Nyheter

Tidligere Venstre-topp anbefaler det nye partiet Sentrum

Tidligere Venstretopp Atle Hagtun på vei inni det nye partiet Sentrum. – Med Venstres og KrFs valg av høyresiden trengs nå et nytt, ekte sentrumsparti, skriver han.

Han anbefaler andre sosial-liberale å vurdere det samme.

På Facebook søndag publiserte Hagtun en kronikk han har «hatt på beddingen siden i fjor».

Men så kom nyheten om et nytt parti – Sentrum – som han mener svarer på det han etterlyser. Han er i ferd med å melde seg inn i det partiet, bekrefter han til Vårt Land sømdag ettermiddag.

Hagtun var sekretariatsleder i Venstres Stortingsgruppe fra 1998 til 2009. Han har hatt en rekke verv i partiet, og var medlem i 45 år før han meldte seg ut i 2017.

Han mener det ble mye debatt om KrF i starten, men at partiet Sentrum sikter «bredere og er livssynsnøytralt».

– Plattformen er godt innenfor sosialliberal tenkning, skriver han.

Her er Atle Hagens innlegg (gjengitt med tillatelse):

Sentrum er dødt, leve sentrum

Med Venstres og KrFs valg av høyresiden trengs nå et nytt, ekte sentrumsparti, som foretrekker Arbeiderpartiet framfor Fremskrittspartiet som samarbeidspartner.

Vi som ble partiløse etter disse valgene, er nå tapere. Noen har valgt lojalitet likevel, andre er passivisert, og noen har valgt å gå inn i MDG eller Sp. Men tomrommet er åpenbart, og med det rette lederskapet kan et nytt sentrumsparti overta der V og Kr F ble del av høyresiden.

FrPs utmarsj av regjeringen har muligens gjort det lettere for de to partiene en stund, men det skal snart forhandles med Frp om statsbudsjett og andre saker. Framfor alt er det nytt valg neste år, og det er usannsynlig at de vil møte et mer aggressivt Frp med et endelig oppgjør.

Aversjonen mot Ap og til dels Sp er åpenbart så stor, i alle fall i Venstre, at valget må sies å være permanent. Det betyr et nytt valg med et regjeringsalternativ der Frp følger med på lasset, på den ene eller andre måten. Veien mot fortapelse er lagt, noe meningsmålingene viser.

Verdt forsøket

Det er heller ikke gitt at et nytt parti i sentrum vil lykkes, men det burde være verdt forsøket. Polariseringen går sin gang, og vi bør få en kraft som bryter denne, og gir flertallsløsninger som ikke er avhengig av press fra ytterliggående partier.

Et saklig og redelig sentrumsparti må samarbeide på sak med ethvert demokratisk parti, men verken Frp, Rødt eller MDG bør ha regjeringsmakt eller være i en vippeposisjon som gir dem utpressingsmuligheter.

De store «styringspartiene» svekkes, men det er uttrykk for at mange synes de har sviktet. Problemet oppstår når regjeringsflertall bare kan oppstå gjennom samarbeid som spriker for mye.

Derfor trenger Norge et nytt sentrumsparti i det tomrommet som mange nå opplever.

Tvunget til samarbeid med Frp

Høyre ønsket ikke samarbeid med Frp, men ble tvunget til det for å kunne få makt. Det samme har skjedd med Kr.F og Venstre. Men koalisjonen er ikke bærekraftig. Folk flest ønsker heller ikke høyredreining av det norske samfunnet.

På den andre siden kan et svekket Arbeiderparti bli avhengig av like mange sprikende interesser, fra Sp til MDG til Rødt.

Valgkampen 2021 kan bli preget av at H og Ap skremmer velgerne med hvem motstanderne skal samarbeide med.

Knut Arild Hareide hadde en plan for et mer bærekraftig samarbeid, men tapte. Det samme gjorde vi venstrefolk som måtte se at skillelinjen mot Frp ble brutt, og at unge liberalister vinner fram med nedbryting av den norske modellen i arbeidslivet.

Det sies at høyre-venstre-dimensjonen er blitt uaktuell. Problemet er heller at sentrumspartiene har glemt hvor viktig den er for et samfunn med likeverd og balanse mellom arbeid og kapital.

Nytt parti kan bli ankerfeste

For oss partiløse er ikke løsningen å bli politisk passive, eller gå inn i partier vi har respekt for, men ikke er hjemme i. Det er å etablere et nytt sentrumsparti, som kan bli et ankerfeste for det et bredt flertall i Norge står for og vil ha.

Et nytt parti kan ta opp i seg det beste fra sosialliberal, liberalkonservativ og sosialdemokratisk politikk, og legge bak seg særinteresser og gamle konflikter.

Det kan appellere til sentrumsvelgere som er blitt partiløse, høyrevelgere som er blitt lei av å være på lag med Frp, Ap-velgere som synes partiet deres har forlatt dem. Alle som er lei av polarisering og lettvintheter.

Jo, det er mange nok partier i Norge, men det er ikke noe problem. Velgerne sorterer i dem. Énsakspartier vil forbli blaff.

Et nytt sentrumsparti må vær verdibasert, men pragmatisk. Det må stå trygt i den norske samfunnsmodellen og i sentrum på alle konfliktlinjer, inkludert miljø og klima. Det må være kunnskapsbasert, og en motvekt mot lettvint symbolpolitikk.

Det må være populistisk i betydningen forankret i folket, antipopulistisk mot lettvint publikumsfrieri. Det bør være radikalt i ordets rette betydning - gå til roten i analyse og forståelse. Det kan være konservativt fordi vi i Norge har mer å forsvare enn å vinne på radikal politikk.

KrFs og Venstres valg har svekket sentrum

Det må være ikke-sosialistisk og ikke-liberalistisk.

KrFs og Venstres valg har ikke styrket sentrum, men svekket det. Det er Høyre og Frp som er tyngdepunktet på borgerlig side, og de to partiene glir gradvis i samme retning.

Et nytt parti vil stå klart nærmere Arbeiderpartiet enn Frp og den liberalistiske høyresiden i Høyre og Venstre. Samarbeidsmønster behøver ikke være skrevet i stein, men soleklart for et regjeringsskifte i 2021.

Med en plass på Stortinget fra sentrum, kan vi få en koalisjon sentrum/venstre som ikke vil være avhengig av ytterpartier som Rødt og MDG. Både de og Frp kan være krydder i det politiske landskapet, og et sentrumsparti kan samarbeide på sak med alle. Men i regjering må det være ansvarlighet, tillit og trygg styring.

Ett nytt sentrumsparti må være klare på NATO-medlemsskapet, EØS-avtalen og internasjonalt samarbeid generelt. Det må stå for anstendighet og inkludering.

Det må være en fornuftens motkraft mot symbolpolitikk som bare provoserer, og ødelegger for miljøkampen med en antibilisme som bare hindrer folks frihet og fleksibilitet i hverdagen.

Si farvel til den evige striden om sidevalg

Er dette en illusjon? Kanskje. Det avhenger av at «noen» med engasjement og tillitskapende framtoning kan ta ledelsen. Det avhenger av et organisatorisk arbeid for å bygge en grunnmur av politikk og mennesker i alle fylker. Det er fullt mulig.

Det er ikke bare regjeringen som spriker. Sentrumspartiene er også splittet internt, i en høyre- og venstrefløyer. Det er like greit å innse dette, og si farvel til den evige striden om sidevalg.

Norge vil ha godt av et gjenreist sentrum, i samarbeid med den moderate venstresiden. Det eneste som kan danne et flertall uten avhengighet av fløypartier.

Jeg har ingen personlige ambisjoner eller illusjoner, men tar et initiativ. Vi møtes på Facebook under arbeidstittelen «Nytt Parti». Alt nytt startet i det små.

LES OGSÅ:
Arne Viste melder seg inn i Sentrum

Valgforsker Bernt Aardal spår nyskapningen Sentrum har få sjanser

---

Fakta:

---

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter