Nyheter

Stiftelsen Født Fri er konkurs

KONKURS: Etter måneder med strid har stiftelsen Født Fri gått konkurs, ifølge Brønnøysundregistrene.

Oslo  20180601.
Daglig leder Shabana Rehman Gaarder inviterte til historisk åpningsmarkering for stiftelsen Født fri. Blant deltakerne på åpningseremonien var kulturminister Trine Skei Grande og stortingsrepresentant Abid Raja.
Foto: Tore Meek / NTB

Styret i Født Fri har slått stiftelsen konkurs, melder VG.

Årsaken er at grunnlaget for videre drift ble borte da stiftelsen mistet statsstøtte i fjor. Daglig leder Shabana Rehman Gaarder og to andre ansatte mister jobben, ifølge VG.

Vil behandle Født Fris klage på støttekutt

Vårt Land har bedt om en kommentar fra styreleder Jan Sverre Asker og daglig leder Shabana Rehman Gaarder, men ikke fått svar.

I fjor høst ble Født Fri først fjernet fra statsbudsjettet for 2021. Deretter stanset Integrerings- og mangfolsdirektoratet (IMDi) støtten for andre halvår av 2020. Født Fri har klaget IMDis vedtak inn for Kunnskapsdepartementet.

– I den videre korrespondansen i klagesaken vil departementet forholde seg til boet, får Vårt Land opplyst derfra.

Konkursen kan «slettes» hvis Født Fri får medhold

Bostyreren, advokat Anne Christine Wettre, forklarer overfor Vårt Land at de nå vil ta rede på hva slags gjeld og verdier som ligger i stiftelsen. Deretter vil eventuelle verdier fordeles mellom kreditorene i tråd med konkursloven.

Hva skjer hvis Kunnskapsdepartement gir Født Fri medhold i klagen sin og stiftelsen får utbetalt støtten for andre halvdel av 2020?

– Da går pengene inn i konkursboet. Hvis alle kreditorer får dekket sine krav, så kan stiftelsen tilbakeleveres til styret og den kan drive videre som om konkursen ikke har skjedd, sier Wettre.

– Har det vært uenighet mellom styret og daglig leder om å slå Født Fri konkurs?

– Det vet vi ikke ennå. Vi vil møte både styreleder og daglig leder i arbeidet med å få oversikt over stiftelsens økonomi, sier bostyreren.

Anklager om pengesløsing og fryktkultur

Det har stormet rundt Født Fri siden i sommer. 17. august skrev Vårt Land at varslere slo alarm om stiftelsen og ba IMDi om å undersøke den.

Senere samme måned skrev Vårt Land om anklager om pengesløsing, fryktkultur og uryddige arbeidsforhold av flere tidligere engasjerte i organisasjonen.

Født Fri har siden 2018 fått utbetalt 14 millioner kroner i statsstøtte for å kjempe mot negativ sosial kontroll.

Mistet statsstøtte etter kritisk EY-rapport

I arbeidet med varselet mot Født Fri engasjerte IMDI konsulentselskapet EY, som 18. september leverte en kritisk rapport om økonomistyringen. De konkluderte med at stiftelsen har hatt for dårlig økonomistyring, og at deler av tilskuddet ikke var brukt i tråd med formålet.

IMDi anbefalte derfor regjeringen å fjerne statsstøtten til Født Fri i statsbudsjettet for 2021. Det ble også regjeringens konklusjon.

Dagen etter varslet IMDi Født Fri om at de vurderte å stoppe statsstøtten også for andre halvdel av 2020. 2. november kom IMDI med sin endelige konklusjon om å stanse statsstøtten for resten av 2020 på 3 millioner kroner.

Født Fri med motgransking: – Ingenting ulovlig

6. oktober presenterte Shabana Rehman Født Fris egen motgransking, som svar på EYs rapport. Rapporten, som var laget i samarbeid med advokat Anne Helsingeng fra Bull og Co, ble presentert på en pressekonferanse.

– Alle pengene har gått til formålet. Ingenting ulovlig har skjedd, sa Rehman til Vårt Land da.

Rehman: – En dyp urett

24. november kom nyheten om at Født Fri har klaget IMDIs vedtak om å holde stanse støtten for siste halvdel av 2020 inn til Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

– Det kan ikke være tvilsomt at Imdis vedtak er ugyldig både som følge av tilblivelsesmangler, sviktende saksbehandling og feil i det faktiske grunnlag, het det i klagen.

Shabana Rehman Gaarder varslet da overfor VG at det kan bli aktuelt å ta saken helt til Sivilombudsmannen.

En grunn til at Født Fri har kjempet for å få utbetalt støtten for siste halvdel av 2020, er at de trenger penger for å kjempe sin sak. Nå er stiftelsen altså konkurs, før klagen er behandlet av departementet.


Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter