Nyheter

Norsk politiker gjør omstridte reiser for Russlands sak

STORPOLITIKK: Rødt-politikeren Hendrik Weber har trosset norske myndigheter og gjort en hel serie omstridte reiser til Krim og konfliktområder i Ukraina. Han har blant annet møtt en nasjonalistisk motorsykkelgjeng og er stjerne i Kremls propaganda.

I forrige uke snakket Maria Zakharova, utenrikspolitisk talskvinne i Putin-regimet, i varme ordelag om nettopp Hendrik Weber på en pressekonferanse i Kreml. Hun omtalte ham som leder i en norsk offentlig organisasjon og anbefalte internasjonale aktører å lese hans bok om Krim.

Samme uke var Weber omtalt i en rekke russiske medier.

Hvilken aktør er han?

Vårt Land har gjennomgått rapporter Weber selv har gitt på Facebook og gjennom nettsider og andre kilder kartlagt kontroversiell reiseaktivitet. Og avtrykk fra dem.

I hverdagen representerer Weber partiet Rødt i Alver kommune utenfor Bergen. Han var nylig delegat på landsmøtet. Men utenfor landets grenser går aktiviteten rett inn i en storpolitisk strid: Han ønsker å skape en mer positiv opinion om den russiske okkupasjonen av Krim og de russiskstyrte separatistrepublikkene i Ukraina.

Også representanter fra høyreradikale partier farter til de samme møteplassene.

  • Etter Vårt Lands beregninger gjør Weber minst syv reiser til russisk-annekterte Krim og minst fem til utbryterrepublikken Donetsk i Øst-Ukraina etter 2016. Selv anslår Weber rundt 17 til Krim. Utenriksdepartementet fraråder reisene.
  • Reisene verdsettes av stedlige myndigheter og omtales i nasjonale russiske medier. En NATO-rapport avdekker detaljer om hvordan en av Webers reiser ble forvridd til nyhetspropaganda.
  • Weber og Folkediplomati Norge deltok i en delegasjon av «valgobservatører» på Krim i 2018, sammen med en høyreradikal politiker fra den ytterliggående delen av det tyske partiet Alternative für Deutschland (AfD).
Hendrik Weber

Nyhets-smell – og kritikk

En av utfluktene ga smell i nyhetsbildet – ikke uten grunn: Både Utenriksdepartementet og Helsingforskomiteen reagerte beskt da Weber i spissen for en delegasjon av et titalls norske aktivister skulle besøke okkuperte Krim i oktober 2017.

Det var nemlig bare tre år siden Russland møtte sterk internasjonal fordømmelse for den folkerettsstridige overtakelsen av ukrainske Krim. Den storpolitiske spenningen mellom Russland og NATO eskalerte til dagens kulde og tilspissing.

– Jeg mener at Krim ikke er annektert og at det ikke er begått brudd på folkeretten, sier Weber selv og påpeker:

– Reisene er ikke straffbare etter norsk lov.

– Vi har gjort det klart overfor ukrainske myndigheter at foreningen ikke representerer norske myndigheter, men at foreningens reisevirksomhet ikke er ulovlig etter norsk lov, sier statssekretær Audun Halvorsen i Utenriksdepartementet til Vårt Land.

Traff «statsminister» for utbrytere

Måneder før den første store reisen hadde Weber og kona Mette Rosenlund opprettet organisasjonen Folkediplomati Norge. Uttalt mål: «Jobbe for for fred og dialog mellom Norge og Russland» og å arrangere reiser og møter.

Nye Russland-vennlige foreninger er ikke hverdagskost. En organisasjon gir plattform for både møteaktivitet og å drive representasjon.

  • Noen av bildene fra Webers tallrike besøk på Krim viser møter med representanter fra lokale myndigheter, i det som ligner offisielle møterom.
  • Under de minst fem besøkene til Ukrainas russisk-kontrollerte utbryterrepublikk, «Folkerepublikken Donetsk», møtte Weber blant annet daværende «statsminister» Aleksandr Zakhartsjenko. Han ble drept i et attentat i august 2018.

Alle innreisene til Krim og i Donetsk har skjedd via Russland. Det er forbudt å ta seg inn på Krim og til separatistområdene uten tillatelse fra myndighetene i Ukraina og man kan bare komme inn fra ukrainsk side av grensen.

Hendrik Weber, «statsminister», Andreas Maurer

Russisk presse – tett på

I forrige uke gjentok G7-landene sin fordømmelse av Russlands «midlertidige okkupasjon» av Krim-halvøya. Fortsatt nekter Nato å akseptere den. Sanksjoner er ikke hevet. Og øst i Ukraina, der Russland støtter separatister, pågår det fortsatt krigshandlinger.

Russiske medier har tidvis fulgt Weber og ulike norske og utenlandske reisepartnere tett. «Norske diplomater» het det da Weber og kona opptrådte som «valgobservatører» på Krim under det russiske presidentvalget vinteren 2018.

Valgobservatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), EU og etablerte sivilsamfunnsorganisasjoner holdt seg unna Krim. Slikt nærvær ville innebære en faktisk anerkjennelse av områdene.

---

Et annet Russland-syn

  • Folkediplomati Norge ble stiftet i august 2017. Leder er Hendrik Weber (44) og medstifter og nestleder er kona Mette Rosenlund.
  • Ifølge Weber har organisasjonen anslagsvis 65 medlemmer. Det heter at den skal være en «uavhengig og tverrpolitisk forening» som skal jobbe for «fred og dialog mellom Norge og Russland».
  • Deltakere knyttet til organisasjonen har siden 2017 gjennomført «delegasjonsreiser» til okkuperte Krim og enkelte andre steder i Russland. Lederen Hendrik Weber besøker også ikke-anerkjente separatist-republikker.
  • I korona-året 2020 hadde ikke Folkediplomati Norge reiseaktivitet, opplyser Weber.

---

Omstridte høyreradikale på plass

I stedet ble personer fra Russland-vennlige miljøer i utlandet sluset inn. Delegasjonen under det aktuelle valget var spesiell: Ifølge Der Spiegel og European Platform of Election Observation (EPDE) var også Ulrich Oehme fra tyske høyrepopulistiske AfD i observatørkorpset.

Weber avviser selv kontakt med disse. Oehme tilhører partiets høyreradikale fløy og i følget hans var den høyreekstreme redaktøren Manuel Ochsenreiter i magasinet Zuerst!

Han er i senere år blitt etterforsket, anklaget for kobling til et forsøk på brannterror i Vest-Ukraina. Ochsenreiter regner den russiske fascistideologen Alexander Dugin som en venn og farsfigur.

Observatørfølget inkluderte også det høyrepopulistiske italienske partiet Lega. Og Webers hyppige reisekompanjong: Andreas Maurer fra partiet Die Linke, ytterst til venstre i tysk politikk.

Donetsk/Luhansk

Separatister priser innsats

Webers mange besøk på Krim inkluderer også to deltakelser i det store business-eventet Yalta Economic Forum som russiske lokalmyndigheter finansierer. Forumet er møteplass for myndighetspersoner og internasjonale forretningsfolk.

Ganske motsatt preg synes flere av besøkene i Øst-Ukraina å ha. Der har gaver og innsamlede midler fra Folkediplomati Norge blitt overlevert til barnehjemsbarn.

Men besøkene har også politisk betydning. I mai 2019 var Weber tilstede i møte med utenriksministeren i Donetsk, som vektla «den ekstreme viktigheten» av utenlandsk støtte fra «likesinnede». Noen av de europeiske gjestene fikk heder, blant andre AfD-politikeren Gunnar Lindemann. På et foto fra møtet sitter han til høyre for Weber.

– Jeg reiser ikke sammen med AfD, fordi de står ikke politisk nær meg, påpeker Weber.

Weber og AfD-folk i Dontesk

Fikk kapittel i Nato-rapport

Halvåret etter at valgobservasjon på Krim hadde skapt norske overskrifter, kom det igjen oppslag i rikspressen: Årsaken var at russiske medier drev unormalt massiv dekning av det som ble omtalt som en «offisiell delegasjon» fra Norge på okkuperte Krim.

Delegasjonen var et titalls aktivister fra Folkediplomati Norge, og russisk presse kringkastet et svært regimevennlig bilde av synspunktene deres. I ettertid har et NATO-institutt analysert nyhetsmengden.

Vårt Land har gjennomgått rapporten «Vasking av informasjon i den nordisk-baltiske regionen» som NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO StratCom COE) publiserte sent i fjor. Der er desinformasjon rundt Webers delegasjonsreise til Krim i oktober 2018 viet et eget kapittel i en analyse av Norge.

Analysen viser hvordan nyheter til eget russisk propagandabruk «hvitvaskes» ved å forvrenge innholdet stegvis i en serie nyhetsartikler.

FRA ALVER TIL KRIM (kart) : Hendrik Weber bor i Alver kommune i Vestland. Han har etablert et selskap i Russland som gjør at han kan ta med folk i regi av Folkediplomati Norge til Krim.
På sine reiser har han flere ganger besøkt utbryterrepublikken Donetsk. Da reiser han inn via den russiske byen Rostov-na-Donu.

Propagandaen: «Offisiell delegasjon»

Vaskingen av besøket til «den offisielle delegasjonen» pågikk i flere trinn: Fra RIA Novosti, med forsterkning i Izvestia, til oppslag i Sputnik Radio, der det het at «Trumps politikk hjelper Europa til å endre sine synspunkter på Krim». Fra TV Zvezda lød det at delegasjonen hadde «ombestemt seg» i Krim-spørsmålet etter å ha opplevd utviklingen på Krim-halvøya.

Rapporten fra Natos Stratcom fant også slik vridd informasjon i Norge fra reisen, på enkelte venstreorienterte nettsteder. Instituttet fastslår for øvrig at Norge er spesielt utsatt og «betraktes som et høyt prioritert mål for informasjonsvasking gjennomført av Kreml og/eller pro-Kreml-aktører».

Audun Halvorsen

Statssekretær: De bør ta avstand

Norske myndigheter er svært kritisk til måten Folkediplomati Norge skaper overskrifter på:

– Foreningen har ingen offisiell status og representerer ikke på noen måte norske myndigheter. Det er derfor sterkt beklagelig at lokale og russiske medier fremstiller foreningens besøk som besøk av «offisielle norske representanter» eller «delegasjoner». Foreningen burde selv ta tydelig avstand fra slike feilaktige fremstillinger, uttaler UD-statssekretær Audun Halvorsen.

– Det er klart UD mener dette. Om de ikke uttaler seg, får de ukrainske myndigheter på døren, sier Weber.

Bare dager før nyhetssirkuset om delegasjonen hadde Weber opprettet eget firma i Moskva. På Facebook begrunnet han det med at han dermed hadde «mulighet å bringe turister og interesserte til Russland og spesielt til Krim for å unngå sanksjonene».

KRIM OG DONBASS (kart): Krim er en halvøy ved nordkysten av Svartehavet. I mars 2014 ble halvøya okkupert av Russland, og deretter folkerettsstridig innlemmet i Den russiske føderasjonen. Annekteringen er ikke anerkjent av det internasjonale samfunnet, heller ikke av Norge.
Donetsk og Luhansk i regionen Donbass er to selverklærte «folkerepublikker» i det østlige Ukraina. Russland benekter selv at de yter militær hjelp til utbryterrepublikkene. Hverken Donetsk eller Luhansk er anerkjent av noen land. NB! Separatister kontrollerer bare rundt halvparten av fylkene.

Tysk reisemakker med nettverk

En spesiell tysk makker gjør ofte felles reise med Weber: Andreas Maurer, russisk-tysker født i Kasakhstan og leder av Volksdiplomatie Deutschland. Både Maurer og Weber sitter i styret for en venneforening for Krim – «Friends of Crimea».

I byen Quakenbrück i Tyskland er Maurer gruppeleder for partiet Die Linke, arvtakeren til DDRs gamle kommunistparti. Det ungarske instituttet Political Capital har kartlagt at Webers reisepartner har skapt seg et stort nettverk av russiskvennlige europeere. For Weber var Maurer inngangsport til engasjementet for Krim.

Krim

Nattulver på motorsykkel

Maurer har kommentert spørsmål på russisk fjernsyn og flere ganger blitt avbildet sammen med Russlands president Vladimir Putin og en annen omstridt skikkelse: Alexander Zaldostanov, lederen for motorsykkelgjengen Nattulvene. Zaldostanov går under tilnavnet Kirurgen.

Også Weber bekrefter å ha møtt Kirurgen og flere ganger truffet «nattulver» på reisene: I en Facebook-post fra august 2018 opplyses det at «en delegasjon fra Folkediplomati Norge» besøkte Nattulvene i Moskva tidligere på året. Han hevder at det ikke har vært snakk om offisielle besøk.

Nattulvene er en ultranasjonalistisk, russisk motorsykkelgruppe med omkring 5000 medlemmer. Den bidro paramilitært under den russiske erobringen av Krim i februar – mars 2014. Medlemmer har også slåss på separatistenes side i Øst-Ukraina.

Weber-Asak-Nattulv i Donbass

Og de er Putins ulver

Grupperingen står derfor på USAs sanksjonsliste. Ifølge amerikanske myndigheter skal Nattulvene være tett knyttet opp til russiske spesialstyrker, og bidratt til å rekruttere soldater til å slåss sammen med separatistene. Nattulvene, som har utviklet seg til en næringsbedrift i seg selv, driver også veldedig arbeid og arrangerer storstilte show.

Forbindelsene til russiske myndigheter anses som gode: President Putin har kjørt motorsykkel sammen med medlemmer flere ganger og har roset dem som et storartet eksempel for landets ungdom. I medlemsrekkene er også Tsjetsjenias omstridte president, Ramzan Kadyrov.

Krim

Utmerkelser i ambassaden

I hverdagen – bortenfor reisene – er Weber betongentreprenør med eget firma i Alver. Siden forrige kommunevalg har han også vært aktiv i lokalpolitikken: I 2019 lyktes han i å bli Rødts eneste kommunestyrerepresentant i den nye storkommunen Alver. Da partiet Rødt nylig holdt landsmøte, sto Weber på listen over delegater.

Her hjemme har Russlands representasjon i Norge gjort stas både på Weber og andre i Folkediplomati Norge: Ambassadør Teymuraz O. Ramishvili tok i januar for to år siden imot Weber, Rosenlund og flere andre medlemmer av Folkediplomati Norge for å gi dem utmerkelser «tildelt etter ordre» fra formannen i «Republikken Krims Ministerråd».

Og mer hyllest er på gang:

Ukrainske medier offentliggjorde denne måneden et brev fra utenriksministeren i Donetsk til den russiske presidentadministrasjonens representant på Krim. I brevet – som Vårt Land har fått oversatt – opplyser utenriksminister Natalia Jurjevna Nikonorova at man holder på å klargjøre en pris til Weber for hans bidrag til å spre «sannferdig informasjon om det som foregår i Donbass og på Krim til et internasjonalt publikum». Forsvarets Forum omtalte prisen i forrige uke.

Hendrik Weber

Avtrykk og røde aksjer

I det norske nyhetsbildet er avtrykkene etter den lille, motstrøms organisasjonen marginale og i gedigen kontrast til reportasjene i Russland. Det handler mest om tradisjonelle leserinnlegg fra Weber og ulike medlemmer om Krim og forholdet til Russland.

Antallet norske stemmer med forståelse for russisk syn på Krim og Øst-Ukraina er få, men de bruker tidvis venstreorienterte nettsider som Derimot.no og Steigan.no til å publisere innlegg.

Steigan.no er grunnlagt av tidligere leder i Arbeidernes Kommunistparti (AKP ml), Pål Steigan. Der er Weber ifølge Bizwebs base for næringsinformasjon inne på eiersiden i eierselskapet, Mot Dag AS. I tillegg til Weber er også spiondømte Arne Treholt og TV-profilen Kari Jaquesson blant de rundt 200 småaksjonærene.

Inntar YouTube-scener

Gjennom det reiseregulerte korona-året 2020 har Weber selv skapt en serie YouTube-produksjoner som sprer et alternativt bilde av Russland enn hovedstrømmen i norsk presse. Weber selv er programleder og intervjuer norske og utenlandske russiskvennlige stemmer. Noen av programmene er sett av flere tusen.

En spesiell medieaktør har ved enkelte anledninger hatt nettopp Weber som representant for Folkedemokrati Norge foran kamera: Debattanten Hanne Nabintu Herland, som produserer YouTube-programmet The Herland Report. Programmene hennes om alt fra vestlig forfall, en «dyp stat» og forvrengte nyhetsbilder er ofte sett av rundt 50.000. Den engelske versjonen av programmet «Vi ønsker fred, ikke krig» med Weber i sofaen er spilt av over 110.000 ganger.

Hendrik Weber

Sentralt i nyhetsstrøm – hjemmefra

I forrige uke var Weber en del av pressebrifingen til Maria Zakharova. Hun er utenrikspolitisk talsperson for Putin-regimet, som utenriksminister Sergej Lavrovs ansikt utad. Da promoterte hun Webers bok, «Vårt Krim», som senere i vår ventes utgitt på norsk. Anbefalingen hennes var i rosende ordelag.

Tirsdag i forrige uke dukket Weber igjen opp i nyhetsbildet – i Russland. Det var feiring av syvårsdagen for innlemmelsen av Krim og nettopp Weber var sentral person. Også i overskrifter.

Vårt Land har registrert et tosifret antall nyhetsartikler denne dagen, med ulike vinklinger. Inntrykket som skapes var at Weber har reist fra Norge til markeringene på Krim. Han fremstilles flere steder som «norsk politiker» med tydelig budskap mot «vestlig løgn» og at anneksjonen er lovlig.

Et nettsted påstår til og med at den norske politikeren hadde reist dit for å ta Sputnik V-vaksinen på Krim. Og ifølge nyhetsbyrået Ria Novosti kom han med denne anerkjennelsen:

– Når Vesten anerkjenner Krim som russisk, vil alle Krim-venner fra forskjellige land i verden ankomme dit og det vil være en høytid som for syv år siden.

Men Weber selv var hjemme i Norge denne dagen. I forkant hadde han gitt noen uttalelser til et russisk pressebyrå.

propaganda-dump Weber

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter