Nyheter

Venstre vedtok stans i oljeleting og leterefusjon

NYTT PROGRAM: I tillegg til stans i oljeleting og subsidier til oljeleting, vedtok Venstre også at Norge bør ha et regnskap som viser hvilke utslipp norsk oljeeksport skaper i andre land.

Fredag kveld og lørdag morgen vedtok Venstres landsmøte nytt innhold i kapitlene om olje, klima og natur. Partiet vedtok uten mye motbør at det må bli slutt på leting etter ny olje og gass.

Landsmøtet gikk også inn for å stramme kraftig inn på ordningene som gir statsstøtte til oljeleting, og understreker nå i sitt program at disse ordningene overfører risiko fra selskapene til staten. Derfor vil partiet nå avvikle leterefusjonsordningen, begrense friinntekten og redusere ekstra rentefradrag og avskrivningsregler slik at det er selskapene som tar risikoen.

Partiet vedtok også å gå inn for å elektrifisere utvinningen av olje og gass på norsk sokkel for å få ned utslippene derfra, og at partiet vil satse på havvind og utslippsfri hydrogen.

– Elektrifisering grønnmaler

Jan-Petter Holtedahl i Oslo Venstre hadde foreslått en gradvis nedtrapping av utvinningen av olje og gass – uten elektrifisering.

«I praksis fungerer elektrifisering av olje- og gassproduksjon som grønnmaling, og kan dermed i realiteten bidra til en legitimering av - og dermed en forlengelse av - olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel, som dermed samlet sett vil føre til økte samlede klimagassutslipp målt globalt og over tid», skrev han i sin begrunnelse.

Holtedahl viste også til at EUs taksonomi klassifiserer alle direkte olje- og gassinvesteringer og -prosjekter som ikke bærekraftige. Taksonomien er et regelverk som skal presisere hva som er bærekraftige investeringer. Forslaget ble avvist av landsmøtet.

Produksjonsavgift ble avvist

Unge Venstres leder Sondre Hansmark anbefalte landsmøtet å stemme for et forslag om en produksjonsavgift på olje og gass fra norsk sokkel. Han sa at elektrifisering av norsk sokkel vil gjøre at produksjonen av olje og gass slipper unna CO2-avgift. Hansmark understreket at Norge har et særskilt ansvar, fordi landet er blant verdens rikeste og har tjent penger på olje og gas.

– Norge verdens sjuende største eksportør av CO2-utslipp. Vi har tjent gode penger på dette samtidig som vi har bidratt til å ta klodens temperatur til et rekordhøyt nivå, sa Hansmark.

Oslo Venstre fikk gjennomslag for sitt forslag om et utslippsregnskap som viser hvilke utslipp Norge selger til utlandet gjennom varer som blir brukt i andre land, særlig olje og gass. Regnskapet skal også inneholde utslipp fra varer som Norge importerer fra utlandet.

«Selv om det er utslippene innenfor Norges grenser som vi står ansvarlig for i internasjonal klimapolitikk, kan og bør vi forsøke å redusere vår samlede klimabelastning», skriver Oslo Venstre i sin begrunnelse.

---

Venstre vedtar nytt program

  • Venstres landsmøte avvikles digitalt fra fredag 23. til søndag 25. april. Hovedsak er å vedta nytt partiprogram.
  • Guri Melby holdt sin første landsmøtetale som Venstres leder fredag ettermiddag.
  • Landsmøtet vedtok første del av klimapolitikken fredag ettermiddag og andre del lørdag morgen.
  • Venstre har siden januar 2018 sittet tre år i Solberg-regjeringen. Gjennomsnitts-oppslutningen var 3,0 prosent i forrige måned.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist på nyhetsavdelingen i Vårt Land og jobber særlig med klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter