Nyheter

Sint sykepleierleder: Deltidsansatte på institusjoner redde for å være «smittebødler»

170 av 310 har dødd av covid-19 på sykehjem og omsorgssenter. To fagforbund kritiserer høyt antall deltidsstillinger og vikarbruk. – Gjør meg forbannet, sier sykepleierlederen.

– Det å ha høy andel av forskjellige mennesker som kommer inn i tjenesten, er en åpenbar smitterisiko, sier leder i Fagforbundet Mette Nord til Vårt Land.

De siste ukene har det vært en rekke koronautbrudd og dødsfall på sykehjem i Norge. Nord mener man må se på hvordan arbeidet er organisert og bruken av midlertidig ansatte som kan dra med seg smitte fra andre arbeidsplasser.

Flere utbrudd

Dette kommer i søkelyset som følge av smitteutbruddet på to sykehjem og én omsorgsbolig på Eidsvoll, som knyttes til rotasjon av ansatte på tvers av arbeidsplasser.

• Utbruddet på sykehjemmet Villa Skaar i Eidsvoll har til nå ført til 9 dødsfall, og ifølge NRK skal alle de 23 beboere på sykehjemmet være smittet.

• Mandag kveld kunne Aftenposten melde om et større smitteutbrudd på Stabekk sykehjem med 14 smittede av totalt 58 beboere.

• Denne trenden viser at det er en økende smitte på sykehjemmene i Norge.

• Det har til nå kommet varsler om 50 utbrudd på ulike smitteutbrudd i landet, og uke 46 var den høyeste i statistikken siden april.

• Ifølge VGs oversikt har det vært over 170 av 311 koronadødsfall på enten sykehjem eller omsorgshjem.

Sykehjem og andre institusjoner har strenge retningslinjer for smittevern og flere har innført lokale besøksforbud. Likevel er det fare for utbrudd blant folk som bor tett. meldte tirsdag om at en tilkallingsvikar på Villa Skaar varslet om manglende kontroll på smittevernsreglene. Smittede personer gikk rundt som de ville og dørene sto helt åpne, sa varsleren til VG.

Hvert enkelt sykehjem er selv ansvarlige for å følge retningslinjene og kommuneoverlegen følger opp dersom det skulle oppstå smitte på sykehjemmene.

Lederen av sykepleierforbundet er sint

Også Norsk Sykepleierforbund kritiserer praksisen etter smitteutbruddet på flere sykehjem i Norge og mener det er en sammenheng.

– Dette gjør meg forbannet. Den store risikoen for pasientsikkerhet gjennom kryssmitte er kjent og varslet om siden mars, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund på deres nettsider.

Tromsø 20200401. 
Leder i Sykepleierforbundet; Lill Sverresdatter Larsen. Her i sitt hjem i Tromsø.
Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Hun opplyser om at ansatte er redde for å opppre som «bøddel» på sykehjem.

– Arbeidsgivere lyser konsekvent ut halvparten av stillingene til sykepleiere og helsefagarbeidere som deltidsstillinger. Det gjør at ansatte arbeide på flere institusjoner for å ha ei lønn å leve av, sier Sverresdatter Larsen.

Jobber flere steder som vikar eller i deltid

Nord peker på at midlertidige stillinger innenfor helsesektoren har lenge vært et problem og bidrar til at ansatte må jobbe flere steder. Det er for mange hull i turnusen som gjør at man må fylle opp med midlertidige stillinger, enten de er vikarer eller i midlertidige stillinger. Dette er ofte i kombinasjon med at de jobber deltid, som betyr at de jobber mange forskjellige steder, også i flere kommuner, sier hun.

Har frarådet veksling, men det er ikke forbudt

Helsemyndighetene har tideligere frarådet ansatte i å veklse mellom flere arbeidsplasser, men det er ikke forbudt.

Oslo  20180410.
Fagforbundets leder Mette Nord legger fram fakta om tariffoppgjøret.
Foto: Vidar Ruud / NTB

– Når Erna og Bent ber oss begrense nærkontaktene og holde oss hjemme, så blir det helt umulig for folk med stillingsbrøker eller uten fast ansattelse siden de er avhengig av inntekt. Og derfor er utrstrakt bruk av vikarer fra bemanningsbyråer eller deltid betyr at det er mange nærkontakter og faren for smitter øker og er stor, sier Nord (bildet).

Kan ikke nekte ikke vikarbruk

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Frøydis Høyem, forklarer at de har brukt de sterkeste virkemidlene og styringsverktøyene de har, som er retningslinjer og økonomisk kompensasjon til kommunene.

– Vi har ikke mulighet til generelt å nekte vikarbruk på, men vi har retningslinjer til kommunene, som selv er ansvarlig for sine tjenester. Hovedinntrykket mitt er at kommuner jobber systematisk med å følge disse retningslinjene. Når man ser konsekvensene av dette, så ser vi at dette har vært fornuftig, sier Høyem.

Departementet vil ikke forby

Statssekretæren går ikke inn på smitteutviklingen i Eidsvoll, men understreker at samlet sett har Norge i stor grad unngått et stort omfang av smittesituasjoner på sykehjem sammenliknet med andre land.

– Å skulle legge inn noe forbud her ville vært å gripe langt inn i hele modellen som vi har i Norge, der hver enkelt kommune har ansvar for egen tjeneste. Jeg kjenner ikke til at vi bruker forbud i tilfeller som dette, sier Høyem.

Foreslår at vikarer er egen vikarpool

Leder i Fagforbundet Mette Nord mener en nyttig løsning er en endring i hvordan arbeidet er organisert på sykehjemmene.

– Her må man se på hvordan man har organisert arbeidet og bruken av både deltid, midlertidig ansatte og vikarer. Man har ikke noe kontroll på hvor de har vært med mindre du har alle i en egen vikarpool, så gjør at man kan sette folk i samme kohort, sier Nord.

LES MER FRA VÅR KORONA-DEKNING:

Etikkekspert: Det var hull i koronaberedskapen for eldre

Ekspertutvalg: Risikoutsatte og helsepersonell bør få vaksine først

– Godt smittevern handler om lederskap, enhetlig struktur og aktiv oppfølging

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter