Nyheter

Pandemi-utvalg foreslår naturavgift

ETTER KORONA: Det bør finnes en naturavgift på alle naturinngrep og den bør reflektere de samfunnsøkonomiske kostnadene inngrepet har, mener Norge mot 2025-utvalget.

Før sommeren i fjor ba regjeringen et ekspertutvalg se på grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien. Torsdag la utvalget fram sin utredning Norge mot 2025.

En av anbefalingene er at regjeringen arbeider videre for å innføre en avgift på nedbygging av natur.

«At det er vanskelig å verdsette kostnadene ved ulike naturinngrep, kan bidra til at verdien av for eksempel uberørt natur og biologisk mangfold undervurderes i konsesjonsbehandlinger», skriver utvalget.

Bør få en prislapp

De understreker at kunnskapen om skadekostnadene er begrenset, og at det ikke vil være mulig å utforme én avgift som omfatter alle typer naturinngrep. Derfor kan det også være en del administrative kostnader ved en slik avgift.

Likevel mener utvalget at når regjeringen legger til grunn at Norge skal ha en bærekraftig miljø- og klimapolitikk i bunnen, tilsier det at «at all bruk av naturens ressurser og økosystemtjenester med negative eksterne effekter bør prises».

Prisen på naturrestaurering

Jon Bjartnes, politikkansvarlig i WWF Verdens naturfond, understreker at dette er det tredje offentlige utvalget som anbefaler en slik naturavgift. Det første var et ekspertutvalg om verdien av økosystemer som ble ledet av Stein Lier-Hanssen, som anbefalte naturavgift i 2013. Det andre utvalget var grønn skattekommisjon i 2015.

– Det er riktig som utvalget sier at det ikke er rett fram å opprette en slik avgift. Vi tror at mye kan bli løst ved å se det opp mot behovet for å finansiere restaurering av natur, sier Bjartnes.

Noen har vært skeptiske til å sette en prislapp på natur, fordi verdien av natur egentlig ikke kan måles. Men WWF mener at det er en god løsning å bruke restaurering av natur som utgangspunkt.

Norge har liste av natur som trenger restaurering, men dette koster penger, både i form av anleggskostnader og stell for å få naturen tilbake. Hvis natur ett sted blir bygd ut, kan pengebeløpet derfra brukes til å restaurere den naturen det er viktigst å restaurere. Bygger noen ned et område med granskog, kan avgiften fra dette brukes til å sette i stand et elvedelta i samme fylke.

– Vi ser også at i arbeidet klimameldingen sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn at han skal se nærmere på en naturavgift, sier Bjartnes.

I innstillingen til klimameldingen foreslår Ap, SV og MDG en naturavgift som de kaller naturbidrag, som skal betale for naturinngrep.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist på nyhetsavdelingen i Vårt Land og jobber særlig med klima, bærekraft og politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter