Nyheter

Skal finne ut hvordan kvinnelige prester har det på jobb

Kirkerådet har vedtatt å kartlegge arbeidsmiljøet til kvinnelige prester i Den norske kirke. Kirkerådsleder og preses tror det kan bidra til å gjøre rammene tydeligere for hva som er rettigheter og hva som er meninger.

Torsdag vedtok Kirkerådet å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse blant kvinnelige prester i Den norske kirke.

Bakgrunnen er blant annet debatten som har pågått i høst om hvorvidt mannlige prester har kunnet reservere seg mot kvinnelige kolleger.

Kirkerådsleder Kristin Raaum mener derfor at det er behov for en slik undersøkelse.

LES REPORTASJEN: De kvinnelige prestene i Bjørgvin erfarer et kall til prestetjenesten. Men noen tviler på at kallet er riktig

– Usynliggjøring er det verste

– Det debatten så tydelig har vist, er hvordan kvinnelige prester har holdt munn om dette. Det har nå kommet frem at kvinner har tiet i mange år for ikke å gjøre det vanskelig for mannlige kolleger. Det er derfor viktig at dette kommer nå, sier Raaum.

I sommer skrev domprost i Tromsø, Stig Lægdene, at han mente man ikke kunne være prest i Den norske kirke hvis man ikke kunne samarbeide med kvinner. Det førte til at Mikael Bruun, sokneprest i Sogndal, kom på banen og ytret sitt motsyn: Han er teologisk overbevist om at prestetjenesten er forbeholdt menn.

– Hva skal undersøkelsen bidra med, og hvilken betydning tror du vil den få for kvinnelige prester?

– For det første vil den synliggjøre omfanget av hvordan det er å være kvinnelig prest, og hvordan det er for dem når mannlige kolleger holder seg unna. Det som flere har pekt på de siste månedene er at usynliggjøring er det verste.

– Jeg er overbevist om at det er viktig at vi derfor erkjenner dette som et problem, forklarer Raaum.

Naturlig med teologisk debatt

Hun sier undersøkelsen vil vise at det er all grunn å oppleve det vanskelig når mannlige kolleger ikke anerkjenner kvinner i presteyrket, og viser til tidligere kvinnebevegelser og kampen til LHBT-personer (lesbiske, homofile, bifile og transepersoner).

– Det er imidlertid viktig å få frem at det er legitimt å jobbe som prest i kirken og likevel være motstander av kvinnelige prester. Det handler ikke om at det ikke er plass til det synet, men det er naturlig og riktig at det blir teologisk debatt om det, sier Raaum.

Mål: Å forbedre arbeidsmiljøet

– Undersøkelsen vil nok avdekke at det har vært en forventning blant noen mannlige kolleger at en kan fortsette å vise til «kjørereglene» utarbeidet den gang i Presteforeningens regi, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit.

Trondheim 20200130. 
Olav Fykse Tveit ble presentert som ny preses for Den norske kirke torsdag formiddag i erkebispegården i Trondheim. Tilstede er også Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, direktør Ingrid Vad Nilsen delta, og tidligere preses Helga Haugland Byfuglien.
Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Det blir interessant å se hva undersøkelsen viser, men den må selvsagt ha som formål å forbedre arbeidsmiljøet, sier han.

Preses har vært tydelig på at reservasjon mot kvinnelige prestekolleger ikke er en rettighet i Den norske kirke (Dnk). Han mener Kirkerådets undersøkelse er en naturlig oppfølgning av debatten som har vært, og at Bispemøtet gjorde det klart at man ikke kan nekte samarbeid med kvinner.

– Det er viktig å få frem at selv om man i et kirkekollegium har et meningsmangfold, er det forskjell på å mene ulikt, og å kreve rettigheter for det, understreker Fykse Tveit.

LES OGSÅ: Bjørgvin-biskopen beklager: – Kvinner har opplevd ting de ikke burde

Vil undersøke flere minoriteter

Undersøkelsen er foreløpig i startfasen, og dermed er det lite Raaum kan fortelle om innholdet, og hvordan den vil utføres. Kirkerådslederen forklarer at det er arbeidsgivers plikt å ha en aktiv og forebyggende holdning til arbeidsmiljøet, og at det er noe av bakgrunnen for undersøkelsen.

Tidligere i høst skrev Vårt Land om en undersøkelse blant ansatte med LHBT-identitet i Den norske kirke. Der kom det frem at én av fem respondenter hadde opplevd diskriminering i Dnk. Raaum forteller at de nok også vil gjennomføre undersøkelser rettet mot andre minoriteter i kirken.

– Det å bygge opp kompetanse på hvordan det er å være minoritet blir stadig viktigere for oss som arbeidsgivere. Vi har blant annet jobbet systematisk med det samiske miljøet, og det har lært oss mye, forteller Raaum.

LES MER:

Sokneprest Sverre Langeland etter kvinneprest-uttalelse: – Ikke rom for oss i kirken

Historisk avgjørelse i Bjørgvin bispedømmeråd

Muslimer delte ut roser til Stavanger-menigheten – folk ble rørt til tårer

Les mer om mer disse temaene:

Amalie Vadla

Amalie Vadla

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter