Nyheter

Frykter forslag kan ramme kristne barnehager: – Dette er krise

BARNEHAGER: Regjeringens barnehageutvalg foreslår store endringer i støtten til private barnehager. – Mange av de som er mest utsatt, er eid av menigheter, advarer bekymret barnehageleder.

Sist uke la Storberget-utvalget frem sin rapport om finansieringen av private barnehager. Her foreslår utvalget at hver enkelt kommune gis større frihet til å styre barnehagesektoren, som blant annet vil si at de selv kan bestemme finansieringen av private barnehager.

– Det er krise på flere områder. Jeg er kjempeoverrasket og virkelig engstelig for utviklingen, sier Lasse Rosten, leder for barnehageselskapet Læringsverkstedet Solkollen.

Selskapet har overtatt driften til flere kristne barnehager de siste årene, og utgjør i alt 21 barnehager med et kristent verdigrunnlag.

Rosten kommer rett fra et byggemøte der «alt nå er usikkert».

– Vi er snart klare til å sette spaden i jorda, men den kan Stortinget sette en stopper for om dette vedtas.

.

Ikke lenger behov

Barnehage-utvalget – som har vært ledet av Knut Storberget, og bestått av medlemmer fra blant annet KS, Virke og Utdanningsforbundet – påpeker at dagens finansieringssystem var myntet på en sektor i utbyggingsfasen, en tid da behovet for barnehager var stort.

Da barnehagereformen ble vedtatt i 2003 og målet var full barnehagedekning, måtte kommunene samarbeide med privat sektor for å øke antall barnehageplasser.

Nå som det er oppnådd barnehagedekning, vil de derfor stramme inn i støtten til privat barnehager.

Et annet punkt som opptar utvalget, er lønnsomhet. Samtidig som andelen barnehager som går med underskudd øker, ser utvalget tendenser til «superprofitt». Det sikter til en avkastning som er høyere enn hva en barnehageeier kunne vente seg. Det mener utvalget er lite bærekraftig, og med på å svekke private barnehagers legitimitet.

– Venstresiden fokuserer på dem som har tjent gode penger

Lasse Rosten i Læringsverkstedet Solkollen mener dette bildet ikke er i takt med realiteten, og er politisk villet.

– Venstresiden snakker bare om profitt og fokuserer på de få som har tjent gode penger. På eiendomssiden er det historisk sett god avkastning for de fleste, uavhengig av hvilken sektor man driver i. På barnehagedrift er det kun marginale overskudd hos dem som klarer å gå i pluss. Jeg mener debatten har sporet av.

I 2018 utgjorde det samlede offentlige tilskuddet til private barnehager 22 milliarder kroner. Utvalget mener dagens finansieringsmodell er ressurskrevende og komplisert å håndtere for kommunene. Derfor vil de altså gi kommunene større frihet, og la kommunene selv styre både lengden og størrelsen på tilskuddene.

Det gjør at Lasse Rosten frykter for fremtiden til landets private barnehager, og spesielt de som representerer et mindretall:

– De risikerer å rasere privat sektor og halvparten av alle barnehager i Norge. Mange av dem som er mest utsatt, er eid av menigheter eller kristne gründere.

De risikerer å rasere privat sektor og halvparten av alle barnehager i Norge. Mange av de som er mest utsatt, er eid av menigheter eller kristne gründere.

—  Lasse Rosten
.

Mangfoldet

Harald Berge Breistein, daglig leder i NLM-barnehagene, er også bekymret for utvalgets forslag, og frykter mindre forutsigbarhet.

– Her legges det opp til at kommunene selv kan bestemme størrelsen og lengden på tilskuddene, og dermed vil vi miste retten på tilskudd.

Større kommunal frihet kan slå godt ut for enkelte barnehager, mener Breistein som frykter for mangfoldet:

– Vi driver kristne barnehager. Noen driver idrettsbarnehager, andre driver friluftsbarnehager. Jeg opplever at flertallets forslag er et angrep på foreldres rett til å velge blant alternativer.

Jeg opplever at flertallets forslag er et angrep på foreldres rett til å velge blant alternativer.

—  Harald Berge Breistein

Barnehagevennlig bank

Barnehageutvalget støtter at Husbanken ikke lenger skal gi lån til private barnehager. Når det på landsbasis er full barnehagedekning, trengs ikke lenger ordningen for å stimulere til å bygge nye barnehager.

Dette er Rosten helt uenige i.

– Utvalget har overhodet ikke fått med seg hvilken ny fase sektoren er på vei inn i.

– Hvilken fase er det?

– Den handler om opprustning, sammenslåing og relokalisering. Er de opptatt av kvalitet, må de sørge for at fornyelsen av gamle bygg kan iverksettes. Enten vil de bare privat sektor til livs, eller så har de ikke forstått bransjen, sier Rosten.

Les mer om mer disse temaene:

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter