Nyheter

Antall barneekteskap øker i pandemien

KORONA: Pandemien påvirker utdanningen til en hel generasjon unge. Over hele verden er fortsatt mange skoler stengt. Dette fører til større ulikheter og økning i antall barneekteskap.

FN forventer at pandemien og dens økonomiske konsekvenser vil resultere i 13 millioner barneekteskap mellom 2020 og 2030, som ellers ikke ville ha forekommet.

– Positive utviklingstrekk i verden er satt i revers. Ekstrem fattigdom øker for første gang siden 1990, sier Kristine Sødal, generalsekretær i Strømmestiftelsen.

Hun viser til at de ser langtidskonsekvenser i alle landene de jobber i, fra økning i antall elever som dropper ut av skolen, barneekteskap og barnearbeid.

Positive utviklingstrekk i verden er satt i revers. Ekstrem fattigdom øker for første gang siden 1990.

—  Kristine Sødal
Undervisning på en liten skole i Shagor Dhigi, utenfor byen Durgarpu i Bangladesh.

– Bekymret for langtidseffektene av stengte skoler

Bangladesh er et av landene som har blitt rammet hardt av korona-pandemien. Ifølge World Health Organisation har landet siden mars hatt mer enn 530.000 korona-tilfeller og over 8.000 døde. Dette har fått store konsekvenser for fremtiden til mange barn og unge.

Ifølge den ikke-statlige organisasjon BRAC har det vært en 68 prosent flere barneekteskap i Bangladesh i løpet av de 10 første månedene i 2020, sammenlignet med samme periode i 2019.

Førsteklassinger på en liten skole i Mymensingh, nord-øst for hovedstaden Dhaka i Bangladesh.

Sødal påpeker at tilgangen til god utdanning er noe av det viktigste for å komme seg ut av fattigdom og barneekteskap.

– Vi er bekymret over langtidseffektene for barn og unge når skolen har vært stengt i nesten et år. Situasjonen i Bangladesh illustrerer hvordan utdanning globalt er under sterkt press og hvordan dette rammer sårbare barn og unge i de fattigste landene, sier Sødal.

Hun viser til at barneekteskap er et resultat av fattigdom og mangel på alternativer. I Bangladesh har skolene vært stengt siden mars 2020. Rundt 42 millioner barn og unge er blitt rammet av dette.

Vil sikre en trygg skolegang

Regjeringen planlegger å gjenåpne skolene innen mars. For å bistå myndighetene og sikre at skolene blir gjenåpnet, har femten lokale sivile samfunnsorganisasjoner gått sammen og lansert kampanjen «Safe Back to School».

– Korona-situasjonen er blitt bedre i Bangladesh. Vi jobber derfor med regjeringen for å sikre skolegang til alle, og at det skal være trygt for barn og unge å gå på skole. Vi jobber spesielt med å skape gode smittevernrutiner, sier Rahul Kanti Barua, koordinator ved Strømmestiftelsens landskontor i Bangladesh.

Barua viser til at organisasjonen også jobber systematisk med familier for å sikre at de skal føle seg trygge når de skal sende barna sine tilbake på skolen.

Korona-situasjonen er blitt bedre i Bangladesh. Vi jobber derfor med regjeringen for å sikre skolegang til alle, og at det skal være trygt for barn og unge å gå på skole. Vi jobber spesielt med å skape gode smittevernrutiner.

—  Rahul Kanti Barua

---

Dette er situasjonen in Bangladesh

  • Bangladesh hatt over 530 000 korona-tilfeller siden mars 2020 i følge WHO.
  • Skolene i Bangladesh har vært stengt siden mars 2020.
  • I løpet av de 10 første månedene i 2020 var det 68 prosent økning i antall barneekteskap i Bangladesh, sammenlignet med samme periode i 2019 melder BRAC
  • Kampanjen «Safe Back to School» er rettet mot å bistå myndighetene og skape et trygt miljø for all barn før, mens og etter skolene åpnes.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter