Nyheter

Helga Haugland Byfuglien vinner Petter Dass-prisen

PRISVINNER: Helga Haugland Byfuglien tror det blir viktigere og viktigere at kirken har en tydelig stemme i samfunnsdebatten.

– Det var veldig overraskende, og spesielt sterkt å høre juryens begrunnelse.

Det sier Helga Haugland Byfuglien etter at hun ble tildelt Petter Dass-prisen torsdag kveld.

Juryen trakk frem at Byfuglien gjennom et langt liv som både prest, biskop og preses «har gjort en stor innsats for å åpne kirka for nye mennesker, forkynne evangeliet og samtidig bidra til en kontinuitet».

– Å åpne kirken for nye mennesker er enhver prest sitt kall, og noe alle forsøker å bidra med når de formidler evangeliet. Jeg har hatt det som et ideal med forkynnelser som åpner opp og ikke stenger ute.

For å åpne kirkerommet for flere og styrke kirkens posisjon i samfunnet, mener hun det er viktig å våge å være en tydelig stemme.

– Jeg tror også det er viktig at kirken har en røst i samfunnsdebatten, og at det vil være viktigere og viktigere i fremtiden. Bispemøtet har vært samlet vært en tydelig stemme viktige samfunnsspørsmål som klimautfordringer og asyl- og flyktningpolitikk.

Pionér

I 2021 er det 40 år siden Helga Haugland Byfuglien ble ordinert til prest. Mellom 2005 og 2011 var hun biskop i Borg bispedømme, og i 2011 ble hun utnevnt som første faste preses i Bispemøtet – og sjefsbiskop i Den norske kirke. Tidligere i år overlot hun stillingen til Olav Fykse Tveit.

Berit Aalborg, jurymedlem og politisk redaktør i Vårt Land, fremhevet at det er mye som står igjen etter Byfugliens tid som preses. «En av de tingene er at det er mulig å snakke med rolig innestemme når saker kan framstå splittende og det framstår nærmest umulig å samle», sa Aalborg på vegne av juryen.

Byfuglien selv har også vært opptatt av å være nettopp en samlende skikkelse.

– Det er vanskelig å vurdere lydnivået på ens egen stemme, men de traff nok noe der. Jeg har bestrebet meg på å virke samlende og tillitvekkende, samtidig som jeg i særlig den ene saken hadde et bestemt standpunkt selv.

Hun sikter til debatten om likekjønnet vigsel, som ble vedtatt i 2016.

– I rollen som preses er man leder av et kollegium som har et særskilt ansvar, og samtidig skal man representere den store fellesskapet og må bidra til å finne gode løsninger.

TILDELING: Marthe Wang skal synge og spille sammen med sin kusine Ellen Andrea Wang på tildelingen årets Petter Dass-pris.

22. juli-håndteringen

Hvert år siden 1995 har Vårt Land delt ut Petter Dass-prisen, som tildeles «en person som i god Petter Dass-tradisjon har satt Gud og kristen tro på den offentlige dagsorden på en engasjerende måte».

Da Byfuglien ble tildelt prisen i en nesten tom Sagene kirke i Oslo, fremhevet juryen også hennes rolle etter terroren på Utøya og i Oslo sentrum 22. juli.

«Uten å være påtrengende gikk du inn i denne vonde tiden med kirkens budskap om håp. Din preken i domkirka er det svært mange som husker godt. Du både anerkjente sinnet, tapet og sorgen. Samtidig maktet du å minne oss om kjærligheten og gleden – midt i alt det vonde», sa Aalborg til Byfuglien på vegne av juryen.

Allerede formiddagen 23. juli ble den daværende presesen bedt om å sitte i studio hos NRK og bidra med kommentarer, og hun talte så i gudstjenesten 24. juli.

– Jeg var opptatt av bruke ord jeg kunne stå inne for og som ga en strime av håp. Samtidig var det viktig å ikke komme for raskt med håpet, men understreke at det var rom for at alle opplevde dette forskjellig, og at det også var plass til sinne, raseri og en opplevelse av meningsløshet.

Hun har tidligere fortalt at det var utfordrende å være kirkens trøst og røst inn i storsamfunnet.

– Det er en hendelse som har satt spor i historien, men også i så mange menneskers liv. Også hos meg sitter det som en av mine sterkeste opplevelser, sier Byfuglien.

---

Helga Haugland Byfuglien

  • Fylte 70 år 22. juni i år.
  • Ordinert til prest i 1981.
  • Generalsekretær i Norges KFUK-KFUM fra 1997 til 2005.
  • Biskop i Borg fra 2005 til 2011. Preses i Den norske kirke 2011–2020.

---

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter