Nyheter

Bjørg Tysdal Moe er nyvalgt styreleder i NMS: – Organisasjonen har alltid stått mitt hjerte nært

– Jeg er stolt over å være leder i Det Norske Misjonsselskap - en organisasjon som innførte kvinnelig stemmerett i 1904 – 9 år før den ble allmenn, sier Bjørg Tysdal Moe, ny styreleder i NMS.

Fredag ble hun valgt – på digitalt vis – som ny styreleder i landets eldste misjonsorganisasjon. Den norske misjonsselskap (NMS) ble stiftet i 1842 i Stavanger – og det nye landsstyret består av fire kvinner og to menn.

– NMS er en organisasjon der kvinner alltid har hatt stor innflytelse – og det skulle bare mangle, de har også skaffet til veie en stor andel av midlene, sier Bjørg Tysdal Moe.

Bredt engasjement

66-åringen er vokst opp med NMS, i Sand i Ryfylke. Fra barndommen har hun vært engasjert i misjonsarbeid, parallelt med kirkelig og politisk engasjement – som mangeårig varaordfører i Stavanger (for KrF).

– NMS har alltid stått mitt hjerte nært, men i oppveksten var det helt vanlig å besøke julebasarene til alle misjonsorganisasjonene på hjemstedet – og tilknytningen til kirken har alltid vært der, forteller styrelederen – som også er leder i menighetsrådet i Hinna.

Stavanger er misjonsbyen fremfor noen.

– Som varaordfører var jeg privilegert med en rekke Madagaskar-besøk, til vår vennskapsby Antsirabe. Besøkene ga nærhet – her kunne man se de konkrete resultatene av arbeidet hjemme. Jeg har også hatt slekt og venner som har bidratt med ferske inntrykk fra misjonsmarken – gjennom kommunen har jeg også vært involvert i et større Norad-prosjekt på Madagaskar, forteller hun.

Bærekraft og misjon

I sitt politiske liv har hun vært opptatt av FNs bærekraftsmål.

– Det fine er jo at de målene er nær beslektet med NMS sine visjoner: bekjempe urettferdighet, utrydde fattigdom – og dele troen på Jesus Kristus. En av mine egne visjoner er å ta FN-målene på alvor, og for NMS er det helt naturlig å være på lag med FN, sier hun.

– Vi har et omfattende arbeid allerede, men må alltid se etter utviklingsmuligheter. Jeg mener at misjonen har tatt arbeidet med menneskerettigheter på alvor, og gleder meg til å arbeide videre med det – med et bredt sammensatt og meget kompetent styre, sier hun.

Akkurat nå gir korona-situasjonen nye utfordringer.

– Men som misjonsorganisasjon er det avgjørende å forholde seg til en verden i endring. Da må også vi som team søke nye løsninger, og ambisjonen er å være aktive pådrivere for dagsorden, sier hun.

Integrering og misjon

Hun påpeker den positive effekten det nære forholdet til misjonen har hatt for Stavanger som by, ikke minst på integreringsfeltet.

– Vi har opprettet Senter for interkulturell kommunikasjon, det gir oss kunnskap om internasjonal samhandling – og er en berikelse for byen. I Stavanger er det ingen som diskuterer flaggbruken i 17. mai-toget. Her vaier det gassiske flagget like naturlig som det norske, forteller styrelederen.

– En ny utfordring i vår tid er mangelen kristendomsundervisning i skolen. Den ballasten min generasjon hadde på feltet, er ikke til stede i dag. Vår viktigste oppgave nå er å forkynne evangeliet på en måte som treffer og rører ved dagens mennesker, sier hun.

Pilegrimstur til Røldal

Både som folkevalgt og som misjonsvenn har hun sett hvor viktig det er med frivillighet.

– Det er et grunnfjell i vårt samfunn, som vi må huske å ta godt vare på, sier den nye styrelederen.

Hun betrakter seg som en pilegrim.

– Å vandre rundt og føle nærhet til naturen i Ryfylke gir meg mye inspirasjon, gjerne med Røldal som pilegrimsmål. Den keltiske tradisjonen står sterkt på Vestlandet, og minner oss om at vi er en del av skaperverket. For meg henger forvaltertanken sterkt sammen med bærekraftsmålene for fremtiden – og med misjonsbefalingen, sier Bjørg Tysdal Moe.

LES MER: NMS vil kjøpe Lilleborg kirke

LES MER: Én litt mindre mismodig frivillig i kirken

---

NMS

  • Det Norske Misjonsselskap (NMS) er Norges eldste misjonsorganisasjon, stiftet i 1842 i Stavanger. Året etter grunnla NMS sin egen Misjonshøgskole i Stavanger.
  • NMS har misjonsarbeid i 16 land, med ca. 40 misjonærer i tjeneste.
  • Fredag 2. oktober ble det foretatt digitalt valg av nytt landsstyre, med Bjørg Tysdal Moe som ny styreleder.
  • Generalsekretær er Helge S. Gaard.

---

Les mer om mer disse temaene:

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal

Lars O. Flydal har i mange år vært journalist og fotograf i Vårt Land, og har dekket både kultur- og kirkeliv.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter