Nyheter

Hundrevis av lederjobber blir borte når kirken omorganiseres

ENDRINGER: De fleste av landets 350 kirkeverger må få nye arbeidsoppgaver når Den norske kirke gjennomfører en gigantisk omstrukturering de nærmeste årene.

Et utvalg foreslår at Den norske kirke (DNK) blir organisert i folkevalgte organer, kalt prostifellesråd. Ifølge flertallet i utvalget skal disse ha arbeidsgiveransvar for samtlige ansatte i lokalkirken.

I dag er det rundt 350 kirkelige fellesråd. De fleste av disse lederfunksjonene vil i den nye modellen bli borte, skriver Dagen.

– Vi har i hele prosessen vært innforstått med at en slik omorganisering vil bety færre på dette ledernivået. Det er en naturlig konsekvens, sier leder Martin Stærk i Norges kirkevergelag til avisa.

På spørsmål om han syntes det er greit at de fleste kirkevergejobbene forsvinner, svarer han at det er noe de er forberedt på.

– Slik sett er det greit. Det er mange andre problemstillinger i denne prosessen som er mer utfordrende, sier han og peker på at det er viktig at lokalkirken styrkes og at ikke for mye penger brukes på administrasjon.

Store endringer i DNK

Utvalget har jobbet med en rapport med forslag til endringer i DNK i 16 måneder. Den ble lagt fram sist onsdag, og skal ut på høring i sommer. Målet er at saken skal opp på Kirkemøtet i 2022.

Hvis et prostifellesråd blir opprettet, vil det sitte representanter fra flere ulike sokn og kommuner i rådet. I praksis blir prostifellesrådet arbeidsgiver for alle som jobber i kirken lokalt.

Allerede i 2005 pekte Kirkemøtet på at Den norske kirke burde ha én felles arbeidsgiver for alle ansatte. Slik fungerer systemet i dag, enkelt forklart:

«Navet» i kirken

Prostifellesrådet vil overta dagens fellesråds oppgaver, i tillegg til oppgavene Den norske kirke har for menighetsprestene. Her vil ansvaret for gravplasser og kirkebygg ligge.

Prostifellesrådet blir «navet» i kirken, og skal sørge for samarbeid mellom menighetsrådene og prostiet, samt holde kontakt med Den norske kirke som felles trossamfunn nasjonalt.

---

Prosjekt ny kirkelig organisering

  • Kirkemøtet har bedt Kirkerådet om å legge fram en konkret plan for arbeidsgiverorganisering, og den øvrige kirkeordningen.
  • Målet er ny, enkel og funksjonell kirkeordning.
  • I oktober 2019 etablerte Kirkerådet Prosjekt Kirkelig organisering.
  • Hovedutvalget i prosjektet leverte sin rapport 31. mars 2021, der de peker på ulike alternativer og anbefalinger.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter