Nyheter

Frykter innvandrere og lavt utdannede forblir arbeidsledige

ARBEIDSLEDIGHET: Arbeidsledigheten har økt blant lavt utdannede og personer med innvandrerbakgrunn under pandemien. Organisasjonene Kirkens Bymisjon og Caritas advarer om utenforskapet som situasjonen kan føre til.

LANGTIDSLEDIGHET: Ny rapport fra Frischersenterer, NAV og SSB viser at lavt utdannede og innvandrere utgjør halvparten av alle langtidsledige.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter