Nyheter

Asylmottak i utlandet vedtatt i Danmark

ASYL: En dansk lov som gjør det mulig å opprette mottakssentre for asylsøkere i andre land, ble vedtatt i Folketinget torsdag.

Det største opposisjonspartiet Venstre stilte seg bak forslaget tidligere denne uken og sikret dermed flertall.

Et stort politisk flertall vedtok loven i en avstemming i Folketinget torsdag formiddag.

Afrikanske land

Ideen er at folk som kommer til Danmark for å søke asyl, blir sendt til et tredje land mens asylsøknaden behandles. Om asyl innvilges, skal vedkommende ikke integreres i Danmark, men i vertslandet eller flyttes til en FN-flyktningleir. Om man ikke får opphold, har vertslandet ansvaret for deportasjon.

Så langt har Socialdemokratiets mindretallsregjering hatt dialog med de afrikanske landene Tunisia, Etiopia, Egypt og Rwanda, ifølge Jyllands-Posten. Det er så langt ikke inngått avtaler med noen konkrete land.

Venstre skal ha fått en garanti fra regjeringen om at eventuelle konkrete avtaler også skal behandles i Folketinget.

Null asylinnvandring

I det opprinnelige forslaget var det lagt opp til at asylsøkere ville bli sendt til tredjelandet umiddelbart. Men i forslaget som ble vedtatt, er det klart at det vil ta flere uker, kanskje måneder, før vedkommende vil kunne sendes til mottakssenteret i utlandet, ifølge Jyllands-Posten.

Om det som beskrives i teorien skulle bli virkelighet, vil det innebære at Danmark ikke tar imot noen migranter eller flyktninger som søker asyl spontant i landet. I stedet har regjeringen åpnet for å ta imot kvoteflyktninger fra FN, noe de ikke har gjort på flere år.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har ba Folketinget om å avvise forslaget ettersom det ville undergrave internasjonalt samarbeid, men forslaget ble likevel vedtatt.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter