Nyheter

Leger uten grenser ut mot Ulstein: – Ovenfra og ned-holdning

VAKSINERING: Dag Inge Ulstein (KrF) mener det er vanskelig å lette i patentreglene slik at fattige land kan produsere vaksiner, og sier ingen fagstemmer foruten Leger uten grenser tror det er mulig å få til. – I beste fall uvitende, svarer organisasjonen.

India og Sør-Afrika står bak et forslag i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å gjøre midlertidig lettelser i patentregelverket slik at lav- og mellominntektsland kan produsere kopivarianter av medisiner og vaksiner mot covid-19.

Den globale vaksineringen antas da å kunne gå raskere – og pandemien ende tidligere.

Det kreves konsensus for å få forslaget gjennom, men Norge er et av flere rike land som er imot forslaget. Regjeringen begrunner sitt nei med at forslaget er for vidtgående. De mener det kan virke mot sin hensikt fordi man risikerer å svekke insentivene til å utvikle medisiner og vaksiner i framtiden når man tar fra legemiddelselskapene patentrettighetene, selv om det er i en midlertidig periode og i begrenset omfang.

Leger uten grenser mener argumentene ikke holder.

– Det er direkte sitering av legemiddelindustrien. Vi har hørt dem fremme slik argumentasjon i over 20 år, men sannheten er at legemiddelindustrien er den industrien i verden med høyest profittmarginer. Det er skuffende at en minister fra KrF hører mer på legemiddelindustrien enn på sivile organisasjoner, sier feltarbeider og lege Erlend Grønningen.

– Ovenfra og ned

SV og Norsk Folkehjelp mener regjeringen bør snu, eller som et minimum jobbe fram et nytt, smalere forslag om patentlettelser som det er enklere å få støtte til i WTO, men som fortsatt vil gi flere land muligheten til å produsere egne vaksiner.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) sa tidligere denne uken til Vårt Land at dette vil være vanskelig å få til og at det derfor er feil bruk av verdifull tid.

– Jeg har ikke hørt noen fagstemmer, utenom Leger uten grenser, som mener det er mulig å få til en slik løsning på kort sikt. Det vil ta for lang tid med alle formalitetene som må på plass i WTO, sa Ulstein.

Utspillet får Leger uten grenser til å reagere.

– Det er i beste fall uvitende, og viser en ovenfra og ned-holding. Forslaget fra India og Sør-Afrika støttes av Verdens helseorganisasjon, over 300 sivilsamfunnsorganisasjoner og over 100 land. Når han sier han ikke har hørt noen fagstemmer, så lurer jeg på hva han tror om de 100 landene som støtter dette. Tror han ikke de har fagfolk som jobber opp mot WTO? sier Grønningen.

Når Ulstein sier han ikke har hørt noen fagstemmer, så lurer jeg på hva han tror om de 100 landene som støtter dette

—  Erlend Grønningen

Vaksinenasjonalisme

Det er politikere i lav- og mellominntektsland som har tatt initiativ til forslaget.

– De ser at vaksinenasjonalismen i Vesten, der man har kjøpt opp rubbel og bit av vaksinene som rulles ut på markedet, kombinert med legemiddelselskapenes patentrettigheter, gjør at de ikke får vaksinert egen befolkning, sier Grønningen.

Verdens helseorganisasjon brukte sterke ord på mandag da de sa at vaksinefordelingen er moralsk katastrofe. Per i dag er over 53 millioner enkeltdoser av koronavaksiner satt i høyinntektsland, mens bare 25 doser er satt i utviklingsland.

– I siste instans vil denne fremgangsmåten bare forlenge pandemien, forlenge smerten vår, restriksjonene som trengs for å holde pandemien i tøylene, og menneskelig og økonomisk lidelse, sa leder WHO-Tedros Adhanom Ghebreyesus, som støtter forslaget om lettelser i patentregelverket i WTO.

– Naivt av regjeringen

Istedenfor å støtte lettelser i patentreglene, har regjeringen fremmet tre prinsipper de mener legemiddelselskapene må følge: De deler teknologi og framgangsprosesser med andre land for å øke produksjonskapasiteten, uten å fjerne patentbeskyttelsen. De skal ikke ha profitt i lavinntektsland, og det skal være en åpenhet rundt vaksineavtalene som inngås. To selskaper har så langt gått med på dette.

– Å tro at frivillig teknologioverføring skal løse pandemikrisen er grenseløst naivt. Ulstein sier legemiddelindustrien har et enormt ansvar. Det er en grov feiltolkning. Det er Ulstein som har et enormt ansvar. Han er folkevalgt og skal svare for hvordan vi løser denne krisen. Pandemien er i ferd med å utvikle seg til en menneskeskapt krise fordi vi ikke klarer å fordele vaksinen rettferdig og fornuftig. Fattige mennesker betaler en høy pris, sier Grønningen i Leger uten grenser.

Ulstein har argumentert at prosedyrene og formaliteten som må til for å lykkes i WTO vil ta for lang tid. Grønningen mener det blir en selvoppfyllende profeti.

– Jo lenger tid det tar før Norge skifter side, jo lenger tid tar det før endringene skjer. Hvis du gjentar og gjentar at dette ikke går, så vil det heller ikke gå når man er avhengig av konsensus. Det er avgjørende at Norge nå går foran og setter standarden, sier han.

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug er nyhetsjournalist i Vårt Land og jobber særlig med klima, natur og miljø.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter