Nyheter

MDG vil legalisere cannabis og ha selvbestemt abort til uke 18

LANDSMØTE: Betente verdispørsmål ble avgjort på MDGs landsmøte lørdag: Abort, aktiv dødshjelp, familiepolitikk og cannabis ga kampvoterting.

Mens Miljøpartiet De Grønnes landsmøte sto i klimaets og naturens tegn før helgen, sto en rekke verdispørsmål på dagsorden lørdag.

Programkomité og profiler var splittet i en rekke stridsspørsmål da MDG vedtok nytt program: Abort, aktiv dødshjelp, kontantstøtte og foreldrepermisjon.

Abort-drama: Trosset Bastholm og vedtok uke 18

Abort vakte heftig debatt blant MDGs delegater. Programkomiteen var delt og flere forslag var sendt inn.

Etter kampvotering gikk MDG inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18. Abortnemndene skal erstattes med et rådgivende organ mellom uke 12 og uke 18.

Landsmøtet trosset dermed Une Bastholm, som advarte i sitt innlegg:

– Uke 12 og 18 i fosterets utvikling kan ikke likestilles. Vi unngår ikke de etiske dilemmaene og påkjenningene for mor ved kun å gjøre dette til en sak om kvinners rettigheter, sa MDG-lederen.

– Dette kan avgjøre om vi eller KrF kommer over sperregrensen og vanskeliggjør valgkamp på Sør- og Vestlandet, advarte også Nils Wergeland Krog i Karmøy MDG.

Oslo 20201127. 
Leder i Miljøpartiet de Grønne Une Bastholm holder åpningstale til MDGs landsstyre. Talen holdes fra et møterom i Stortinget fredag ettermiddag.
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Viste til Sverige: – Abortnemnd umyndiggjør kvinner

I valgåret 2021 ventes flere landsmøter å bli preget av fremstøt for mer selvbestemmelse og mot nemndene, som har siste ord etter uke 12.

– Venstresiden ligger an til å gå for uke 18. Det er synd om vi blir en brems, sa Rauand Ismail i Oslo MDG.

Almaz Ashafa fra Sagene MDG viste til at Sveriges grense ved uke 18 ikke har gitt flere senaborter enn i Norge.

– Kvinner kjenner sin situasjon best. Nemnd er en unødvendig belastning og umyndiggjør kvinner, sa hun.

---

Landsmøte i MDG

 • Nytt partiprogram skal vedtas og ledertrio gjenvelges.
 • MDG håper på gjennombrudd ved årets valg. Mål: syv prosent.
 • I koronaåret 2020 lå MDG stabilt over sperregrensen på fire prosent, som gir flere representanter.
 • I mars viste gallupsnittet under fire. Det er likevel bedre enn på samme tid i 2017. Da MDG fikk 3,3 prosent ved valget.

---

MDG vedtok legalisering av cannabis

Lørdag overrasket også grasrota i MDG og påførte programkomiteen en smell: Landsmøtet vedtok Grønne Studenters forslag om å «legalisere bruk og regulert omsetning av cannabis».

Programkomiteen fikk derimot støtte for å «anerkjenne medisinsk cannabis som reelt medisinsk alternativ for smertelindring og gjøre dette tilgjengelig på norske apoteker på resept».

– Det er vanskelig å forsvare at vi skal gjøre forskjell på alkohol og cannabis. Alkohol har dels store skadevirkninger. Cannabis er et veldokumentert medisinsk alternativ for smertelindring og har på mange felt dokumentert mindre skadevirkninger, sier helsetalsmann Kristoffer Robin Haug.

I dag vil MDG bare utrede regulert omsetning.

Lørenskog, NORGE 20191001. 
Kristoffer Robin Haug (MDG) under pressekonferansen på Skårer Gård Lørenskog, om en felles plattform og et rødgrønt styre i Viken fylke.
Foto: Berit Roald / NTB

Bastholm vant fram: MDG vil øke foreldrepermisjon

Før landsmøtet rykket partileder Une Aina Bastholm ut i Vårt Land og varslet at hun utfordret MDGs programkomité om foreldrepermisjon:

– Vi foreslår å utvide permisjonstiden ved å øke antallet fleksible uker fra 16 til minimum 20, sa Bastholm da.

Et klart flertall i programkomiteen vil beholde tredeling av foreldrepermisjonen. Den øremerker like mange uker til far og mor etter fødsel. Siste tredel kan de fordele fritt.

Men det ble Bastholms forslag, som trakk det lengste strået i avstemningen på landsmøtet.

Dropper dødshjelp-utredning: – Gjør oss til bødler

Før jul meldte Vårt Land at et flertall i MDGs programkomité ville utrede aktiv dødshjelp. Advarslene var sterke da MDG debatterte forslaget, som falt.

– Det signaliserer at vi ikke setter menneskeverdet like høyt som klima, dyr og miljø, sa Jenny Danenbarger, leder i Hadsel MDG i Nordland.

– Aktiv dødshjelp vil støte vekk velgere og en del medlemmer, sa Birgitte Sterud, fylkesleder i Viken.

Landsmøtet gikk derimot inn for å utrede hvordan mennesker med store lidelser kan sikres tilstrekkelig omsorg og lindring. Førstekandidat i Sogn og Fjordane, overlege Marius Dalin, var blant forslagsstillerne:

– Det er etisk feil å gjøre helsearbeidere til bødler og legge det ansvaret på dem. Kunsten er å veilede og lindre ved livets slutt, sier han til Vårt Land.

I dag er Frp alene om å åpne for aktiv dødshjelp i sitt prinsipprogram, men nylig sammen med SV om å utrede spørsmålet i Stortinget.

Sunnfjord MDG valkamp 2019. Foto: Henning A. Hellebust

Kontantstøtten nær å ryke: – Gjør meg sinna

Også kontantstøtte vakte sterke følelser lørdag. Mindretallet i programkomiteen ville skrote ordningen, men tapte med knapp margin: 112 mot 85 stemmer.

MDG vil fortsatt videreføre støtten for barn mellom ett og to år, men debatten viste steile fronter.

– Jeg er nok et typisk MDG-barn. Mamma og pappa tok ut kontantstøtte før jeg begynte i steinerbarnehage. Likevel må MDG fjerne støtten. Den hemmer integrering, likestilling og sosial utjevning, sa Vårin Sinnes, fylkesleder i Grønn Ungdom i Rogaland.

Adam Tumaidajewicz i Frogner MDG advarte mot å kjøpe slik retorikk fra «venstresiden og Frp»:

– Vi forskjellsbehandler og forteller minoriteter at vi vet best for dem. Det gjør meg sinna. Det er ikke feminisme å frata kvinner valgfrihet. Det er ikke god familiepolitikk å hindre småbarn fra viktig tid med familien, sa Tumaidajewicz.

Mindretallet ville erstatte kontantstøtten med en ventestøtte for familier, som venter på barnehageplass.

Vil fjerne vigselsrett og støtte kirkemusikk

Livssynspolitikken gis større plass i MDGs nye program, som nå går inn for å fjerne tros- og livssynssamfunns vigselsrett.

Nytt av året er også å legge til rette for at eldre og syke i institusjoner kan få sjelesørgere fra ønsket livssyn. Men MDG skrotet også gammel politikk på feltet: Partiet vil ikke lenger:

 • Sikre tros- og livssynssamfunn selvråderett i tros- og ansettelsesspørsmål.
 • Ha en livssynsnøytral formålsparagraf for skolen og barnehagen.
 • Overføre ansvar for Den norske kirkes middelalderkirker til staten.

Derimot vil MDG nå «reetablere en særlig støtteordning for musikk- og kulturpraksis i tros- og livssynssamfunn etter modell av Kulturrådets støtteordning for kirkemusikk».

I 2018 ble kirkemusikkordningen vedtatt nedlagt. Det har ført til debatt om hvorvidt kirkemusikken ivaretas av Kulturrådet.

---

Dette vedtok MDG før helgen

 • Sluttdato for norsk oljeproduksjon: MDG vil gjennomføre en «gradvis, forutsigbar og planmessig utfasing av petroleumsvirksomheten innen 2035».
 • Utslippsmål: MDG vil redusere utslippene av klimagasser fra norsk territorium med 80 prosent innen 2030 og 95 prosent innen 2035 i forhold til 1990-nivå.
 • Havvind: MDG går inn for å bygge ut 30 gigawatt havvind på norsk sokkel innen 2030.
 • Kjøttkutt: MDG går inn for et langsiktig mål om å halvere det norske kjøttforbruket.
 • Kollektiv: MDG vil kutte kollektivprisene med 20 prosent i hele Norge. Prislappen er cirka 2,4 milliarder kroner.
 • Kilde: NTB

---


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter