Nyheter

Emil André Erstad ansatt som kommentator i Vårt Land

ANSETTELSE: Han har gått i maktens korridorer, men nå blir den tidligere politiske rådgiveren Vårt Lands nye kommentator. – Jeg tror den erfaringen gjør meg bedre egnet til å forstå hva som skjer i norsk politikk.

Som kommentator tror Emil André Erstad det er en fordel å ha vært i politikkens innerste sirkler. Vårt Lands nyansatte kommentator håper å kunne forklare hvilke verdier som ligger bak politiske beslutninger.

– At jeg har erfaring på bakrommet fra politikken gjør at jeg kan forstå hva som egentlig har skjedd i politiske saker. Jeg vil prøve å gjøre ting forståelig og tilgjengelig for Vårt Lands lesere.

Erstad kommer fra stillingen som kommunikasjonssjef i Den norske Helsingforskomite, og starter i stillingen før sommeren.

Egne erfaringer

Emil André Erstad har tidligere ledet KrFU og var rådgiver for Knut Arild Hareide under moderpartiets veivalg i 2018. Etter at det tok motsatt retning av hva Erstad ønsket, meldte han seg ut av KrF.

– Du hadde en tydelig stemme under KrFs veivalg. Hvordan skal du sikre troverdighet blant dine meningsmotstanderne?

– Jeg ber om å bli trodd på at jeg i størst mulig grad skal være en oppriktig og så objektiv kommentator som mulig. Jeg tror tvert imot at den erfaringen gjør meg bedre egnet til å forstå det som skjer i norsk politikk.

Han understreker at han har meldt seg ut av KrF og har lagt bak seg den striden. Det har også Knut Arild Hareide sagt.

– Jeg er klar for å gå inn i en rolle der jeg behandler alle partiene på lik linje.

En stemme fra distriktet

Erstad skal ha kontor hjemme i Hardanger, og er glad for å bli satset på selv om han har «flyttet fra storbyen til bygda».

– Jeg tror norsk politikk trenger perspektiver fra utenfor Oslo som ikke er karikaturer på en senterparti-kopi. Det er viktig å forstå de strømningene som beveger seg utenfor hovedstaden, og det å være tett på den pulsen kan gi en styrke til kommentatorvirksomheten i Vårt Land.

Jeg ber om å bli møtt med et åpen sinn, og ønsker å bli lest både av den konservative bedehusmannen og dem som har løselig tilknytningen til den norske kristenheten

—  Emil André Erstad, ny kommentator i Vårt Land

Han har tidligere tatt et oppgjør med sin ungdomstid som «stereotypen av kristenkonservativ mørkemann», men uroer seg ikke for å havne på kollisjonskurs med lesere.

– Jeg fikk mange positive tilbakemeldinger, og det store flertallet av dem som tok kontakt var nettopp kristenkonservative folk.

Han tror mange kjente seg igjen i beskrivelsen av sin egen ungdomstid.

– Jeg tok et oppgjør med min egen bastante skråsikkerhet, og kjenner mange kristenkonservative som er langt mer reflekterte enn det jeg var. Jeg tenker at min bakgrunn også her er en styrke, og mener jeg klarer å se mitt eget perspektiv utenfra.

Erstad forteller at han kjenner de konservative bedehusmiljøene på Vestlandet godt, og at han har mange venner fra de samme miljøene. Han understreker samtidig at han ikke «går inn for å fortelle hva jeg selv mener hver gang jeg tar til tastaturet».

– Jeg ber om å bli møtt med et åpen sinn, og tror de analysene jeg skal vurdere er skrevet på en måte som gjør at de kan lese av både den konservative bedehusmannen og dem som har løselig tilknytningen til den norske kristenheten.

Maktkamp

Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land, forteller at han er svært glad for at Erstad takket ja til jobben.

– Han har svært godt innsikt i norsk politikk slik den utøves på bakrommet, men også internasjonal politikk. Dessuten er jeg opptatt av at han kjenner bredden i det kristne Norge.

På spørsmål om han er bekymret for den nye kommentatorens troverdighet, bemerker Bore at han skal vente litt med å kommentere KrF. Samtidig minner han om at det er flere år siden Erstad jobbet i partiet, og at han «ikke har noe yrkesforbud om å skrive om KrF resten av karrieren».

– For det første er retningsvalget over og Hareide er i regjering. KrF sier selv at dette er et tilbakelagt stadium. For det andre har Erstad deltatt i en av de tøffeste maktkampene i norsk politikk, hvilket gir ham unik kompetanse og et godt utgangspunkt for å analysere.

Også Bore er opptatt av viktigheten av perspektiver fra alle deler av landet.

– Det er viktig med mangfold av stemmer når det komme til meninger, verdier og geografi. Så det er positivt med en stemme utenfor Oslo, men Emil André fikk ikke jobben fordi han bor i Hardanger.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen er journalist i Vårt Lands kulturavdeling

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter