Nyheter

Advarte om overdosedødsfall: – Vi ble ikke hørt

RUS: Ikke siden 2001 har overdosetallene vært så høye som i 2020. Rusmiljøet er rystet. Rusorganisasjoner oppfordrer til gruppesøksmål.

Janne Killingstad

Da pandemien rammet i fjor vår mistet rusmiljøet livsavgjørende helsetilbud. Det varslet brukerorganisasjoner på rusfeltet om allerede i mars 2020.

Nå melder Folkehelseinstituttet at det i pandemiåret 2020 ble registret det høyeste antallet overdosedødsfall på 20 år.

---

Overdoser i 2020

  • I 2020 var det 324 som døde av overdoser som følge av narkotikabruk, en økning på 18 prosent mot året før.
  • Ikke siden 2004 har overdosedødsfall bikket 300, da var det 304 slike dødsfall.
  • Oslo, Viken og Vestland er de fylkene med høyest overdosetall i 2020.
  • FHI trekker frem koronarestriksjoner og sterkere heroin som mulige forklaringer for dødstallene.

---

Da landet stengte

– Da landet stengte ned, var det ingen som visste hvor de skulle gå. Alle lavterskeltilbud ble lagt ned. Sprøyteromma stengte, og vi kunne ikke selge Erlik Oslo-magasinene, for det var ingen som var ute og kunne kjøpe, forteller Janne Killingstad, som har vært rusavhengig i 30 år.

Hun forteller at at rusmisbrukere utenfor Oslo søkte inn til hovedstaden for å kjøpe stoff. Det gjorde det vanskelig og trangt for dem som lever i rusmiljøet: Det var mindre stoff å kjøpe, folk hadde mindre penger, og det var ikke lett å overholde hensynet til smittevern.

– Denne tida ble helt forferdelig for veldig mange mennesker. Det verste var at brukerrommene stengte, og det er der alle overdosene kommer inn, sier Killingstad.

Det verste var at brukerrommene stengte, og det er der alle overdosene kommer inn.

—  Janne Killingstad

Brukerrommet er et tilbud for personer som har fylt 18 år med langvarig narkotikaavhengighet, hvor man kan innta rusmidler i hygieniske rammer med helsefagarbeidere til stede.

Oslo og Bergen er de to byene hvor det var flest som tok overdose i 2020. Begge byene holdt brukerrommene stengt i fjor sommer, tross bekymringsmeldinger fra flere interesseorganisasjoner på rusfeltet.

Det førte til at det i fjor sommer var mer enn ett overdosedødsfall hver eneste dag, ifølge tall fra FHI.

Janne Killingstad

Rystet av høye overdosetall

Killingstad har selv blitt reddet fra to overdoser. Hun startet å ruse seg med hasj, av og på, fra hun var tretten. Mot slutten av tenårene flyttet hun til hovedstaden. Med jobb i servitør- og utelivsbransjen i Oslo, havnet Killingstad i et miljø med mye alkohol og rus. Det ble veien inn til tyngre stoffer, som heroin og amfetamin.

– Jeg begynte ikke å bruke heroin før jeg var ni og tyve. Ja, skikkelig flaut. Da burde man vite bedre, sier Janne, og humrer.

I dag tar hun mindre doser med heroin daglig som «medisin» mot avhengigheten.

Sommeren pleier å være en vanskelig tid for rusavhengige, forteller Killingstad. Da er flere samlet på ett sted, og dermed har de dårligere tilgang på rusmidler.

Overdose-tallene fra i fjor ryster henne.

– Jeg forstår ikke hvordan de kunne stenge brukerrommene. Jeg tror aldri jeg har opplevd noen som dør der, de blir alltid redda.

Ruspasienter ble skrevet ut

15. mars i fjor vedtok Helsedirektoratet at alle offentlige og private helserelaterte virksomheter skulle stenges på grunn av hensyn til smittevern. Kommunene skulle likevel sikre at pasienter fortsatt fikk dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

Men 5.400 pasientavtaler ble likevel utsatt og avlyst i rusklinikkene da pandemien rammet i fjor, og minst 77 pasienter ble skrevet ut fra pågående rusbehandling, meldte VG tidligere i år.

Pasienter og pårørende begynte å ringe inn til RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet, allerede i mars i fjor, forteller daglig leder i organisasjonen, Kenneth Arctander Johansen.

– Ruspasienter fikk beskjed om at de skulle skrives ut fra døgnbehandling. Vi varslet om dette til media og til helsemyndighetene, men svaret var at kapasiteten i behandlingen hadde økt, sier han.

Janne Killingstad

Oppfordrer til søksmål

Nå oppfordrer RIO-leder Johansen pårørende å vurdere et gruppesøksmål mot staten.

– Vi ønsker å komme i kontakt med pårørende og etterlatte etter personer som har tatt overdose i 2020. Sammen med en advokat vil vi gjennomgå hver enkelt sak, og vurdere om det er grunnlag for søksmål, sier han.

Johansen sier han vil se rettferdighet for dem som har gått bort.

– Vi advarte i fjor om at dette kunne resultere i helseskader og økt dødelighet, og nå ser vi tall som viser rekordmange overdoser, sier Johansen til Vårt Land:

– Dette er kjempealvorlig, og vi mener at dette må granskes.

Fagrådet og Actis, to andre organisasjoner på rusfeltet, sier til Dagsavisen at de krever en nasjonal granskning av den plutselige økningen i antallet overdosedødsfall i fjor.

VARSLET: RIO-leder Kenneth Arctander Johansen har varslet om økte overdosedødsfall gjennom hele pandemien.

Koronarestriksjoner og sterkere heroin

– Det er sannsynligvis en sammenheng mellom overdoser og pandemirestriksjoner når vi ser på tallene fra Oslo, Viken og Vestland, som har byer hvor det har vært strenge restriksjoner av og på gjennom hele pandemien, forteller seniorforsker Linn Gjersing i FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

Sterkere heroin er også en mulig faktor, forteller hun.

– Folk blir bedt om å holde seg hjemme, og vi vet at når folk sitter hjemme og setter sprøyter, øker det risikoen for overdoser. Når man topper det med ekstra sterk heroin, er det sannsynligvis noe av forklaringen på disse tallene, sier Gjersing.

Oslo: – Vi har gjort en god innsats

Oslo er den byen i Norge som ble hardest rammet av koronapandemien, og byen med flest registrerte overdosedødsfall i 2020. Da landet stengte ned, stengte kommunen brukerrommene, og holdt dem stengt i fem måneder.

John Ingar Danielsen, avdelingsdirektør for Rustjenester i Velferdsetaten i Oslo kommune, mener kommunen har gjort en god innsats for rusmiljøet i Oslo gjennom pandemien. Han forklarer at i mars i fjor så kommunen seg nødt til å omdisponere personell for å håndtere koronakrisen, men at de parallelt med dette blant annet økte tilstedeværelsen sin i bybildet og lavterskel substitusjonsbehandling.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter