Nyheter

Straks kommer Høyesteretts dom for kirkeasylantene på Hønefoss. Dette er historien deres i Norge.

KIRKEASYL: Politiet hentet dem ut av et forsamlingshus med makt på Stord. Denne uken faller Høyesteretts dom i saken deres.

Familien på fire kom som vanlige asylsøkere. De fikk avslag på asylsøknaden. To kirkeasyl, en politiaksjon og to rettssaker senere behandles saken deres i Høyesterett. Der er kjernespørsmålet: Er de troverdige når de hevder at de som muslimer har fått en kristen tro?

Første gang i Høyesterett

Det er første gang Høyesterett behandler en såkalt konvertittsak. Rettens dom vil avgjøre om de får opphold i Norge, eller må forlate landet.

Taper familien rettssaken kan de fremme saken for Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), men de er ikke sikret at EMD tar saken opp til behandling.

Dommen vil påvirke UDI og UNE

– Høyesterett sin avgjørelse i saken kommer til å påvirke hvordan UDI og UNE håndterer konverteringssaker fremover, sier Kristian Andenæs, professor emeritus på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO), til Vårt Land:

  • Vinner den afghanske kirkeasyl-familien på Hønefoss fram med sin sak i Høyesterett, bør utlendingsmyndighetene lytte mer til asylsøkeres forklaringer, mener juristnestoren.
  • Hvis UNE derimot får medhold i saken, betyr det at utlendingsmyndighetene kan fortsette å utføre den restriktive praksisen i denne type saker, sier han.

Høyesterettsdommen vil være klar rundt 19. mai, tre uker etter at retten tok opp saken til behandling.

Les mer om mer disse temaene:

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter