Nyheter

Kan broer bygges mellom Sian og muslimske teologer?

Lørdag ettermiddag møttes Muslimsk Dialogforum og Sian med håp om å lære hverandre å kjenne. Men er det i det hele tatt mulig?

Sian (Stopp islamiseringen av Norge) og Muslimsk Dialogforum møtes lørdag ettermiddag til dialog på Drammensbiblioteket, og Vårt Land fulgte møtet.

På forhånd har begge partene gjort det tydelig at de ikke vil forsøke å omvende hverandre, men heller prøve å forstå hverandre. I panelet sitter initiativtaker Yousuf Gilani, Hatice Elmacioglu, leder av Tyrkisk hovedorganisasjon i Norge, og Sajid Mukhtar, styreleder i Drammen moské. For Sian deltar Lars Thorsen, Anna «Fanny» Bråten og Ellen Due Brynjulfsen.

Tjue år med forsøk på brobygging

– Dialog er den mest siviliserte og effektive måte å skape fred og forsoning på. Dialog er et møte mellom mennesker, der hensikten er å lære av hverandre. Der propaganda øsker å overtale, prøver vi gjennom dialogen og forstå, sa Gilani i sin introduserende appell.

For tjue år siden var Gilani med på å arrangere en samtale med temaet «Islam i Norge – kan broer brygges?». Det er også temaet for dagens møte, og tjue år senere er temaet fortsatt høyst aktuelt, bemerket Lars Thorsen.

– Dette blir spennende. De tyve årene som har gått siden da, har ikke jeg sett noen bro. Men det er aldri for sent å bygge. Som Gilani sier: faktabasert samtale er et av kjernepunktene i det vi også prøver å få til, sa Thorsen i sin appell.

Ellen Due Brynjulfsen i Sian fortalte i sin introduksjon at hun etter flere år i Frp, meldte seg ut i 2015 fordi hun mente partiet ikke lenger stod for det de var bygget for.

– Et dialogmøte er fint å ha. Det viktigste er ærlighet, og det er noe man sjelden finner hos politikere. Jeg håper vi finner det her i dag, sa Brynjulfsen.

– Om vi vil eller ikke, skal vi sameksistere. Jeg tåler kritikk, men det begynner å bli hets. Mange av oss som går i norske moskeer, føler vi blir mobbet for hvem vi er. Derfor er jeg åpen for å høre hva dere vil. Jeg liker at min tro kan komme frem, og at det riktige budskapet kan komme, sa moskéforstander Sajid Mukhtar.

Sameksistere

I et dokument Sian hadde sendt Muslimsk Dialogforum i forkant av møtet, trekkes det frem en rekke suraer som de mener taler for at muslimer ikke kan sameksistere med den ikke-muslimske delen av befolkningen. «Det er svært mange koranvers jeg mener er problematiske. En inngående debatt om enkeltvers vil ikke alene kunne vise om hvorvidt islam går overens med menneskerettigheter eller ikke», skriver Lars Thorsen.

Sian stilte spørsmål om konkrete vers fra koranen som de mener er i strid med menneskerettighetene. Sajid Mukhtar brukte derfor en del av sin taletid på å trekke frem suraer fra Koranen som taler for at det motsatte.

– Jeg vil avkrefte Sians påstand om at muslimer ikke kan sameksistere i det norske samfunnet. Vi blir jo nettopp befalt av Allah til å sameksistere med folk i det samfunnet vi bor i, sa Mukhtar.

Voksende nynazisme

Også Muslimsk Dialogforum hadde sendt Sian et knippe spørsmål i forkant av møtet, som ordstyrer Lars Petter Soltvedt stilte Lars Thorsen.

– Hva mener Sian om den voksende nynazismen i Norge?

– Det er på kanten av hva vi steller med, men jeg mener først og fremst at premisset er feil. Kan ikke si at den er voksnede – jeg mener den har krympet siden 2001. Ytringsfriheten er formulert slik at ytterliggående mennesker skal få si sine meninger. Om du sensurerer en mening, vet du ikke om det var en mening du kunne dratt veksel på.

– Tar dere avstand fra Anders Behring Breiviks handlinger ref. kommentarer der enkelte Sian-medlemmer hyller ham?

– Vi er ikke kjent med at det foreligger. Det forekommer kommentarer der vi diskuterer det han sa og gjorde, men vi hyller han ikke som en helt. Vi bygger våre meninger på demokratiet, og terror er et uakseptabelt verktøy. Det betyr ikke at det ikke er ytringsrom for å mene det han mener, men vi tar klar avstand fra hans valg av metode.

Norsk-muslimer

I løpet av møtet var det en del diskusjon om hvilket ståsted de tre representantene fra Muslimsk Dialogforum representerte. Mens Sian-medlemmene ønsket å snakke om et bredt spekter av muslimer, var Shuktar, Elmacioglu og Gilani opptatt av å understreke at de primært snakket fra sitt eget ståsted.

– Mye av deres faktagrunnlag er fra andre land. Men hva som har skjedd i Iran eller Indonesia, er ikke så interessant her i Norge. Mitt ønske neste gang dere skal demonstrere, er at dere snakker om norske forhold, sa Gilani.

– Er islam i Norge annerledes enn i Danmark? Er det ikke én religion, kontrer Due.

– Så absolutt er islam én religion, akkurat som kristendommen. Men menneskene som praktiserer det er forskjellige. Det er særlig ett budskap i Koranen som er viktig for meg, nemlig at du skal respektere landet du bor i. De fleste i Norge tenker sånn – vi er norsk-muslimer, svarte Gilani.

LES OGSÅ:

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter