Nyheter

Minner om den stille slitasjen som rammer oss

Biskop Solveig Fiske understreker at vi må være oppmerksomme på den stille slitasjen som påføres folk i forbindelse med ytterligere innstramminger og forlengelse av koronarestriksjonene.

– Vi har ikke trening i en så langvarig kamp mot en ytre fiende. Dette skaper slitasje både privat og yrkesmessige for veldig mange mennesker. Kirkelig ansatte har gjort en stor innsats over lengre tid, og investert mye for at vi best mulig skal opprettholde vår funksjon som folkekirke. Nå får de en ny forverring og forlengelse av en krevende situasjon, vi må huske å ivareta dem på best mulig måte, sier Fiske.

Unngår trengsel og kø

Hun påpeker at vi heller ikke må lete etter syndebukker, som for eksempel ungdommen.

– Vi må passe oss for å peke på bestemte grupper, men smittesporing må vi nødvendigvis alle forholde oss til.

Personlig unngår hun trengsel og køer når hun er på farten.

– Det er noe alle kan bidra aktivt til. En meter må være en meter, og jeg registrerer at det i kirkelige sammenhenger er stor bevissthet rundt restriksjoner og avstandsregler, men det er alltid en fare for at meteren blir litt kort av og til, sier hun.

Slitasjepunkt

Hun peker også på de bransjene i næringslivet som berøres.

– Den kirkelige aktiviteten berører også bransjer som sliter, som hotell- og restaurantvirksomhet. Det er også et slitasjepunkt som vi må ha øye for – de folkene som nå opplever at det skjelver rundt arbeidsplassene deres, sier Fiske.

I Hamar bispedømme har mange kommuner nå ekstra strenge tiltak på grunn av lokale utbrudd.

– Vi må følge de tiltakene vi blir pålagt, og ikke forsøke å omgå dem. Det vil bli en krevende tid med nye begrensninger på advent- og julearrangementer. Vi må bare håpe at dette er en overgangstid, å møte andre mennesker er i seg selv helsebringende. En begrensning i fysiske møter er i seg selv en helseutfordring, sier biskopen.

Hun regner med at kirkene må redusere antall deltagere på gudstjenestene.

– Og når det ikke blir anledning til å bevege seg rundt i rommet, vil det gi oss utfordringer på hvordan vi skal forvalte nattverden, sier biskop Solveig Fiske.

Kirkerådet sitter nå i møte for å utarbeide instrukser som ivaretar de nye koronarestriksjonene fra regjeringen.

LES MER:

Erna Solberg ber nordmenn holde seg hjemme

Kirken stengt når den behøves mest

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter