Nyheter

KrF vedtok ny vri på kontantstøtte: Skal «bygge bro» og «skape aksept» hos kritikere

LANDSMØTE: KrF vil også vrake tredelt foreldrepermisjon og gi ekstra ferie til familier. Det ble klart da landsmøtet vedtok ny familiepolitikk.

Det var Vestland KrF som fremmet forslag om å lage en moderne vri på kontantstøtten, som KrF fikk innført i Kjell Magne Bondeviks første regjering.

Partitoppene i landsstyret hadde på forhånd vendt tommelen ned, men landsmøtet ville det annerledes og sa ja.

Dermed går KrF nå inn for at foreldre skal kunne «jobbe 80 prosent med lønnskompensasjon fram til barnet er to år». Det betyr i så fall at staten skal ta regningen for de 20 prosentene en forelder er hjemme med barnet.

Ulstein: Vil gi flere eierskap til kontantstøtten

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein, selv fra Vestland KrF, var tidlig ute med å rose forslaget i KrFs store familiedebatt fredag formiddag.

– Jeg tror det vil gjøre at enda flere vil få eierskap, forståelse og lojalitet til den gode kontantstøtten vår. Det vil gi nødvendig fleksibilitet og sikre tilknytningen til arbeidslivet i en fase der både kvinner og menn ønsker å kombinere mer tid med barnet og jobb, sa Ulstein i sitt innlegg.

I begrunnelsen for forslaget heter det at det nye alternativet til den vanlige kontantstøtten «vil bygge bro og skape aksept, er svært etterspurt fra foreldre og vil ha færre ‘slagsider’ mot dårlig integrering, likestilling m.m.»

Foruten den alternative kontantstøtten, vedtok KrFs landsmøte fire nye grep i familiepolitikken fredag.

---

KrFs fire nye grep for familier

  • En ekstra ferieuke for foreldre med barn mellom null og ti år.
  • Vrake tredelt foreldrepermisjon, men forbeholde ti uker til hver av foreldrene.
  • Utvide foreldrepermisjonen med fire uker – fra 49 til 53 uker.
  • Foreldre som ikke kan ta ut permisjonen sin, skal kunne søke om å overføre den til partneren sin.

---

KrF-profiler advarte og slo ring om egne uker til far

Det var knyttet spenning til debatten om tredeling av foreldrepermisjonen. Det er bred enighet i KrF om å fjerne den, men programkomité og landsstyre var splittet om fedrekvoten:

  • Mindretallet ønsket å la foreldre velge hvordan del fordeler ukene selv.
  • Flertallet ville forbeholde ti uker hver til far og mor.

Blant dem som argumenterte for fri fordeling, var Rogaland-profilen og firebarnsmoren Marie Ljones Brekke:

– Fedre vil være hjemme, ikke fordi de blir tvunget, men fordi fedre i dag vil involvere seg i barna sine, sa stortingsvaraen.

Men flere profiler advarte mot å fjerne alle uker forbeholdt far:

– Jeg er negativ til at vi som en legitim reaksjon på en feilslått politikk, skal dra pendelen helt tilbake. Jeg er redd fedre vil få mindre tid med barna sine, sa Bergen-byråd Håkon Pettersen.

– Tallenes tale er meget tydelig. Pappa tar ikke mer av de felles ukene når kvoten hans kuttes. Han tar nøyaktig antallet uker i kvoten, sa Bente J. Groven-Syversen fra Oslo.

Ropstad fikk viljen sin

I avstemningen fikk partileder Kjell Ingolf Ropstad og landsstyret viljen sin om å vrake tredelingen, men beholde ti uker forbeholdt far.

KrFs landsmøte gikk også inn for å utvide foreldrepermisjonen med fire uker – fra 49 til 53 uker.

I dag kan foreldre fordele 16 ukers permisjon mellom seg, mens mor og far har en kvote på 15 uker hver.

Jorunn Gleditsch Lossius

Gjorde opprør mot nei til ekstra ferieuke

KrFs landsstyre gikk derimot på nederlag om å innføre en ekstra ferieuke. Partiets øverste organ mellom landsmøter hadde i forkant vendt tommelen ned til forslaget fra partiets stortingsgruppe.

Det ville ikke landsmøtedelegatene ha noe av. De sa ja til innføring av ekstra ferieuke med 93 mot 70 stemmer. Forslaget har allerede fått mye oppmerksomhet i media, påpekte stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius i debatten:

– Responsen på forslaget har vært formidabel. Mange velgere har alt tatt det for gitt, sa hun.

– Foreldre har bare fem uker ferie hver og ender opp med å passe unger på skift. En ekstra uke vil virke forebyggende på sykmeldinger og samlivsbrudd. Det kan kanskje bidra til at flere vil ha barn, dersom tidskabalen går opp, utdypet Losisius.

HEF og Krfu

Hjertesukk om dyr ferieuke

KrFU-leder Edel Marie Haukland advarte derimot om at en ekstra ferie uke vil bli dyrt.

– Vi sliter med å prioritere. Mer til alle gode forslag er ikke omtenksomt, men ubetenksomt, sa hun.

Da resultatet av avstemningen om ferieuken var klart, konstaterte møtelederen lakonisk:

– Innstillingen er snudd og pengene flyr.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter