ifølge rapporten.

– Politidistriktene har fått tilført øremerkede midler til straffeforfølgning av menneskehandel. Det er derfor oppsiktsvekkende at saker ikke kommer for retten. Politiadvokater mangler tilstrekkelig kompetanse om menneskehandel, sier hun.

Dermed mister ofre alle de rettighetene som er knyttet opp til menneskehandel som bistandsadvokat og muligheten til å søke om oppholdstillatelse.

– Det fører til bekymring hos oss som jobber på feltet, sier Mikkelsen.

– Krever enda mer ressurser

– Vårt migrasjonssenter har opplevd stor pågang. De som er utsatt for menneskehandel i arbeidslivet hadde store vanskeligheter da pandemien kom, sier Petra Kjellen Brooke, fagkonsulent for Frelsesarmeens arbeid mot moderne slaveri og menneskehandel, til Vårt Land.

Frelsesarmeen og Caritas som har gjort innsats i dette feltet under pandemien, har møtt denne gruppen og gitt dem støtte gjennom hele pandemien, men kunne ha gjort mer, da dette arbeidet har vært omfattende gjennom hele pandemien, mener hun.

Petra Kjellen Brooke Fagkonsulent for Frelsesarmeen

Sosiale medier er et enkelt og effektiv verktøy for menneskehandlere for å nå sårbare mennesker. Under pandemien er det en økning i trafikken på sosiale medier, ifølge rapporten.

– Vi deltar aktivt i diverse Facebook-grupper spesielt på polsk og russisk for å gi god råd og rapportere mistenkelige virksomheter. Der er det mye mer å gjøre av. Men det krever enda mer ressurser som språk og flere ansatte for eksempel, sier Kjellen Brooke.

– Vi vil sette oss nøye inn i rapporten, sier departementet

– Vi vil sette oss nøye inn i rapporten som kom på torsdag. Det er verdifullt med innspill fra internasjonale partnere. Et kritisk blikk utenfra kan være til nytte for utviklingen av vår innsats mot menneskehandel, sier Lars Jacob Hiim, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, til Vårt Land.

Oslo 200030623
Statssekretær Lars Jacob Hiim i Miljøverndepartementet.
Foto: Terje Bendiksby / NTB

Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) kommenterer kritikken i Aftenposten, som også har omtalt saken:

– KOM viser i rapporten til flere utfordringer knyttet til covid-19 pandemien. Smitteverntiltak og restriksjoner har gjort avdekking, identifisering og oppfølging mer krevende. Det har vært utfordrende å nå ut til målgruppen på digitale flater, og det er bekymring for økt sårbarhet for utnyttelse.

Politiet bør styrkes, mener Ap

– Dette er ikke godt nok og ikke vår rettsstat verdig, sier Maria-Karine Aasen-Svensrud, kriminalpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, om rapporten.

Hun mener dette handler om prioriteringer og knappe ressurser hos Politiet.

– Politiet har i løpet av de siste årene prioritert arbeidet med å avdekke og bekjempe vold og overgrepssaker mot barn. Dette arbeidet er svært viktig, men når dette går på bekostning av et område som menneskehandel, er det et signal om at ressursene er for knappe, sier hun.

Hun sier at Ap vil styrke politiet og sentrene for arbeidslivskriminalitet og sørge for at lovverket er oppdatert.

Maria-Karine Aasen-Svensrud

Ligger etter Sverige og Finland

De fem andre nedgraderte landene er Kypros, Island, New Zealand, Portugal og Sveits, mens blant annet Danmark og Island fra før var på nivå 2. 28 land, inkludert Sverige og Finland, er rangert på øverste nivå.

17 land, de fleste av dem autoritære regimer, er kategorisert på tredje og laveste nivå, hvorav Malaysia og Guinea-Bissau er nye på listen. Disse landene oppnår ikke den laveste standarden for hva som er å forvente i kampen mot menneskehandel. Disse landene står i fare for å bli sanksjonert av USA.

Under kan du se filmen som er laget av ROSA om historien til menneskehandelsofre i Norge.

Les mer om mer disse temaene:

Ismail Akkan

Ismail Burak Akkan

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter