Nyheter

– Innvandrere frykter konsekvensene om de tester seg for korona

– Faren for å bli koronasmittet, innlagt på sykehus og bli alvorlig syk er vesentlig større for innvandrerbefolkningen, sier Rabia Musavi, daglig leder i Likestilling, Inkludering og Nettverk (LIN).

Nye smittetall fra Oslo viser at bydeler med høy innvandrerandel har høyt smittetrykk akkurat nå.

– Faren for å bli koronasmittet, innlagt på sykehus og bli alvorlig syk er vesentlig større for innvandrerbefolkningen, sier Rabia Musavi,

LIN tror høy smitte blant innvandrere handler om manglende kommunikasjonen til innvandrermiljøene fra helsemyndighetene. Musavi forteller at mange innvandrere er usikre på kostnadene og følgene av for eksempel å teste seg.

Innvandrere som er en del av større miljø, som arbeidsplass eller trossamfunn, får tilstrekkelig informasjon, sier hun. Pensjonerte førstegangsinnvandrere og innvandrere som har vært lenge utenfor arbeidslivet, har det vanskeligst under pandemien.

Har liten kontakt med storsamfunnet

– De fanges ikke opp av den offentlige informasjonsflyten. Flere av disse har redusert kontakt med storsamfunnet, sier Musavi.

Derfor må det opprettes tettere kontakt med innvandrerorganisasjoner og trossamfunn, mener hun.

– Samkjøring mellom myndigheter og personer med høy troverdighet i miljøene, som imamer, lokale nøkkelpersoner, opinionsledere innen for eksempel helse, frivilligheten og helsemyndighetene vil være gunstig, sier hun.

Rabia Musavi peker på at det finnes mye flerspråklig informasjon, men veien for å få denne informasjonen frem til brukerne er fortsatt humpete. Derfor er det viktig å bruke tillitsfulle mellomledd som kan veilede målgruppen i informasjonsmylderet.

Hevder at det ikke finnes pandemistrategi med minoritetsperspektiv

Akhenaton de Leon, daglig leder i Organisasjonen mot Offentlig Diskriminering (OMOD) mener helseinformasjonen til innvandringsmiljøer lenge har vært et problem, og peker på manglende sektoransvar hos helsemyndighetene.

Derfor har OMOD sendt et brev til statsminister Erna Solberg med spørsmål om dette.

– Generelt er det mangel på mangfoldskompetanse. Det finnes ingen overordnet pandemistrategi der minoritetsperspektiv er en del av strategien. Helsemyndighetene må rekruttere og inkludere fagfolk med minoritetsbakgrunn, mener de Leon.

– Ekspertutvalg burde vært ledet av helsemyndigheter
Regjeringen har satt ned et ekspertutvalg som skal foreslå ytterligere tiltak for å redusere smitte blant innvandrere. Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) direktør, Libe Rieber Mohn, leder av utvalget. De Leon mener utvalget heller burde vært ledet av helsemyndighetene.

– IMDi skal nå ha et koordineringsansvar for koronatiltak rettet mot innvandrerbefolkningen. Men de har ikke kompetanse eller ekspertise. De kan heller ikke instruere helsemyndighetene på noe vis, sier de Leon i OMOD.
IMDI-direktøren: Venner og frivillige spiller rolle i å spre informasjon

Direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn, forklarer at ekspertgruppen har som mål å nå ut med viktig informasjon til innvandrere.

– Effektive kommunikasjonsformer og kanaler er noe ekspertgruppen skal se nærmere på. Offentlige myndigheter, frivilligheten, men også uformelle nettverk og venner, har en rolle å spille i godt informasjonsarbeid, sier Rieber-Mohn.

Ekspertgruppen skal vurdere eksisterende tiltak og foreslå nye. De skal blant annet se nærmere på informasjonen om testing og andre barrierer som innvandrergrupper opplever.

– Vi har noen intense arbeidsuker foran oss før vi leverer våre innspill 4. desember. I tillegg står vi fritt til å konsultere annen ekspertise ved behov og vi legger opp til innspillsmøter med aktuelle miljøer, sier IMDI-direktøren.

Har gitt store tilskudd til organisasjoner
I april ga daværende integreringsminister Guri Melby 16,6 millioner til frivilligheten for å informere innvandrere om korona. Under regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge 13. november, sa statsminister Erna Solberg at regjeringen har startet et tett samarbeid med innvandrerorganisasjoner for å bedre nå ut med korrekt informasjon til innvandrermiljøene.

LIN er en av de organisasjonene som samarbeider med regjeringen. Blant mange innvandrerorganisasjoner, har LIN fått pengetilskudd på 300.000 kr til utvikling av deres nasjonale koronatelefon.

LES MER:

• NLM-kvinner: Ønsker ikke hyrdeansvar på øverste nivå

• Alf Kjetil Walgermo: «Prestar som ikkje vil samarbeide med kvinnelege kollegaer, bør lese Bibelen på nytt»

---

Smittetall

  • Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at personer født utenfor Norge sto for 40 prosent av smittetilfellene i uke 46. Over halvparten av de som var innlagt var født i utlandet.
  • I uke 46 var det totalt 3.891 nye smittetilfeller i Norge. Samme uke var det registrert ti dødsfall.

---

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter