Nyheter

IMDi har valgt å ikke anmelde Født Fri

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) dropper å politianmelde stiftelsen Født Fri. Meldingen kommer samme dag som IMDi har valgt å trekke Født Fris statsstøtte. – Vi finner det ikke naturlig å gå videre med det, sier direktør Libe Rieber-Mohn.

17. august skrev Vårt Land at varslere slo alarm om stiftelsen Født Fri og ba Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å undersøke den. De engasjerte konsulentselskapet EY, som 18. september leverte en kritisk rapport om økonomistyringen. I rapporten anbefaler EY IMDi vurdere å politianmelde Født Fri. Dette blir ikke tilfellet, bekrefter nå IMDi til Vårt Land.

– Vi har vurdert spørsmålet og ikke funnet det naturlig å gå videre med dette, sier IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn til Vårt Land.

– Vi har prioritert å bruke vår kapasitet på å vurdere saken med utgangspunkt i retningslinjene for våre tilskudd og fatte et grundig vedtak i saken, forklarer hun.

I EYs rapport står det følgende om vurdering av anmeldelse:

«Det anbefales videre at IMDi basert på resultat fra ovennevnte vurderer å politianmelde forholdene som er beskrevet i herværende notat for å få en vurdering på hvorvidt omstendighetene kan ha medførtbrudd på straffeloven eller annen lovgivning».

Fratatt statsstøtte

Mandag konkluderte IMDi: Født Fri får ikke utbetalt statsstøtte for andre halvdel av 2020 på tre millioner kroner. Det begrunner IMDi med «svakheter og mangler i Stiftelsens økonomistyring», som utgjør «brudd på forutsetningene i tilsagnsbrevet».

21. september ble det kjent at Født Fri fjernes fra statsbudsjettet for 2021 av samme grunn.

Rehman: – En dyp urett er begått

Født Fri ledes av Shabana Rehman og har siden 2018 fått utbetalt 14 millioner kroner i statsstøtte for å kjempe mot negativ sosial kontroll.

Vårt Land har bedt om en kommentar fra Rehman. Hun viser til svarene hun har gitt til VG. Der sier Født Fri-lederen at de vil klage vedtaket inn for Kunnskapsdepartementet, og «til Sivilombudsmannen om nødvendig»

– En dyp urett er begått. Jeg kan ikke gi meg før vi har fått gjenopprettet organisasjonens gode navn og rykte, sier Rehman.

Hun avviser økonomisk rot og dårlig økonomistyring, men vedgår at Født Fri kan bli bedre på økonomiske rutiner.

EY med ny rapport - Født Fri antyder motgranskning

I en ny pressemelding, skriver styreleder i Født Fri, Jan Sverre Asker at stiftelsen har bedt flere ganger om begrunnelse fra IMDi og departementet for de oppfatter «å være et formløst vedtak om ikke å utbetale tildelt midler antagelig fattet i august 2020».

Videre skriver han at brevet de mottok fra IMDi mandag er en ny begrunnelse for de mener er tidligere formløse vedtak.

I pressemeldingen fremgår det også at EY har laget en ny rapport, datert 23. november 2020, som stiftelsen sier de ikke har visst om og som de ikke har fått innsyn i.

I meldingen antydes det at de vil komme med en motgranskning av også den nye rapporten, som de mener inneholder faktisk feil.

«Det er gledelig at den nye rapporten nå stort sett frafaller tidligere påstander om lovbrudd, men det er svært beklagelig at den nye rapporten nå inneholder en rekke nye feil», står det.

LES MER OM FØDT FRI-SAKEN:

---

Dette er Født Fri

  • Opprettet november 2017, og stiftet mars 2018.
  • Har mottatt til sammen 17 millioner kroner over statsbudsjettet.
  • Tildelingene har vært på fem, fem og seks millioner i 2018, 2019 og 2020.
  • Har i dag tre ansatte. Daglig leder er Shabana Rehman.
  • Ifølge vedtektene skal stiftelsen jobbe for individets frihet, og mot skamvold og negativ sosial kontroll.

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter