Nyheter

Koronakrisen: De som hadde det vanskelig har fått det verre

Da koronasituasjonen var på sitt verste var det lange køer utenfor slumstasjonen i Oslo. Nå kommer det fortsatt flere nye personer som trenger hjelp.

Bilde 1 av 2

– Det kommer folk som har utdanning og alt har vært så på stell. Og så plutselig raser verden seg. Det kan være hvem som helst som kommer inn, det kan være naboen din, eller en fra beste Frogner, sier leder for Frelsesarmeens slumstasjon i Oslo, Irene Mathisen.

Utenlandsstudenter og håndverkere

Hun forteller at det er flere utenlandsstudenter som har kommet inn og forteller at de er i en vanskelig situasjon der de ikke kan dra tilbake til hjemlandet.

– Ellers har det vært mange fra byggebransjen som har bedt om hjelp, og det var spesielt høyt trykk mens mange ventet på penger fra Nav etter å ha blitt permittert. Det kan komme folk som hadde gode jobber og plutselig mistet jobben. Da måtte de komme hit til oss noe de synes var flaut, sier familieansvarlig på slumstasjonen Jon Kaastad.

LES OGSÅ: Kong Harald skremmes av at tiden vi lever i, mener den minner om mellomkrigstiden

Verre for de som sliter

Det er spesielt personer med usikre arbeidskontrakter og personer som allerede var utenfor arbeidsmarkedet før koronakrisen som sliter økonomisk nå. Det viser en fersk studie fra Forskningsinstituttet SIFO på Oslomet. Den belyser at tidlige koronatiltak har bremset store økonomiske konsekvenser for mange husholdinger, men ikke for alle.

LES OGSÅ: Hadia Tajik åpner opp om egen tro i ny bok

Ifølge studien er det midlertidig ansatte, yrkesutdannede, ansatte i bemanningsbyråer og selvstendig næringsdrivende som har det vanskelig nå.

– Problemgruppen har ikke blitt større, men de har det litt hardere enn det de hadde i april, sier en av forskerne bak studien Christian Poppe.

På den ene siden er det folk med betalingsproblemer og den andre siden er det folk med inntektstap som har brukt opp sparepengene.

Tall fra Nav viser at det er fortsatt mange permitterte og helt arbeidsledige, spesielt innenfor reiseliv og transport.

– De med usikre arbeidskontrakter synes jeg det er det viktig å være oppmerksomme på. Det var disse som mistet alt. Er du frilans, har du ingen støtte rundt deg. De ble ribbet over natta. Det er en underliggende tendens at arbeidsmarkedet utvikler seg i en retning med mye bruk av midlertidige stillinger. Da får du ulikhet, forklarer Poppe.

Økende gjeldsproblemer for husholdninger

Mathisen forteller at pågangen på slumstasjonen ikke er mindre siden ikke alle bransjer er tilbake til normalen, og siden det er mange som ikke har sparepenger de kan bruke.

Forskningen til SIFO viser også at det er mange husholdninger sliter med gjelds- og betalingsproblemer. Det er kun tre prosent av husholdningene i undersøkelsen som sier de nå er i stand til å håndtere regninger og låneforpliktelser.

– Vi ser at det er barnefamilier som mer utsatt for betalingsproblemer og det er også de som er mest rammet av koronakrisen. Det er også enslige forsørgere og par uten barn som er mest rammet av permitteringer og oppsigelser, sier Poppe.

Da koronasitusjonen var på sitt verste i mars og april var det lange køer utenfor slumstasjonen på Rodeløkka og de opplever stadig nye personer som trenger hjelp til mat og klær.

Matlageret er fylt til taket. Foto: Erlend Berge.

LES OGSÅ: Økningen i barnetrygden er beskjeden og tiltakene hjelper ikke de fattigste

Leverer mat hjem

Irene Mathisen ved Frelsesarmeens slumstasjon kan bekrefte at de opplever økt pågang fra disse menneskene. Da familier var mye hjemme i forbindelse med nedstengningen, opplevde de at barnefamilier trengte mye mer mat enn vanlig. Løsningen var å levere fredagstaco og brettspill hjem til familiene.

– Det hender vi fortsatt kjører mat hjem til folk som ikke har mulighet til å komme hit, forteller Mathisen.

Kan forberede seg

Slumstasjonen opplever at nye personer sender en e-post før de kommer slik at både de frivillige og de som kommer kan forberede seg.

– Det er veldig skambelagt å be om hjelp. Det er stor terskel å gå gjennom den døra, man kan føle at man blir satt i en gruppe. Vi ser at det er lettere å be om hjelp når det er flere som kommer samtidig, sier Mathisen.

Forventer høyt trykk mot jul

Mathisen og Kaastad forventer et høyt trykk for Frelsesarmeen når det nærmer seg jul. De har allerede startet forberedelsene og mobiliserer flere frivillige.

– Julegryta blir enda viktigere i år. Behovet for hjelp blir nok større enn på mange år, og jeg tror det kan komme opp mot 200 personer på en dag, blant dem 18 til 20 nye, sier Kaastad.

Da koronasitusjonen var på sitt verste i mars og april var det lange køer utenfor slumstasjonen på Rodeløkka og de opplever stadig nye personer som trenger hjelp til mat og klær.

Aden Abdukadir
Frivillig på slumstasjonen Aden Abdukadir hjelper til med maten. Foto: Erlend Berge.

Kan bli langvarig. Poppe mener at omstrukturering av arbeidslivet og usikre arbeidskontraktene kan på sikt gi at flere vil bli låst fast i en uheldig inntektssituasjon som kan bli langvarig.

– Hvis ikke folk kommer tilbake til arbeid innen rimelig tid, så vil dette gi grunnlag for større fattigdom enn vi er vant med å se. Koronakrisen er en omfordelingsmekanisme, avslutter Poppe.

LES MER:

---

Arbeidsledighet nå

  • Antall helt arbeidsledige: 103469
  • Antall helt permitterte: 25578
  • Det er flest ledige mellom 30-39.
  • Det er flest ledige i Viken og Oslo.
  • Det er flest ledige i reiseliv og transport med 15111 ledige.
  • Kilde: NAV

---

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter