Nyheter

260 millioner for å hjelpe sårbare grupper i pandemien

FAMILIESTØTTE: Tiltak rettet mot blant annet vold og overgrep og for å støtte familier og foreldre får 260 millioner kroner ekstra i revidert nasjonalbudsjett.

Tiltakspakken skal blant annet bidra til å øke deltakelsen og inkluderingen i ferie- og fritidsaktiviteter.

Videre skal det styrke satsingen på velferdsteknologi blant folk med funksjonsnedsettelser, styrke barnevernsinstitusjonene og familievernet, og gi bedre tilbud om oppfølging til voldsofre og voldsutsatte, skriver Barne- og familiedepartementet.

Pakken er den ene av tre som regjeringen legger opp til for å styrke innsatsen mot negative konsekvenser av pandemien for sårbare grupper.

Vårt Land meldte før helgen at departementet også foreslår 78 millioner ekstra til funksjonshemmede og til familier med funksjonshemmede barn.

Bruker mye fra oljefondet

Det reviderte statsbudsjettet legger opp til at staten skal bruke over 400 milliarder kroner i 2021. Det tilsvarer 3,7 prosent av oljefondet, mens statsbudsjettet i oktober kun la opp til bruk av 3 prosent av fondet.

– Det har vært riktig og nødvendig å iverksette kraftfulle økonomiske tiltak for å gi folk trygghet, og for å hjelpe kriserammede bedrifter gjennom pandemien, sier Sanner.

– Forslagene vi legger fram i dag kommer på toppen av et allerede ekspansivt statsbudsjett for 2021, innrømmet finansminister Jan Tore Sanner på en pressekonferanse tirsdag.

Likevel gjør han det klart at pengebruken må ned når krisen er over.

– En udisiplinert regjering

– Det er jo klart at det er en enorm oljepengebruk, og en eller annen gang må det jo ta slutt, sier professor Ola Honningdal Grytten i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) til NTB.

– Man ser etter min mening en litt udisiplinert regjering, og et enda mer udisiplinert storting. Samtidig er tidene slik at man kan forsvare det i dag, men på sikt er man nødt til å stramme inn, sier Grytten, som legger til at budsjettet var omtrent som ventet.

I budsjettet får sykehusene 1,5 milliarder kroner. Mens kollektiv- og jernbaneselskapene får nærmere 2 milliarder kroner, lover regjeringen å halvere ferjeprisene innen 2025.

– Samferdselsminister Knut Arild Hareide er en slags vinner her, han har fått veldig godt gjennomslag. Men også helseminister Bent Høie peker seg ut, sier Grytten.

Øker minstefradrag for pensjonister

Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter skal slippe inntektsskatt og hever derfor taket for hvor mye de kan tjene uten å skatte.

– Det er vedtatt å øke minstepensjonen for enslige. Regjeringen ønsker at minstepensjonister uten andre inntekter ikke skal betale inntektsskatt, skriver regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

– For å sikre dette foreslår regjeringen å øke minstefradraget i pensjonsinntekt. For en enslig minstepensjonist utgjør skattelettelsen om lag 2.100 kroner, skriver regjeringen.

Vil fase ut kriseordninger

Regjeringen foreslår å fase ut kriseordningene for folk på dagpenger, arbeidsavklaringspenger, frilansere og lærlinger 30. september, erfarer NTB.

De sosiale tiltakene er innført i forbindelse med koronakrisen. Retten til omsorgspenger ble utvidet i fjor vår og justert i fjor sommer. Alle foreldre har fått full årskvote for siste halvår av 2020, fra 1. juli til 31. desember. Og dersom det har kommet lokale koronautbrudd og stengninger etter at kvoten er brukt opp, har foreldrene fått flere omsorgsdager.

Kompensjonsordningen for næringslivet løper på sin side fram til 1. november.

Utvider regler for sykepenger

Regjeringen foreslår å forlenge og utvide reglene for sykepenger, omsorgspenger, arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet.

Forslagene i revidert nasjonalbudsjett lyder:

  • Å forlenge ordningene med utvidet rett til omsorgspenger og sykepenger ut september.
  • Å forlenge stønadsperioden for dem som mottar arbeidsavklaringspenger i perioden som arbeidssøker ut september.
  • Å innføre rett til forlengelse av stønadsperioden ut september for personer som mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) under arbeidsavklaring, og som går ut sin stønadsperiode mellom 1. juli og 29. september.
  • Å gi enkelte grupper som har gått ut maksimal sykepengeperiode rett til arbeidsavklaringspenger ut september.
  • Å gjeninnføre muligheten for forlengelse av kvalifiseringsprogrammet ut september.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter