Nyheter

Lippestad mener regjeringen har sviktet barn med funksjonsnedsettelser

Barn og unge med funksjonsnedsettelser ble hardt rammet av vårens smitteverntiltak, ifølge en fersk kartlegging. – Vi hører mye om krisepakker, men ikke til de som har det aller største behovet, sier Geir Lippestad i partiet Sentrum.

– At barn og unge med funksjonsnedsettelser nedprioriteres på denne måten er en skam, sier Geir Lippestad, leder for partiet Sentrum.

En kartlegging fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) viser at barn og unge med funksjonsnedsettelser ble hardt rammet av vårens smitteverntiltak. Spesialundervisning har blitt nedprioritert og elevene har ikke fått tilbake det samme tilbudet som før nedstengningen i mars, ifølge kartleggingen.

At enkelte elevgrupper får et dårligere tilbud enn andre er diskriminering, har likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm sagt til Vårt Land.

Kritisk til krisepakkene

Geir Lippestad mener barn og unge med krav på tilrettelagt undervisning har blitt oversett av regjeringen siden pandemien startet.

– Vi hører mye om krisepakker, men ikke til de som har det aller største behovet: barn og unge som har rett til tilrettelagt undervisning.

Han viser til at regjeringen har brukt over 200 milliarder på krisetiltak under koronapandemien.

– Jeg greier ikke å se at en eneste krone har gått til familiene og barna som nå sliter mest med å greie seg, sier Lippestad.

'Ord og ikke handling'

For to år siden lanserte regjeringen likeverdsreformen, som skal gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Lippestad mener reformen bare er ord, og ikke handling.

– Det skulle bli lettere for familier med funksjonshemmede barn. De skulle prioriteres. Nå ser vi resultatet. To år senere er det ikke innført noen tiltak for familiene. Tvert i ser vi igjen hvordan de som har størst behov blir nedprioritert.

I statsbudsjettet 2021 er det foreslått å kutte 25 millioner kroner til Statped, en spesialpedagogisk støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner som skal hjelpe barn, unge og voksne med særskilte behov.

– Må reverseres umiddelbart

Lippestad mener at kuttene til Statped må reverseres umiddelbart, og gir et spark til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

– At vi ikke hører noen som taler barnas og familienes sak i regjeringen er påfallende. Enda mer alvorlig er det at barne- og familieminister Ropstad ikke løfter en finger for disse familiene. En barne- og familieminister som er taus om denne viktige budsjettsaken, har liten troverdighet når han sier at han arbeider for å gjøre hverdagen enklere for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne.

Reagerer på kritikken

Olaug Bollestad, som er Ropstads regjeringskollega og 1. nestleder i KrF, reagerer på denne fremstillingen.

– Dette er rett og slett ikke riktig, sier hun.

Bollestad mener at Lippestad ikke forholder seg til det helhetlige bildet når han trekker fram et kutt på 25 millioner kroner til Statped og unnlater å se på alt som er gjort nettopp for å hjelpe familier med funksjonshemmede barn, både som en del av likeverdsreformen og som ekstra tiltak siden nedstengingen av landet i mars. I krisepakken på 400 millioner kroner som regjeringen la frem i vår, var barn med funksjonsnedsettelser en av de viktigste målgruppene, understreker hun. 170 millioner ekstra ble bevilget for å styrke den pedagogiske oppfølgingen av elever med tapt progresjon, herunder spesialundervisning, i tillegg til 75 millioner til avlastningstiltak i kommunene og 75 millioner til helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

– Vi foreslår også ytterligere 100 millioner for 2021 til å ta igjen tapte treningsopplegg og avlastning for familier som har barn med funksjonsnedsettelser. Så det å si at det ikke er gjort noe, synes jeg er ganske spesielt. Kjell Ingolf har virkelig kjempet for disse barna. At han ikke skulle ha løftet en finger? Jeg kjenner faktisk at jeg blir ... Lippestad må begynne å lese! Vi må bruke redelige tall!

Bekymringsfull situasjon

Bollestad sier at hun forøvrig deler Lippestads engasjement og er glad for alle stemmer som kan løfte viktigheten av å hjelpe og følge opp personer med funksjonsnedsettelser. Hun trekker fram en rekke satsningspunkter fra Likeverdsreformen, blant annet en forbedret pleiepengeordning og en koordinatorgaranti som skal hjelpe foreldre i kampen mot skjemaveldet. Og hun er opptatt av at hjelpeapparatet rundt barna skal virke også i krisetider.

– Dagens situasjon bekymrer meg. Vi skal fortsette å jobbe for at hjelpetrengende familier blir ivaretatt også i en svært krevende tid. Pandemien har satt et enormt press på familier med funksjonshemmede barn. De er hverdagshelter og skal oppleve at de ikke står alene.

Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo

Alf Kjetil Walgermo er journalist og litteraturkritikar i Vårt Land. Han er tidlegare kulturredaktør i avisa. Walgermo er også forfattar.

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen

Morten Marius Larsen er nyhetsleder på religionsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter