Nyheter

Nye funn: Traumer under graviditeten påvirker barnet

TRAUMER: Ny genforskning bekrefter det forskere lenge har mistenkt. – Det er banebrytende at vi nå kan understøtte våre kliniske funn med biologiske data, sier traumeforsker.

.

Barn av mødre som har slitt med traumer under graviditeten, har større sjanse for selv å bli rammet. Det viser en fersk undersøkelse.

Et internasjonalt forskerteam har sett nærmere på sammenhengen mellom mødre med posttraumatiske stresslidelse (PTSD) og deres barn. Funnene slår fast at barna hadde økt stresshormon i blodet.

– Barna var i konstant alarmberedskap, og det kan øke deres risiko for å utvikle psykiske lidelser. Tusenvis av barn blir født i flyktningleire. Våre studier viser at graviditeten er en meget viktig periode for reguleringen av barnets gener. Det er ikke bare kvinnen som lider, men traumer under graviditeten kan også ha konsekvenser for kommende generasjoner, sier humanbiolog Line Hjort til Kristeligt Dagblad, som omtaler undersøkelsen.

Et viktig tilskudd

Det er forskere fra Kosovo, Danmark og Australia som har undersøkt korrelasjonen mellom mødre og barn. De har sett nærmere på 120 barn født av 117 mødre i Kosovo, og brukt blodprøver for å ta «traumers vandring» nærmere i øyesyn.

Kortisol er et stresshormon som finnes naturlig i kroppen, men nivået av kortisol påvirkes under stress. Forskerne slår fast at når mødre utsettes for vold, seksuelle overgrep og andre traumatiske hendelser, setter dette tydelig genetiske spor.

De fant at barna har et høyere nivå av kortisol, og at den indre reguleringen av stresshormet også ble påvirket. Påvirket blir også gener som er involvert i utviklingen av angst og depresjon.

Også amerikanske forskere har sett på hvordan en gravid mors traumatiske hendelser kan påvirke barnets gener. Selv om de ferske funnene bare omfatter studier av 120 barn, blir de likevel ansett som svært viktige – og et viktig tilskudd til forskningen som allerede er gjort.

– Det er banebrytende at vi nå kan understøtte våre kliniske funn med biologiske data. Det betyr både at vi raskere kan identifisere hvilke barn som er i risikogruppen, og at vi på sikt vil kunne undersøke effekten av vår behandling ved å måle om kortisolnivået endrer seg, sier Marie Høgh Thøgersen, traumeforsker og avdelingssjef ved Dansk Institut mod Tortur, til KD.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter