Nyheter

Global vaksinemangel bekymrer

VAKSINER: Mens rike land snart har vaksinert førti prosent av befolkningen, ligger land i Afrika og Asia langt etter. Sterk smitteøkning i flere regioner bekymrer nå Verdens Helseorganisasjon, og vår egen utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Ettersom vaksineringen av verdens befolkning skrider fram øker også gapet mellom de landene som har fått tilgang på vaksiner, og de som ikke har det. Mens i overkant av førti prosent har fått minst en dose i Nord-Amerika og Europa, er tallet for Afrika 2,5 prosent.

Allerede i januar advarte Tedros Ghebreyesus, direktør i Verdens helseorganisasjon (WHO) mot at vaksineulikhet ville gjøre det vanskelig å slå ned på pandemien. Denne uka advarte han blant annet mot en voldsom smitteøkning på sitt hjemkontinent, Afrika.

– Antall tilfeller og dødsfall i Afrika har økt med bortimot førti prosent på en uke. Pandemien er på framgang i tolv land, drevet av en kombinasjon av tretthet, økt sosialisering, ineffektive helsesystem, vaksineulikhet og nye varianter. Pandemien går også utover det vanlige helsetilbudet i nesten alle land, sa Ghebreyesus i et møte med med afrikanske helseministre søndag.

Økt smitte nye steder

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, som denne uka var på reise i Genève i Sveits, hvor WHOs hovedkvarter er lokalisert, har også møtt Ghebreyesus. Han deler bekymringen.

– Det er litt av et paradoks, mens vi hjemme er på vei ut av dette, så ser vi en sterk økning i smitte i andre land, sier utviklingsministeren til Vårt Land.

K

Det er i Sørøst-Asia og Afrika smitten har steget de siste ukene. Tidligere har mange land i disse regionene sluppet unna bølgene av smitte man har sett på den nordlige halvkule, men nå tester flere positivt, blant annet på grunn av den nye delta-varianten av viruset, først oppdaget i India.

I flere land helt sør i Afrika meldes det nå om økt pågang på sykehusene. Frykten flere steder er at man kan komme til å mangle oksygen, slik man så for en stund tilbake i India.

– Det er sykehus som stenger dørene, og 19 land som er i ferd med å gå tom for oksygen. Helsevesenet mange steder er ikke forberedt på dette, påpeker Ulstein

Frontlinje ikke vaksinert

Noe av det som bekymrer mest i Genève er at man ennå ikke har rukket å vaksinere helsearbeidere og andre som står i fronten mot viruset. Å skaffe vaksine til disse var et av målene til vaksinesamarbeidet Covax, som Norge har engasjert seg sterkt i.

---

Covid-19 – smitte og vaksiner

  • Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 181 millioner så langt fått påvist smitte med koronaviruset – Sars-Cov2 – verden over. 3,9 millioner er rapportert døde av sykdommen Covid19. Det antas at det er store mørketall
  • De landene med flest registrert smittede og døde så langt er USA, India og Brasil, med henholdsvis 33, 30 og 18 millioner smittede. Smitte har gått ned i alle regioner med unntak av Afrika de siste ukene.
  • Noen land i Latin-Amerika, Asia og Europa har økende smittetall, grunnet spredning av delta-varianten, først identifisert i India.
  • 2,6 milliarder vaksinedose er nå distribuert, hovedsakelig til høy- og mellominntektsland. Covax-samarbeidet, som skal sørge for at også fattige land får tilgang til vaksiner, har så langt distribuert 90 millioner doser, til 133 land.

Kilde: WHO, Covax

---

Covax har hatt som mål å skaffe 1,9 milliarder vaksinedose til de som trenger det i løpet av året. Det kan de fortsatt klare, men dosene leveres seinere enn forventet. En av årsakene er at rike land har kjøpt opp det de kan, så må land med mindre penger å slå i bordet, vente.

Vente gjør også Covax, som er lovet vaksinedoser som blir til overs når rike land har vaksinert sin befolkning,

– Målet var å få distribuert 200 millioner doser nå, men bare 90 millioner er så langt satt. Kampen om vaksiner for å sikre egen befolkning er fortsatt sterk. Det er forståelig, mener Ulstein.

PE

Teknologideling er løsningen

I tillegg til hamstring av vaksiner, har produksjonen opplevd problemer. India, som er en stor produsent av vaksiner som leveres gjennom Covax, stoppet en stund eksport av vaksiner for å få vaksinert flest mulig av sine egne innbyggere. I

Genève har Ulstein også hatt møter med Verdens handelsorganisasjon (WTO) som forvalter patentregelverket for legemidler. Å endre dette regelverket mener han vil ta for lang tid, men å få til teknologideling kan bli løsningen på kort sikt.

– Å endre patentregelverket vil kunne ha en effekt på lengre sikt, men vi er tydelig på at teknologideling nå er veien å gå. Det er nok kompetanse og folk rundt omkring til å få opp kapasiteten. De snakker nå om å få produsert vaksiner på lisens i Rwanda, Senegal, Nigeria og Sør-Afrika. WTOs egen sjef Ngozi Okonjo-Iweala er selv fra Nigeria og engasjert i dette.

Les mer om mer disse temaene:

Maren  Sæbø

Maren Sæbø

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter