Nyheter

18.000 migrantbarn har forsvunnet på tre år

FLYKTNINGER: 17 migrantbarn har forsvunnet hver eneste dag i Europa de siste tre årene. – EU svikter barna, sier Redd Barna-rådgiver.

Greece Migrants

Mer enn 18.000 migrantbarn har havnet på avveie siden 2018. Det vil si at nesten 17 mindreårige har forsvunnet hver dag.

– Det er et skremmende høyt tall som forteller oss at sikkerheten rundt barn på flukt på langt nær er god nok, sier Camilla Scharffscher Engeset.

Hun er Redd Barnas spesialrådgiver for barn på flukt, og sier nettopp barna er offer for langtrukne politiske prosesser og manglende rettssikkerhet. Det mener hun tvinger mange til å flytte på seg.

– Det setter dem i stor fare når de forsvinner ut av systemet. Ikke bare gjør det at de mangler rettigheter, men de kan også lettere bli offer for menneskehandel eller annen kriminalitet.

?

Mange under 15 år

Det er The Guardian sammen med organisasjonen Lost in Europe som har avdekket de høye tallene. Totalt 18.292 enslige migrantbarn er dokumentert forsvunnet i Europa mellom januar 2018 og desember 2020. Samtidig blir det understreket at det er betydelig mørketall ettersom en rekke land ikke fører statistikk over dette.

Mesteparten av barna som har forsvunnet har kommet til Europa fra Marokko, men også land som Eritrea og Afghanistan er tydelig representert. 90 prosent av barna er gutter, og en sjettedel er yngre enn 15 år, skriver avisa.

Camilla Scharffscher Engeset i Redd Barna mener dette tydeliggjør et behov for at europeiske land samarbeider langt bedre for å ivareta barn på flukt.

– I dag svikter EU og Europa disse barna. Barnas rettigheter må stå tydeligere i sentrum i EUs asylpolitikk. Vi vet for eksempel at familiegjenforening kan ta veldig lang tid, som gjør at barn som venter på å bli gjenforent med familiemedlemmer fra andre land, reiser videre på egenhånd.

Det er et skremmende høyt tall som forteller oss at sikkerheten rundt barn på flukt på langt nær er god nok

—  Camilla Scharffscher Engeset

– Symptom på system som ikke fungerer

Engeset mener en sentral utfordring er tid, som følger av det hun beskriver som en ujevn fordeling. Hun bemerker at mange lever under dårlige forhold i leirer eller transitt i påvente av behandling, uten nødvendig beskyttelse og med manglende rettssikkerhet.

– Europas asylsystem må sikre en mer rettferdig ansvarsfordeling mellom de ulike landene, sier Engeset, og mener det vil kunne gjøre ventetiden kortere og forholdene bedre.

Organisasjonen Missing Children Europe arbeider for savnede og seksuelt utnyttede mindreårige. De kobler sammen grasrotorganisasjoner over hele Europa for å beskytte barn. Leder Federica Toscano mener funnene i rapporten er «ekstremt viktige» for å forstå omfanget av et stort, europeisk problem.

– Det høye antallet savnede barn er et symptom på et barnevernsystem som ikke fungerer, sier hun til The Guardian.

Toscano bemerker også at enslige mindreårige er langt mer utsatt for vold og utnyttelse, og at kriminelle organisasjoner i økt grad sikter seg inn mot migrantbarn.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter