Nyheter

Helgheim i forslag til Stortinget: Vil gi mulighet til å stanse Islam Nets aktivitetssenter

FORBUD: Jon Engen-Helgheim (Frp) prøver å få med seg Stortinget på at kommunene skal kunne forby «integreringshemmende» aktiviteter rettet mot barn og unge.

Jon Engen-Helgheim (Frp) tar til orde, i et fortsatt ikke publisert forslag til Stortinget, om at kommunene må få sterkere lovhjemmel til å stoppe «integreringshemmende virksomhet» rettet mot barn og unge.

Helgheim foreslår at Stortinget vedtar:

«Stortinget ber regjeringen legge frem lovforslag som gir kommunene en klar lovhjemmel til å gripe inn for å stanse virksomhet og fritidsaktiviteter mot barn og unge som anses å ha en klart integreringshemmende effekt.»

– Intensjonen med forslaget er å gi en hjemmel til å stanse den type virksomhet som Islam Net vil starte i Groruddalen, sier Jon Helgheim til Vårt Land.

– Hvorfor vil du det?

– Det vil være klart integreringshemmende. På lignende tiltak bruker barn og unge nesten all sin fritid. Hvis barn og unge bruker nesten all sin fritid, på et sted hvor det ikke snakkes norsk, eller hvor man ikke bryr seg nevneverdig om det norske samfunnet, bør det forbys, mener Helgheim.

Definerer ikke «integreringshemmende»

Han definerer ikke hva integreringshemmende virksomhet er i lovforslaget, men viser til koranskoler, og at en organisasjon tilsluttet Islam Net nylige gjorde et mye omtalt eiendomskjøp. De planlegger å ha et aktivitetstilbud for ungdom. Det var Filter Nyheter som først skrev om saken.

«Historikken til Islam Net bør få alarmklokkene til å ringe når slike ting skjer. Organisasjonen beskrives av kjennere som antidemokratisk og et springbrett for radikalisering», skriver Helgheim i forslaget.

Religionsfrihet?

– Bryter forslaget med religionsfriheten?

– Vi har mange lover som innskrenker religionsfriheten. Noen mener det er riktig å steine homofile basert på sin religion, men vi har likevel lover som forbyr det. Vi skal verne om religionsfriheten, men folk kan ikke gjøre som de vil, sier han.

– Kan du vise eksempler på at «koroanskoler» eller tilbud lignende aktivitetstilbudet til Islam Net er integreringshemmende?

– Det er nok mulig å vise eksempler på. Vi ser på integreringen i Oslo, og flere av de andre store byene i landet, at enkelte muslimer er mer opptatt av å være i lukkede trossamfunn, enn å delta i samfunnet. Det har ført til dårlig integrering, hevder Helgheim.

Ønsker lovhjemmel

Frp-politikeren hevder at myndighetene i dag står uten lovhjemmel til å forby det han mener er integreringshemmende. Han foreslår et nytt system for overvåkning av aktiviteter han mener har en slik karakter.

«Dette kan gjøres ved at alle organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge innrapporteres til kommunen. Kommunen er da pliktig til å gjøre en konkret vurdering av om aktiviteten er integreringshemmende», skriver han.

Hans Christian Paulsen

Hans Christian Paulsen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter