Nyheter

Rusmiljøet har blitt tøffere i pandemien

KORONA: – Vi begynner å bli slitne, sier ­gate­magasinselger Lars Bele. ­Rusmisbrukere er ­smitte-­utsatt. Nå er de første med smitte registrert.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Miljøarbeider og skribent i gatemagasinet Erlik Oslo, Even Skyrud ser at rusmiljøet i Oslo har blitt gradvis hardere.

– Det kan henge sammen med pandemien, men det er ellers en utvikling som startet litt i forkant. Det har blitt mer vold, ran og folk som selger falske stoffer som igjen fører til eskalerende dårlig stemning og vold, sier miljøarbeideren til Vårt Land.

Lite smitte blant rusmisbrukerne

I mars var bekymringen stor for hvordan pandemien ville påvirke rusmiljøet. Til nå har det vært lite smitte i miljøet, noe som har overrasket flere.

– De trenger absolutt ikke en alvorlig virusinfeksjon til. Alkohol er også et rusmiddel, og muligens en sterkere driver for smittespredning enn de illegale rusmidlene, sier AinoLundberg, leder av Kirkens Bymisjons døgnåpne tilbud 24sju, til Vårt Land.

---

Råd til rusmiddelbrukere for å unngå smitte

God håndhygiene er det viktigste enkelttiltaket.

Generelle hygienetiltak og styrket renhold er i tillegg generelt.

Unngå håndhilsning og klemming, og være nøye med håndhygiene før man evt tar seg i ansiktet, spiser med hendene, håndterer rusmiddel.

Unngå store forsamlinger og arrangementer anbefales.

Hold avstand til andre, mer enn normalt.

Å unngå kollektivtransport så langt mulig anbefales.

---

To er smittet

Mandag 23. november bekreftet Lundberg at det nylig oppsto to smittetilfeller på deres døgntilbud.

Smittetilfellene førte til at overnattingstilbudet måtte holdes stengt i en uke, og flere ansatte måtte i karantene.

– Vi er bekymret for brukerne som er i sårbare livssituasjoner, har dårlig helse og skadeskutt økonomi. Mange har et sted å bo, heldigvis, sier Lundberg.

– Hvordan er det for brukerne nå?

– De er redde selvfølgelig og uroen knyttet til smittetilfellene gjør ikke livet lettere. De har det ikke godt, sier Lundberg.

Vanskelig å skaffe penger

Selv om selgere av gatemagasinet Erlik Oslo er tett på publikum har det ikke oppstått smitte der, allikevel opplever de noen utfordringer nå.

– De største utfordringene er det samme som det har vært til enhver tid som å skaffe penger, brukerdoser, sier Even Skyrud miljøarbeider og skribent for gatemagasinet Erlik Oslo.

Skyrud og andre miljøarbeidere var bekymret for at det kunne gå virkelig ille når pandemien først kom i mars. Man trodde det kom til å eksplodere og oppstå stor rustørke. De spådommene slo ikke til, det har gått overraskende bra til nå, sier han.

Skyrud forklarer at det er frykt for at tilbudene til Erlik stenges ned eller blir begrenset.

– Juleboksalget vårt er ekstremt viktig for mange av selgerene, det er da de har sjangs, sier Skyrud.

Det er færre mennesker i gatene, folk er mer skeptiske og må holde avstand, men det har gått overasskende bra tross omstendighetene, fortsetter han.

Salget av gatemagasinet ble ikke halvert, slik de fryktet. Nedgangen ble på ti prosent.

– Jeg er litt redd for hvordan det kommer til å gå. Vi som narkomane begynner å bli slitne.

—  Erlikselger Lars Bele

Guri Melby: Juleboka årets beste julegave

– Hva får jeg i årets julebok? spør Guri Melby gateselger Lars Bele.

– Du får kjøpe og se, svarer han.

Kunnskaps- og integreringsministeren er ute på gata i Oslo for å ta en prat med for å kjøpe Erliks julebok. Nå oppfordre hun Oslo-borgere til å kjøpe det hun kaller «årets beste julegave».

Lars Bele har vært med som selger av Erlik Oslo fra starten for 15 år siden. Han er bekymret for pandemien

– Jeg er litt redd for hvordan det kommer til å gå. Vi som narkomane begynner å bli slitne. Vi må bare være flinke til å bruke munnbind, holde avstand og tenke på hvem du står nær. Det er det eneste jeg kan gjøre, sier Lars.

– Hva betyr salget av juleboka?

– Det betyr alt for å overleve. Er du narkoman, så trenger du penger. I desember klarer du tjene litt ekstra, for januar er gjerne en vanskelig måned.

Utgiverne av gatemagasinet forsikrer folk om at det er trygt kjøpe Erlik. Bøkene er pakket i plast og man kan betale via mobil.

Mange hjelper til med mat og klær

Skyrud forteller at det er mange i publikum som bekymrer seg over hvordan det går med rusmisbrukerne. Det er mange frivillige som trapper opp, spesielt med når det gjelder mat. Det er mye matutdeling og det er lett å få tak i ting.

Miljøarbeideren forklarer at det også er frykt for begrenset sosial møteplasser for rusmisbrukere, men understreker at alle får tilbud om et sted å sove.

Verken Skyrud eller Lundberg i Kirkens bymisjon kan ikke forklare hvorfor ikke flere har blitt smittet fram til nå.

– Jeg må skryte veldig av selgerne som omstiller seg og tar dette på alvor, sier Skyrud.

Tett fulgt opp. Etatsoverlege i rus og avhengighetsmedisin i Oslo, Hina Sarwar Anjum, fremhever at det har vært viktig for dem å ikke stenge ned tilbud til rusmisbrukene i Oslo.

– Kafeer har fått retningslinjer rundt smittevern, og noen av disse har vært nødt til å ta inn færre om gangen. Men de har da valgt å bruke food truck utenfor, eller delt ut matpakker i stedet. Slik at de som har behov for mat fortsatt har tilgang til det, sier Anjum.

Siden mars har brukerne hatt egne teststasjoner i sentrum av Oslo. I tillegg tar sykepleiere koronatester og kan dra hjem til pasienten ved behov.


Erlend Berge

Erlend Berge

Erlend Berge er fotojournalist i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter