Nyheter

Kyrkjer sluttar å drive barnehage

Kristne barnehagar stod i fare for å bli lagt ned. Vidare drift blir sikra av eit barnehageselskap som driv med kristen formålsparagraf.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter