03 December 2020Nyheter

Over halvparten av syriske flyktninger opplever stressbelastninger etter ankomst til Norge

Den første nasjonale studien om syriske flyktningers psykiske helse og livskvalitet i Norge viser at mange opplever belastninger i hverdagen.

Opp mot 90 prosent av syriske flyktninger har opplevd å være i livsfare i tiden før eller under flukten, det viser en studie Studien er gjennomført av NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold om traumatisk stress).

Studien er den første landsomfattende flyktningstudie om psykisk helse og livskvalitet blant syriske flyktninger som ankom Norge mellom 2015 og 2017, skriver de i en pressemelding.

Økonomi er en stressfaktor

Belastninger relatert til tiden før eller under flukt er ikke alene om å være nært knyttet til flyktningenes psykiske helse. I studien ble respondentene også spurt om ulike forhold etter ankomst som er belastende.

Den vanligste formen for stressbelastninger flyktningene opplevde ofte eller veldig ofte etter ankomst var tristhet over ikke å være gjenforent med familiemedlemmer (51.3 prosent). Nesten like mange (43.7prosent) opplevde frustrasjon over ikke å kunne bruke kompetansen sin.

De forholdene som var sterkest assosiert med psykisk helse, var likevel stressfaktorer knyttet til økonomi (10.5 prosent) og en følelse av manglende respekt (5.1 prosent).

Sterke opplevelser

I rapporten fremgår det at cirka 40 prosent av respondentene i studien opplevde fem eller flere potensielt traumatiske hendelser før flukten. Videre rapporterer mer enn 95 prosent av respondentene at de har opplevd krig på nært hold, og nærmere 90 prosent at de var i livsfare før eller under flukten.

– REFUGE-studien er en landsomfattende flyktningstudie som vil gi oss ny kunnskap om helse, livskvalitet og integrering blant flyktninger i Norge over tid, og er i så måte unik, sier prosjektleder og forsker, Arnfinn J. Andersen ved NKVTS.

Målet med studien er å få mer kunnskap om flyktningers helse og livskvalitet etter krig, flukt og bosetting i et nytt land. Rapporten, er utarbeidet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold om traumatisk stress.

LES OGSÅ: Barnesoldater og flyktningbarn som vokser opp med krig, har store traumer

---

Fakta om studien

  • 900 syrere har deltatt i studien ved å svare på spørreskjema tilsendt i posten.
  • REFUGE-studien ble igangsatt med bakgrunn i den generelt store økningen i antall flyktniger på verdensbasis de siste årene. Studien har som mål å styrke dagens kunnskap om sammenhengen mellom helse, livskvalitet og integrering blant flyktninger etter bosetting i et nytt land. I første omgang tar studien for seg flyktninger fra Syria som er bosatt i Norge. Studien gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Röda Korsets Högskola i Sverige.
  • Studien er planlagt å gå over flere år.

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter