Nyheter

Regjeringen kritiseres for å lovfeste menneskerettsbrudd mot mindreårige asylsøkere

ASYLPOLITIKK: Regjeringen foreslår å lovfeste at mindreårige asylsøkere ivaretas av UDI, og ikke av barnevernet. Forslaget kritiseres for forskjellsbehandling og diskriminering av barn og unge.

Karin Andersen
Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter