Nyheter

Gjør flyktningvri som fikk pepper – slik vil Sp-Vedum kutte og snu i statsbudsjettet

BUDSJETT: Sp lover 3.000 kvoteflyktninger, men vil at tredjedelen av innsatsen skal kunne foregå i FNs egne leire. Partiet kutter millioner satt av til vedtatt bioteknologilov.

I fjor fikk Senterpartiet pepper fra Venstre og KrF: Partiet skrev den gang inn et lavere antall kvoteflyktninger i det alternative budsjettet enn selv Frp godtok i Solberg-regjeringen.

Sp ble refset for ikke å garantere like mange kvoteflyktninger som resten av stortingsflertallet. I fjorårets alternativ ville Sp nemlig «ta imot minst 2.000 kvoteflyktninger, og at bruken av den resterende bevilgningen avgjøres i samråd med FNs høykommissær for flyktninger».

Sps topper avviste på sin side at de hadde slappere flyktningpolitikk enn de andre.

Nå velger Sp andre ord om flyktningtallet

Nå er fortellingen både annerledes – og i lik.

I alternativet for 2021 bruker partiet andre ord og skriver at «setter vi av midler til å kunne ta imot 3000 kvoteflyktninger». Partileder Trygve Slagsvold Vedum sier til Vårt Land at flyktningpolitikken i praksis er lik.

– Det samme nivået som i fjor er politikken. Også da satte vi av midler til 3.000 kvoteflyktninger og sa at en tredjedel kunne brukes av FNs høykommisær i FNs egne leire. Vi har nå skrevet det annerledes, forklarer han.

Rydder i bistandsbudsjett – snur midler til landbruk

Partiet øker i tillegg bevilgningen til FNs høykommisær med 240 millioner kroner.

– Målet er å hjelpe flest mulig. Hvis vi i dialog med FNs høykommisær kan hjelpe flere i egne leire, så er dette et signal vi gir i dette budsjettet, påpeker Vedum.

Det ryddes merkbart på bistandsfeltet: Partiet kutter 650 millioner fra regionbevilgninger, eksempelvis til Afrika, Midtøsten og Asia. I stedet øker Sp satsingen på matvareprogram og bruker millionene de «sparer» på øremerket innsats for landbruksbistand.

Ny biolov vedtatt – men Sp struper midler til den

Sp kutter i sum over åtte millioner kroner i bevilgninger som følger den nye bioteknologiloven. Selv om den er vedtatt, krymper partiet et knippe av regjeringens budsjettposter for å få innført loven.

Eksempelvis forsvinner to millioner kroner fra Helsedirektoratets arbeid med gjennomføringen.

Oslo 20201126. 
Partileder i Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum under en pressekonferanse der Senterpartiet legger frem sitt alternativt statsbudsjett for 2021.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Vil ha svenskepriser på mat – kutter momsen

Sps budsjettalternativ ble lagt fram på en pressekonferanse torsdag formiddag. Partiet rydder og kutter kraftig i dagens avgiftssystem.

2,8 milliarder kroner brukes til å kutte i matmomsen. Den skal ned til svensk nivå. I sum fjerner Sp hele ni milliarder avgiftskroner i Solberg-regjeringens budsjettforslag.

Lavere avgift på slikkeri og sukker – men alkoholprisen består

Skatte- og avgiftssystemet skal være «for folk flest» og alle med inntekt under 750.000 kroner skal merke lettelser. I likhet med Frp vil også Sp ha kuttet avgifter som har betydning for grensehandelen. Ny verdiskapning etter stengte korona-grenser skal forbli i Norge.

Sp fjerner saftavgift og lar være å prisjustere avgiftene på sjokolade og sukkeravgifter. I Sps kutteserie slipper Solberg-regjeringens nivå på alkoholavgiftene unna.

– Vi vil ikke redusere dem i vårt opplegg, poengterer Vedum.

«Kutte-bonaza» i byråkrati – også for uhjelp og barnevern

Sps hovedgrep for å hente penger til egne formål er å kutte kraftig i statlig byråkrati. Alle departementer får svi og Sp vil heller bruke større summer lokalt.

Formuleringen «redusere byråkrati» går igjen og igjen i Sps talltabeller. Det handler gjerne om beløp på 20-50 millioner kroner, men totalsummen blir stor. Utredningsarbeid og konsulentbruk krympes på en rekke felt.

Eksempelvis bør Bufdir og Bufetat ifølge Vedums parti klare seg med 20 millioner mindre. Statlig barnevern mister 19 millioner, Miljøverndepartementet og Miljødirektoratet nær 40 millioner samlet, Norsk kulturråd 18,5 millioner og til administrasjon av utviklingshjelpen kuttes 50 millioner bort.

LES OGSÅ:

KrF-program varsler omkamp om eggdonasjon og vedtatt bioteknologi

Sp-Vedum fyrer av salve mot Frp-forslag om kirkekutt

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter