Nyheter

Norge felt i tre barnevernssaker i EMD

Norge har krenket retten til familieliv i tre barnevernssaker, konkluderte Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) torsdag.

Den ene saken gjaldt en beslutning om tvangsadopsjon, mens de to andre omhandlet graden av samvær etter akutte omsorgsovertakelser, skriver Rett24.

I sakene om omsorgsovertakelser har EMD konkludert med at menneskerettighetene ble delvis krenket. Selve omsorgsovertakelsen krenket ikke retten til familieliv, men det gjorde omfanget av samvær.

– Dette er i tråd med hvordan vi oppfatter EMDs tilnærming i disse sakene. Det første inngrepet – å plassere barnet – blir ikke gjenstand for kritikk. Men ytterligere tiltak i form av begrenset samvær blir ansett for å være problematisk og dermed brudd på konvensjonen, sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Aftenposten.

Samme dag ble Norge frifunnet i to andre barnevernssaker. Sakene fikk forenklet behandling siden EMD mente at retten til privatliv åpenbart ikke hadde blitt krenket.

EMD har felt Norge i flere barnevernssaker de siste årene.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter