Nyheter

Norge truer andre lands bærekraftige utvikling

BÆREKRAFTSRAPPORT: Norge er et av landene som er nærmest å nå FNs bærekraftsmål, men har svært negativ innflytelse på andre lands evne til å levere på målene innen 2030.

– Det er all grunn til å feire at Norge er på topp når det gjelder å levere på bærekraftsmålene, men festen stopper der. Norges høye forbruk og import fører til store utslipp i andre land. Dette gjør det vanskelig for andre å nå bærekraftsmålene, sier Kim Gabrielli.

Han er Norgesdirektør i UN Global Compact, FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv.

Onsdag presenterte regjeringen Norges frivillige egenvurdering av bærekraftsmålene til FN, sammen med en ny handlingsplan for å nå målene.

Gabrielli deltok på presentasjonen, og viser til at nordmenns forbruk fører til store utslipp i andre land. Norge er blant de ti nederste landene på rangeringen som ser på innvirkning på andre lands oppnåelse av bærekraftsmålene.

Hvis hele verden skulle hatt samme forbruk som oss, hadde vi trengt 3.4 jordkloder, ifølge FN.

– I næringslivet forventer vi at man tar større ansvar for indirekte utslipp og sosiale forhold i leverandørkjeden, sier Gabrielli, som mener Norge må ta større ansvar for utslipp i andre land.

Norges høye forbruk og import fører til store utslipp i andre land.

—  Kim Gabrielli, direktør i UN Global Compact

– Det er viktig at vi ser fremover.

Mens Norge har negativ innflytelse på andre lands evne til å levere på bærekraftsmålene, er vi rangert som nummer syv i verden på Sustainable Development Index. Den måler lands totale fremgang mot å oppnå alle de 17 bærekraftsmålene.

UN Global Compact var invitert til å skrive kapittelet om næringslivets arbeid med bærekraftsmålene i rapporten til FN, og tror Norge kan nå bærekraftsmålene med noe omlegging.

– Det er særlig to ting som må til: Vi må gå over til en sirkulær økonomi, og vi trenger flere reguleringer. Vi må også utnytte alle forretningsmulighetene som ligger i å nå målene, sier Gabrielli.

Han viser til at det spesielt er en lang vei å gå på bærekraftsmål nummer 12, målet handler om ansvarlig forbruk og produksjon.

– Vi er positive til at det nå kommer en handlingsplan til bærekraftsmålene. Det er bra at regjeringen vil lage egne bærekraftsindikatorer for Norge, sette opp et nasjonalt bærekraftsforum og ha sterkere fokus på offentlige anskaffelser. Vi må ta det neste steget i dette arbeidet, legger Gabrielli til.

---

Rapporten:

 • FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.
 • Norges bærekraftsrapport til FN gjør opp status for Norges arbeid og fremgang med de 17 bærekraftsmålene og 169 delmålene.
 • Rapporten inkluderer en oversikt per mål og delmål, med individuelle vurderinger fra både Regjeringen og sivilsamfunnet.
 • En sentral del av rapporten er en vurdering av fremdriften i arbeidet med hvert enkelt av de 17 bærekraftsmålene og deres respektive delmål. Det er et sprik mellom regjeringens vurdering, og sivilsamfunnets vurderinger:
  • 4 delmål ikke oppnådd og negativ/stagnert/sakte progresjon ifølge Regjeringen.
  • 29 delmål ikke/delvis oppnådd og sakte/stagnert progresjon ifølge Regjeringen.
  • 6 av 17 mål har negativ status og progresjon ifølge sivilsamfunnsaktørene.
  • 11 av 17 mål har stagnert status og progresjon ifølge sivilsamfunnsaktørene.

---

Ikke sammenlignbart med fattige land

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), deltok i fremleggelsen av rapporten.

– Rapporten viser at bærekraftsmålene er vanskelig å nå, også for et land som Norge. Vi har gjort en innsats, men mye arbeid gjenstår, sier Sund-Henriksen.

ForUM er et nettverk av 50 norske organisasjoner innen utvikling, miljø, fred og menneskerettigheter.

Sund-Henriksen mener det er viktig å ha egne indikatorer for Norge.

– Generelt sett kan Norge ikke sammenlignes med fattige land. Vi har et annet utgangspunkt. Det er derfor positivt at det nå kommer en nasjonal handlingsplan, mener hun.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Lea Heljesdatter Kvadsheim

Lea Heljesdatter Kvadsheim er journalist i nyhetsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter