Nyheter

78 millioner kroner ekstra til funksjonshemmede barn: – Altfor lite, altfor sent

FUNKSJONSHEMMEDE: Regjeringen vil bevilge ekstra midler til funksjonshemmede. Organisasjoner tviler på om det dekker alt som er tapt under pandemien.

– Koronapandemien har rammet noen ekstra hardt. Kartlegginger viser at mange familier som har barn med funksjonsnedsettelser har opplevd et fragmentert og dårligere tilbud under pandemien, sier Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF), til Vårt Land.

På tirsdag legger regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021. I forslaget vil regjeringen bevilge 78 millioner kroner til tiltak for personer med funksjonsnedsettelse. Bevilgningen inngår i en tiltakspakke for sårbare barn og unge.

Ropstad sier at det er viktig å styrke tilbudene og støtten til familier som har barn med funksjonsnedsettelser for å forebygge mer langsiktige konsekvenser.

Mange er slitne nå. Vi må gjøre det vi kan for å gi familiene pusterom.

—  Kjell Ingolf Ropstad, barne- og familieminister (KrF)

Ropstad understreker at regjeringen har allerede bevilget 100 millioner kroner i statsbudsjettet 2021 til avlastning for pårørende og et godt tilbud for rehabilitering for barn og unge funksjonshemmede, og kommunene ble tildelt midler for å håndtere pandemien i møte med utsatte grupper.

Han peker på at en egen bevilgning på 260 millioner kroner skal gå til å ta igjen tapt progresjon hos barna og elevene som trenger det mest, inkludert personer med funksjonsnedsettelser.

Tviler på om det dekker

Annette Jensen er leder for Handikappede Barns Foreldreforening (HBF). Hun sier at disse midlene kommer altfor sent og er altfor lite.

– 78 millioner er hyggelig det, men det er ikke mer enn allerede varslet. Vi tviler sterkt på at dette rekker for å dekke opp alt som er tapt under pandemien, sier hun til Vårt Land.

Annette Jensen, leder for HANDIKAPPEDE BARNS FORELDREFORENING

Hun sier videre at 78 millioner fordelt på alle landets kommuner sier seg selv at er for lite når vi vet hvilke konsekvenser pandemien har hatt for barn med nedsatt funksjonsevne.

– Vi forventer at regjeringen kommer med ytterligere kompensasjon dersom vår antakelse er riktig, sier hun.

---

Slik fordeles millionene

 • Regjeringen foreslår å bevilge 78 millioner kroner til tiltak for personer med funksjonsnedsettelse i revidert nasjonalbudsjett 2021.
 • Bevilgningen inngår i en tiltakspakke for sårbare barn og unge. De fordeles slik:
 • 28 millioner kroner til barnehabilitering som innebærer fysioterapi, trening, spesialpedagogikk
 • 15 millioner kroner til styrking av stimuleringsprogrammet for frivilligheten som jobber med å begrense ensomhet, bidra til nytenkning, sosialt fellesskap og økt aktivitet og deltakelse
 • 10 millioner kroner skal styrke satsing på velferdsteknologi blant barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser
 • 10 millioner kroner til funksjonshemmedes organisasjoner
 • 15 millioner kroner for bedre levekår og livskvalitet til personer med funksjonsnedsettelser

---

– Midlene kan brukes for andre formål

Hun peker på at de har er bekymret for at disse midlene kan brukes for andre formål.

– For oss er det viktig at disse midlene virkelig går til å dekke opp det barna våre har mistet av tjenester. Av tidligere erfaringer ser vi at midler kommunene får, ofte blir brukt til helt andre formål enn det de var tiltenkt, sier hun.

Hun forventer at statsforvalterne må sørge for kontroll og oppfølging.

Ropstad sier til Vårt Land at det er kommunens ansvar å sikre at disse midlene kommer frem til familiene som trenger det mest og som har mistet flere tilbud under pandemien.

– Vi øremerker penger spesifikt til organisasjoner som kan tilby ulike tilbud og aktiviteter. Det er et viktig grep. Det er også kommunen som forvalter disse ekstra 100 millioner kronene som ble gitt over 2021-budsjettet til å ta igjen det tapte av avlastning og trening. Vi forventer at de følger opp dette, sier han.

Annette Jensen mener at satsingen for barn med nedsatt funksjonsevne bør fortsette også etter pandemien.

– Denne gruppen barn har vært kraftig underbudsjettert i tidligere statsbudsjett, også før pandemien, og HBF forventer nå at denne anerkjennelsen fra regjeringen også gjør noe med prioriteringene når hverdagen etter pandemien vender tilbake, sier hun.

Mener tiltakene er gode

Det er fint at det bevilges særskilte midler rettet mot tiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse. De og deres pårørende er hardt rammet av pandemien, sier Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), til Vårt Land.

– Tiltakene som presenteres er i og for seg gode, selv om det ikke er de store summene som legges inn her, sier hun.

Berit Therese Larsen, interessepolitisk leder for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Hvis pengene går inn i rammen til kommunene, har vi ingen garanti for at de brukes slik de er tenkt.

—  Berit Therese Larsen, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Forsker: Pandemien har hatt dramatiske følger

Myndighetene har snakket høyt om å ivareta de sårbare barna under pandemien, men kan se ut til å ha gjort det stikk motsatte, ifølge en nylig utført studie av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet.

– For familier som har barn med funksjonsnedsettelser, har pandemien og den påfølgende nedstengingen av ulike tjenester hatt dramatiske konsekvenser, sier NOVA-forsker Kjetil Klette Bøhler ved OsloMet, til oslomet.no.

Det er overraskende for ham å oppdage at myndighetene ikke var mer framoverlent og satte i gang tilbud for å støtte gruppen da støtteordninger falt bort på grunn av nedstengingen.

Barn med funksjonsnedsettelser er sårbare barn, men foreldrene vi intervjuet opplevde at deres stemme ikke ble hørt.

—  Kjetil Klette Bøhler NOVA-forsker ved OsloMet

I forskningen, som er basert på dybdeintervju med åtte familier som har barn med funksjonsnedsettelse, kommer det tydelig frem at familiene synes det var særlig provoserende at politikerne ofte snakket om hvor viktig det var å ivareta de sårbare barna – mens de i virkeligheten opplevde det stikk motsatte.

Myndighetene fremsto som passive, selv om de uttalte i media at de skulle ha tiltak for sårbare grupper, skriver forskerne i studien.

---

Revidert nasjonalbudsjett 2021

 • 11. mai legger regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021.
 • Her blir hovedtallene for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken oppdatert
 • Dette er allerede kjent:
 • 1,5 milliarder kroner til sykehus.
 • 120 millioner kroner til reduserte ferjepriser
 • Doble satsingen på hydrogen med 100 millioner kroner.
 • Støtte til de som har mistet opplæring på grunn av pandemien.
 • Tiltak for psykisk helse og rusbruk

Kilde: NTB

---

Les mer om mer disse temaene:

Ismail Akkan

Ismail Burak Akkan

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter