Nyheter

Overgrepsdømt prest ønsket saken sin gjenopptatt – fikk enstemmig nei

OVERGREP: En prest som ble dømt for å ha forgrepet seg på stedatteren i 2008, får ikke gjenopptakelse av straffesaken.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Fasade.

Det ble klart i forrige uke, da Gjenopptakelseskommisjonen valgte å avvise begjæringen om gjenopptakelse av straffesaken mot den tidligere presten i Den norske kirke. Avgjørelsen 17. juni var enstemmig.

– Det var en skuffende avgjørelse fra kommisjonen, som ikke griper fatt i de store problemene med dommen, sier prestens advokat John Christian Elden til Psykologtidsskriftet, som tidligere har omtalt saken.

– Vi vil se videre på avgjørelsen og saken, for å finne ut hva som nå kan gjøres, sier advokaten videre.

Skyldig i voldtekt og grov vold

Presten fra Glåmdalsdistriktet ble dømt til åtte års fengsel i Eidsivating lagmannsrett i 2008. Han ble først dømt til ni års fengsel i Glåmdal tingrett, men anket dommen.

I lagmannsretten ble presten igjen funnet skyldig i å ha voldtatt og forgrepet seg på sin stedatter i en årrekke, samt utsatt henne for grov vold. Overgrepene skal ha startet da den fornærmede jenta var fem år gammel, etter at presten hadde møtt jentas adoptivmor.

Etter dommen vedtok Hamar bispedømmeråd å si opp presten fra stillingen, med umiddelbar virkning. Han var suspendert fra prestestillingen så lenge saken var til behandling i rettsvesenet.

«Styrker fornærmedes troverdighet»

Avslaget fra Gjenopptakelseskommisjonen er ikke det første. Den tidligere presten forsøkte å få saken sin gjenopptatt også i 2013, men fikk avslag. Fem år senere ble den forsøkt gjenopptatt for andre gang – i forrige uke kom avslaget.

Sentralt i gjenåpningsbegjæringene var spørsmålet om den fornærmedes troverdighet, ifølge Psykologtidsskriftet.

Kommisjon skal ha sluttet seg til en formulering fra forrige avvisning:

«Kommisjonen har verken funnet støtte for domfeltes anførsel om at fornærmedes troverdighet er svekket, eller anførselen om at domfeltes troverdighet er styrket. Tvert imot finner kommisjonen at domfeltes erkjennelser av to «grenseoverskridende» handlinger styrker fornærmedes troverdighet. Begge de aktuelle hendelsene er beskrevet av fornærmede under etterforskningen av saken. Det foreligger således ikke grunnlag for at fornærmede har avgitt bevisst uriktig forklaring.»

Også i 2008 kokte saken ned til om det er stedatteren eller presten som har forklart seg riktig. Den tidligere presten har hele tiden hevdet at han var uskyldig. Han ble imidlertid funnet skyldig i å ha voldtatt og forgrepet seg på sin stedatter gjentatte ganger over en periode på 13 år.

---

Prest dømt for voldtekt

  • 2007: Mannen ble dømt i Glåmdal tingrett til ni års fengsel og 1,8 millioner kroner i erstatning til stedatteren. Han skal ha fått en av norgeshistoriens strengeste straffer for vold og seksuelle overgrep.
  • Dommen ble anket til lagmannsretten.
  • 2008: Dommen ble prøvd i Eidsivating lagmannsrett. Mannen ble dømt til åtte års fengsel for vold og seksuelle overgrep mot stedatteren. Erstatningsbeløpet ble betydelig redusert. Det ble satt ned fra 1,8 millioner til 575.000 kroner. Stedatteren fikk senere voldsoffererstatning på 640.000 kroner.
  • Den fornærmede jenta ble adoptert av en norsk misjonær som jobbet i hennes hjemland. Denne misjonæren giftet seg så med presten. Overgrepene skal ha startet allerede da jenta var fem år gammel.

---

Lea Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim er journalist i nyhetsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter