Nyheter

Står sammen om smittebegrensning

KORONA: Kirken, helsevesenet og det somaliske miljøet i Drammensområdet har gjort felles løft for å bremse spredningen av korona-smitte – som i en tidlig fase var høy i blant somaliere.

Fadumo Abdi er sykepleier ved Marienlyst omsorgssenter i Drammen og leder for Najib helseorganisasjon, som startet i 2012.

– Vi så at mange somaliere ble smittet i første runde av pandemien, forteller Abdi.

Selv ble hun smittet under et sykehusopphold, og var heldig som ble testet ved en rutinekontroll på Drammen sykehus.

– Jeg hadde ingen symptomer, men heldigvis ble det tidlig oppdaget at jeg hadde viruset. Jeg gikk i isolasjon og vi klarte å stoppe spredningen til familie og venner. Men jeg fikk masse spørsmål om sykdommen, smitte, og hvordan man unngår å spre sykdommen. Da skjønte jeg plutselig behovet for mer informasjon om hele koronasituasjonen, særlig blant eldre i de somaliske miljøene.

Samarbeid mellom Fjell Kirke og Najib Helseorganisasjon.  Signe Myklebust og Fadumo Abdi

Informasjon

Gjennom Najib helseorganisasjon har Fadumo Abdi et stort nettverk i det somaliske miljøet. Snart var 15 somaliere rekruttert inn for å drive informasjonsarbeid i Drammen, Asker, Bærum og Lier.

– Allerede før den andre smittebølgen kom i høst, hadde vi oppsøkt 67 familier, og så klart et behov for opplysningsarbeid til en gruppe der ikke alle behersker norsk. Noen er analfabeter og mange av de eldre sliter med å ta seg frem på digitale plattformer, forteller hun og fortsetter:

– Men så ble det enda viktigere å følge opp de som havnet i karantene og isolasjon, og det oppstod et behov for praktisk hjelp. Etter hvert ble smittesituasjonen så ille at vi ikke lenger kunne besøke folk. Mange somaliske familier ble smittet.

En uke kjøpte hun inn mat og nødvendige varer for åtte familier, for noen av dem handlet hun to ganger. I tillegg får mange oppfølging fra Abdi på telefon.

– Jeg tror vi har vært til god hjelp for mange mennesker, jeg vet bare om tre som er blitt alvorlig syke. Det har vært krevende og meningsfullt – og veldig lærerikt. Jeg tror vi har bidratt konkret til å bremse smittespredningen, sier hun.

Fadumo Abdi (t.v.) fra Najib helseorganisasjon og integreringsdiakon Signe Myklebust i Fjell kirke planlegger videre samarbeid.

Koronatiltak

Abdi har ledet Najib helseorganisasjon siden starten, de har drevet opplysningsarbeid og støtter også et helsesenter i Somalia. I vår fikk de for første gang økonomisk støtte fra IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) for å drive informasjon rundt koronatiltakene i det somaliske miljøet.

Integreringsdiakon Signe Myklebust i Fjell kirke i Drammen kjente Abdi fra før, og sammen med Solveig Helene Midtvedt ved Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken, tipset de om støtteordningen som ble opprettet på grunn av den akutte koronasituasjonen.

– Vi tenkte at Fadumos nettverk var ideelt for å nå frem til denne gruppen, og det har vist seg å stemme. Dette er et grasrotprosjekt med utrolig engasjement, som har båret frukt. De har jobbet systematisk og nådd ut bredt. Vi har bidratt med søknadsskriving og litt prosjektopplæring. Nå har vi planer om videre samarbeid, forteller Myklebust.

Samarbeid mellom Fjell Kirke og Najib Helseorganisasjon.  Signe Myklebust og Fadumo Abdi

Samfunnsaktør

Som integreringsdiakon var hun opptatt av å bidra i dugnadsbehovet som meldte seg med koronapandemien. Drammen kommune henvendte seg også til kirken, for å dra veksler på kontaktnettet kirken har opparbeidet i innvandrermiljøene.

– Vi vil være til stede som samfunnsaktør, og det er fint at kommunen regner oss med som relevante aktører. De frivillige i dette prosjektet er forbilder for oss alle når det gjelder å hjelpe mennesker som trenger det. Dette er ekte dugnadsånd. Jeg er imponert over holdningen og kreativiteten til å formidle informasjon fra helsemyndighetenes om korona – og all praktisk hjelp de har bidratt med, sier Myklebust.

---

Fakta: Korona-informasjon

  • I Drammens-området samarbeider helsevesen, kommune, Fjell kirke og somaliske Najib helseorganisasjon om korona-informasjon, særlig rettet mot eldre mennesker i de somaliske miljøene.
  • 15 frivillige fra det somaliske miljøet har besøkt 67 familier.
  • Prosjektet har fått 50 000 kroner i støtte fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet.

---

Prosjektleder Fadumo Abdi og andre frivillige har bidratt til utvikling av informasjonsbrosjyre og informasjonsvideo som det nasjonale foretaket Aldring og Helse står bak. Tema er «Hvordan kan eldre ta vare på helsen sin i koronatiden?». Nå planlegger Najib helseorganisasjon et nytt prosjekt i samarbeid med Drammen Sanitetsforening. Abdi gleder seg til å ta fatt:

– Vi skal drive helseforebyggende tiltak, og ha temakvelder som tar for seg aktuelle spørsmål for innvandrere og deres møte med et nytt samfunn. Ikke minst er det viktig å ta opp de kollisjonene som kan oppstå for ungdommene i møte med en helt annerledes oppvekstsituasjon, ny religionsutøvelse, og en ungdomskultur som skaper spenninger generasjonene i mellom.

LES MER: – Kirken er for beskjeden i det offentlige rom

LES MER: – Kirken har forsømt seg på integrering og migrasjon


Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter