Nyheter

Voldsdømt kvinne til Monica Mæland: – Jeg mistet alle vennene mine

KRIMINALOMSORG: Prisen for å sone en fengselsdom kan være høy. Det fikk justisminister Monica Mæland høre da hun besøkte Frelsesarmeens institusjon Elevator i Oslo. Fredag legger regjeringen fram sin stortingsmelding om ny politikk for kriminalomsorgen

Venner eller familie? Det var valget en kvinne ble stilt overfor da hun havnet i fengsel.

Årsaken? Det koster penger å ringe fra fengsel. Det forteller hun selv til Vårt Land:

– Jeg brukte nesten tusen kroner i uka på telefon. Og det var korte samtaler altså. Det gikk jo ikke å holde kontakt med venner. Jeg måtte prioritere familien min. Så jeg mistet alle.

Kvinnen ønsker å være anonym. Hun soner en voldsdom. Vårt Land treffer henne på Frelsesarmeens institusjon, Elevator, på Alnabru i Groruddalen i Oslo. Der forbereder hun seg på å vende tilbake til et liv utenfor murene.

Monica Mæland letter på sløret om ny politikk

Dit har også justisminister Monica Mæland (H) tatt turen. Fredag passerer nemlig regjeringens stortingsmelding om kriminalomsorgen statsråd og oversendes Stortinget.

Der gjør regjeringen opp status i norsk kriminalomsorg, for egen politikk de siste årene og staker ut retning for neste periode. Overfor Vårt Land letter Mæland litt på sløret om innholdet i meldingen:

– Vi skal ta offeret for kriminalitet på alvor og å anerkjenne at ofre kanskje aldri blir ferdig med det som hendte. For eksempel ved at de får et varsel når noen slipper ut eller flyttes, sier hun.

Hvorvidt Solberg-regjeringen beholder makten også de neste fire årene, blir avgjort ved valget 13. september. Målingene nå tyder på regjeringsskifte.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøker Frelsesarmeens institusjon, Elevator på Alnabru i Oslo.

Dette etterlyser Frelsesarmeen

Frelsesarmeen har uansett ønskelista til politikerne klar. Medarbeideres erfaringer i møte med menneskene de hjelper, har blitt til et hefte med innspill til politikk. Innen kriminalomsorgen etterlyser de blant annet:

  • Styrket tilbud om sinnemestrings- og samlivskurs.
  • Modernisering av muligheter for kontakt med nettverk, deriblant utvidet ringetid.
  • Gratis overnattingsleilighet for familie og venner av innsatte på soningssteder med gode rehabiliteringstilbud.

– Jeg tror de vil kjenne seg igjen i beskrivelsen vi gir av utfordringene i stortingsmeldingen, sier Mæland når Vårt Land spør om innspillene.

Bare besøk annenhver måned

Frelsesarmeens innspill speiler historier beboerne på Elevator forteller, som den unge kvinnen nevnt innledningsvis:

– Familien min kunne bare komme én gang hver andre måned. De bor ganske langt unna. Jeg er opptatt av besøk og ønsker at familiene til oss unge kan komme og overnatte, sier hun.

Særlig kvinner risikerer å sone langt unna familie og venner. De begår færre lovbrudd. Derfor er det langt mellom institusjonene.

– Det er krevende. Derfor er det så bra med familieleiligheten vi så her. Det bygges også leiligheter i fengslene, sier Mæland til Vårt Land.

I samtale med ansatte ved Elevator forklarer statsråden hva som trolig er årsaken til at det koster penger å ringe fra fengsel: Samtalene må overvåkes.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøker Frelsesarmeens institusjon, Elevator på Alnabru i Oslo.

– Begeret rant over noe ekstremt

– Jeg var i et tøft miljø og var sint på verden. Begeret rant over noe ekstremt. Så jeg fikk en voldsdom, forteller den unge kvinnen når Mæland er innom rommet hennes.

– Det har blitt brudd mellom meg og dama, så jeg må starte på nytt igjen, sier en mann i rød shorts, som statsråden også slår av en prat med.

Historiene er typiske, skal vi tro Martine Howden. Med statsrådsfølget som publikum forteller hun om prosjektet «Mellom oss», som Frelsesarmeen har utviklet på Elevator og fått en million kroner til i årets statsbudsjett. Nå håper de på støtte også i fremtiden.

– Dessverre har mange vært gjennom systemet flere ganger. Historiene har en fellesnevner: Utfordringer i relasjoner og manglende nettverk, sier hun.

Ensomhet leder tilbake til rus. Eller så ender det i konflikt når man vender tilbake til familien og man havner i et dårlig miljø på ny, forklarer Howden.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøker Frelsesarmeens institusjon, Elevator på Alnabru i Oslo.

Familieterapi i fengsel

Men relasjoner kan også være en spire til motivasjon, forteller Howden. Da hun spurte beboere på Elevator om hvorfor de ville endre kurs i livet, fikk hun nemlig svar som dette: «Nå skal jeg bli pappa og må prøve å bli en bedre far enn min var».

Samtaletilbudet «Mellom oss» henter inspirasjon fra familieterapi og tar tak innsattes eksisterende nettverk.

– Vi jobber ikke bare med familierelasjoner, men med stresshåndtering, kommunikasjon og konflikthåndtering. Målet er et støttende nettverk når innsatte slipper ut. Vi mener at vi forebygger tilbakefall til kriminalitet, rus og gjentakende vold i nære relasjoner, sier hun.

Tilbakemeldingene fra innsatte, pårørende og kriminalomsorgen har vært veldig gode, ifølge Howden:

– Når en innsatt kjempestolt sier at han for første gang har fått en god natt-SMS fra sønnen på 25 år, er vi på riktig vei. Eller når en annen forteller at han er i sitt første forhold der han ikke bruker trusler mot kjæresten sin.

Møtte utagerende innsatte

Både den unge kvinnen og mannen i den røde shortsen, som Vårt Land møter på Elevator, ønsker å endre kurs i livet. Han skal begynne i jobb på et hotell, men sliter foreløpig med å få bolig. Hun har tatt opp fag hun mangler fra videregående og fått hjelp fra psykolog.

Det siste var ingen selvfølge i Bretvedt kvinnefengsel, ifølge kvinnen selv.

– Det et er én til to psykologer der. Det går ikke å hjelpe over 60–70 innsatte med to psykologer.

Hun forteller om sterke opplevelser med innsatte som utagerer. Da stenges alle inne på cellen sin.

– Dette må vi andre sitte og se på. Det var helt vanlig. Jeg synes vi skal satse på psykiatri, sier hun.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) besøker Frelsesarmeens institusjon, Elevator på Alnabru i Oslo.

Lovet styrket psykiatri

I Granavolden-plattformen lovet Solberg-regjeringen blant annet å «styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen».

– Det har vi gjort, men vi har definitivt en vei å gå fortsatt, sier Monica Mæland.

Innsatte har krav på samme helsehjelp som alle andre, understreker justisministeren.

– Det er utfordringer knyttet til helsehjelp. Det har regjeringen jobbet mye med i stortingsmeldingen. Samarbeidet med helsetjenesten blir stadig bedre, sier hun.

---

Elevator

  • Institusjonen Elevator er Frelsesarmeens «heis» for fengselsdømte som skal tilbake til samfunnet.
  • 30 innsatte soner straffen sin ved institusjonen.
  • Målet er at alle «beboere skal løslates til en trygg bolig, en meningsfull sysselsetting/jobb, forutsigbar økonomi og med et positivt nettverk rundt seg.»
  • Elevator har startet prosjektet «Mellom Oss» for innsatte som opplever utfordringer med, eller mangel på, nettverk og relasjoner.
  • Elevator fikk i år ny rammeavtale om offentlig støtte for seks år framover.
  • Fredag legget regjeringen fram for Stortinget melding om ny politikk i kriminalomsorgen.

---

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter