Nyheter

Mener Bollestad gir falske forhåpninger om amnesti

KIRKEASYL: Landbruksminister Olaug Bollestad sier at hun vil åpne for amnesti for familie i kirkeasyl. Jon Helgheim (FrP) beskriver uttalelsene som naive og kunnskapsløse.

– Det er ugreit å uttale seg til media som enkeltkandidat, når man er medlem av regjeringen, sier Ove Trellevik (H), medlem av kommunal- og forvaltningskomiteen.

Landbruksminister Olaug Bollestad gikk i dag ut i Vårt Land og sa at hun ville åpne for amnesti for familien Collin Johnson. Familien har vært i kirkeasyl i Finnsnes kirke i Troms siden 2014, etter å ha vært på mottak siden 2009. De har tidligere fått seks avslag på asylsøknaden sin fra UDI.

Til tross for at justisminister Monica Mæland tidligere i år har vist til at Stortinget har bestemt at regjeringen ikke skal blande seg inn i enkeltsaker, tok Bollestad til orde for nettopp dette.

Dette konfronterte Vårt Land Bollestad med, og hun svarte da følgende:

– I utgangspunktet har jeg forståelse for et slikt vedtak, men samtidig så lager vi lover og system som handler om enkeltpersoner og enkeltsaker. Da må vi evne som politikere å se de gangene folk stanger hodet mot taket i åresvis. Er det da rett at vi skal sitte med et firkanta regelverk? Vi må se de menneskene som er bak firkantene.

Forståelig at man kan føle sympati

Ove Trellevik (H) sier at han forstår at Bollestad kan føle sympati med enkeltskjebner hun møter når hun reiser rundt i landet, men at man likevel ikke kan behandle enkeltsaker på følelsesmessig grunnlag.

– Vi må ha et system som likebehandler mennesker, basert på objektive regler. Det er lett å bli grepet av følelser, men vi må ha et mer rettssikkert og rettferdig system enn det. Derfor har vi delegert oppgaven om å forvalte dette til Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE).

Videre sier Trellevik at det er rart at Bollestad uttaler seg som enkeltkandidat, og ikke på vegne av regjeringen. Han mener det er ugreit at hun uttaler seg slik til media, fordi det skaper falske forhåpninger hos kirkeasylanter.

– Det er klart at det er lett å skape falske forhåpninger når man gir slike tilbakemeldinger. Jeg synes det er trist, fordi dette er ikke en sak Bollestad kan gjøre noe med.

– Sjokkerende at en minister undergraver loven slik Bollestad gjør nå

Jon Helgheim, innvandringspolitisk talsperson for Fremskrittspartiet, mener det er uhørt at landbruksministeren legitimerer kirkeasyl uten å ha støtte fra regjeringen:

– Dette er en veldig uklok uttalelse fra Bollestad. Slik kommunikasjon med det offentlige bidrar til å undergrave utlendingsloven.

Helgheim mener at kirkeasyl undergraver asylinstituttet, og at det er noe som ikke hører til i norsk lov. Videre mener han at det er uryddig av Bollestad gi slike løfter til en familie i kirkeasyl, og at hun burde kjenne sin rolle som minister bedre:

– Enten så må regjeringen stå bak henne i denne uttalelsen, eller så må de ut og korrigere denne dobbeltkommunikasjonen med en gang.

Dette er en veldig uklok uttalelse fra Bollestad.

—  Jon Helgheim

Helgheim er enig med Trellevik i at Bollestads uttalelse vil gi kirkeasylanter falske forhåpninger:

– Hun sender signaler om at det er de som bryter loven som har behov for hjelp, noe jeg synes er ganske urimelig. Dette oppfordrer til en videre utnytting av systemet, og er naivt og kunnskapsløst av Bollestad.

Helgheim ber om at regjeringen korrigerer sitt syn på denne saken så raskt som mulig.

– Kirkeasylanter skal ikke få annen behandling enn andre asylsøkere

Også Pål Nesse, leder av Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas), mener det er viktig å ikke gi kirkeasylantene falske forhåpninger:

– Jeg mener hun gir falske forhåpninger til kirkeasylantene, dersom hun ikke signaliserer en endret politikk fra regjeringen.

Han mener at det på generelt grunnlag er viktig at kirkeasylanter ikke får en annen behandling enn andre asylsøkere, kun fordi de bor i en kirke:

– Amnesti kan være aktuelt for lengeværende asylsøkere, men ellers er dette noe man sjelden opererer med.

Jeg mener hun gir falske forhåpninger til kirkeasylantene, dersom hun ikke signaliserer en endret politikk fra regjeringen.

—  Pål Nesse

Han presiserer at man må ta utgangspunkt i at dette er et eget synspunkt fra Bollestad, og ikke et varsel om endret politikk fra regjeringen.

– Bør rette kritikken mot dem som ikke gjør noe

Situasjonen til familien Collin er helt umenneskelig.

—   Olaug Bollestad

Vårt Land har lagt fram kritikken overfor Bollestad.

Hun sier i en e-post at hun har blitt invitert til Finnsnes flere ganger tidligere for å møte familien Collin Johnson, men har ikke hatt anledning til å reise før nå på grunn av koronarestriksjoner. Hun beskriver møtet, som de omsider hadde denne uka, som sterkt.

Landbruksminister Olaug Bollestad besøker familien Collin Johnson som har sittet i kirkeasyl i FInnsnes kirke siden 2014.

Dilani Collin Johnson

– Som nestleder for KrF, et parti som har engasjert i denne saken over mange år skulle det bare mangle at jeg stiller opp og møter menneskene det gjelder. Det å få møte denne familiene gjorde sterkt inntrykk på meg. Jeg hadde lest om dem i media og hørt om dem fra ulike hold i eget parti og fra lokalsamfunnet rundt familien. Så fort smittevernstiltakene tillot det så måtte jeg møte familien Collin personlig, det var et sterkt menneskemøte, skriver Bollestad videre i e-posten.

Hun mener at Noas retter kritikken sin i feil retning.

– Situasjonen til familien Collin er helt umenneskelig, i stedet for å kritisere oss som ser familien og den situasjonen de er i, bør Noas rette sin kritikk mot dem som ikke vil gjøre noe med det.

Bollestad skriver også til Vårt Land at hun er fornøyd med KrF sin innsats på asylpolitikk-fronten.

– KrF har gjennom denne perioden fått til viktige oppmykninger i asylpolitikken, som for eksempel forbedringer for konvertitters rettsvern. Å bedre situasjonen for de aller mest sårbare er kjernen av KrF-hjertet.

Idun Kjøl Wiig

Ida Helene Benonisen

Ida Helene Benonisen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter