Nyheter

Utdanningsforbundet mener lærernes trygghet er glemt i smittevernrapport

Ekspertgruppen som har sett på smittetiltak i skoler og barnehager, har hoppet bukk over lærernes situasjon, mener Utdanningsforbundet.

Fredag la regjeringens ekspertgruppe fram en rapport om konsekvenser av korona-smitteverntiltak i barnehager og skoler.

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener at arbeidsmiljøet og tryggheten til lærerne i barnehage og skole er nærmest fraværende i rapporten.

– Rapporten behandler ikke læreres helse, herunder psykiske helse, sier han til NTB.

Forbundet får mange henvendelser om at kravene i arbeidsmiljøloven om et forsvarlig arbeidsmiljø ikke følges ved alle skoler og barnehager, ifølge lederen.

– Mange lærere står derfor i en svært krevende situasjon over tid, sier Handal.

Advarer mot stenging og rødt nivå

I rapporten advarer utvalget mot å stenge skolene selv om koronasmitten nå øker mest hos 13-19-åringer. Dette på grunn av de alvorlige konsekvensene det kan ha for mange barn og unge.

Gruppen advarer også mot å heve beredskapsnivået til rødt, som innebærer strenge begrensninger i skole- og barnehagehverdagen. De mener rødt nivå i skoler og barnehager ikke bør innføres før man har prøvd med tiltak andre steder i samfunnet for å redusere smitten.

– Vi er selvsagt enig med ekspertgruppen i at det er et mål å holde skoler og barnehager åpne så langt det er mulig, og at det skal være strenge krav før en går fra gult til rødt smittevernnivå, sier Handal.

– Samtidig er det vår jobb å påpeke at ekspertgruppa ikke har vektlagt betydningen av at lærere og ledere i barnehage og skole har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og trygghet i arbeidet, sier Handal.

Vanskelig med avstand

– Jeg kan ikke se at våre innspill om kobling mot arbeidsmiljøloven og systematisk HMS-arbeid er fulgt opp eller kommentert, sier han.

I sitt innspill til ekspertgruppen skriver forbundet at de har fått mange bekymringsmeldinger om sviktende smittevern på skolene. Dette gjelder blant annet manglende avstand mellom lærere og elever og kollegaer, mangel på vikarer, økt sykefravær, overfylte arbeidsrom og klasserom og for liten bruk av relevante smittevern tiltak.

LES OGSÅ: «Ungdommen får mye kjeft under pandemien. Men ser vi prisen de betaler for koronatiltakene?»

Forstår bekymringen

Hege Nilssen, som er direktør i Utdanningsdirektoratet og leder for utvalget, har forståelse for lærernes bekymring.

– Det kunnskapsgrunnlaget vi har i dag, tilsier ikke at lærere er mer utsatt for smitte enn andre yrkesgrupper, men ekspertgruppen har forståelse for lærernes bekymring. Vi har derfor vært opptatt av å oppfordre til god dialog og involvering av lærere for å finne gode løsninger lokalt, slik at smittevernet blir best mulig ivaretatt for både elever og lærere, sier hun i en kommentar.

En av anbefalingene fra utvalget er at deler av ekstramidlene til kommunene øremerkes barnehager og skoler for ekstra utgifter til smitteverntiltak.

LES MER:

• Vårt Land mener: «Myndighetene har gjort en dårlig vurdering av kirkebenkenes smittefare»

Bekymret for sårbare elever: – Det er de som er mest utsatt som lider mest

Vil ikke avlyse skolegudstjenestene – i Oslo vil man satse på alternative og kreative løsninger

---

Fakta:

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter