Nyheter

Ber Forbrukertilsynet vurdere NLAs kristne profilering

– Når NLA Høgskolen markedsfører seg, opplyser vi ikke direkte om vårt konservative ståsted i samlivsetikken. Det kan være et brudd på markedsføringsloven, mener Gunn Vedøy, lærer på skolen.

Studenter som søker seg til NLA Høgskolen kan bli villedet til å tro at skolen har to likestilte syn i samlivsetikken. Det mener Gunn Vedøy, førsteamanuensis i pedagogikk ved NLA Høgskolen i Bergen.

Hun påpeker at i det meste av skolens markedsføring blir NLA beskrevet som en skole med et «kristent verdigrunnlag». Men hva har studenter grunn til å forvente dersom de søker seg til en skole med en slik profilering?

– De fleste nordmenn i dag forbinder kristendom med Den norske kirke (DNK), som er majoritetsreligionen i Norge. I DNK godtar de to syn i samlivsetikken: ett liberalt og ett klassisk. Da er det naturlig å tro at også studenter forbinder formuleringen «kristent verdigrunnlag» med DNKs åpenhet for to samlivssyn, mener hun.

Mandag denne uken sendte derfor Vedøy et brev til Forbrukertilsynet der hun ber dem vurdere: «Villeder NLA Høgskolen studenter i sin markedsføring, ved å være så utydelige med sitt tradisjonelle ståsted?»

Hun ønsker å prøve om markedsføringen kan være et brudd med markedsføringslovens paragraf 6, 7 og 8.

LES OGSÅ: Elin Ørjasæter mener NLA-lærer Gunn Vedøy er «skikkelig på villspor»

– Burde være tydelige

I skolens verdidokument heter det at: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken.» Men på nettsiden til skolen skal man lete godt for å finne dokumentet, påpeker Vedøy i brevet til Forbrukertilsynet. Først må man trykke på en lenke merket «Om høgskolen» øverst på siden. Deretter må man klikke seg inn på nok en lenke med beskrivelsen «Vedtekter og planer for NLA Høgskolen».

«Her er selve verdidokumentet gjemt blant nærmere 20 dokumenter av ulik karakter. Det er ingenting som tilsier at en søker forventes å lese alle disse dokumentene. Spørsmålet blir også hvor teologisk kyndig en skal forvente at en 19-20-åring skal være, med tanke på konsekvensen av innholdet i dette dokumentet», heter det i brevet fra Vedøy.

– Jeg mener NLA Høgskolen i vår markedsføring burde være tydelige på at vi offisielt representerer en konservativ fløy innenfor kristendommen, heller enn å bruke paraplybetegnelsen «kristen», sier høgskolelæreren.

Ønsker ikke å kommentere saken

Skolens verdidokument har lenge vært omdiskutert blant enkelte studenter og lærere. NLA-student Marthe Lilletun Langeland mener dokumentet «formidler holdninger som diskriminerer undertrykte grupper i samfunnet», uttalte hun til Vårt Land forrige uke. Samme uke ble det kjent at Jens Fredrik Brenne er blitt midlertidig ansatt som studentprest på skolen, noe som har skapt reaksjoner blant studenter. Brenne er styreleder i det kristne nettverket Til Helhet, en organisasjon som hevder at seksuell legning kan forandres.

Forbrukertilsynet opplyser at de foreløpig ikke har fått registrert henvendelsen fra Gunn Vedøy i sine systemer. Dermed er det for tidlig å si om saken vil bli vurdert av dem. Rektor på NLA Høgskolen, Sigbjørn Reidar Sødal, ønsker ikke å kommentere saken.

LES MER:

• Vårt Land på lederplass: Det kan være grunn til oppfordre studenter til å undersøke hvilken skole de har søkt seg inn på

Styreleder i Til Helhet ansatt som studentprest på NLA

NLA-lærere med privat initiativ: Tilbyr samtaler med skeive studenter

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen (NLA) er en privat høyskole med studietilbud i Bergen, Oslo og Kristiansand. NLA tilbyr studier innen blant annet medier, lærerutdanning, teologi og kunstfag. Høyskolen har i overkant av 2000 studenter.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag.
  • NLA ble akkreditert som høyskole i 2006. Det betyr at de selv kan opprette studietilbud på bachelornivå. Dersom de skal opprette mastergrad- og ph.d.-studier, må de søke NOKUT om akkreditering av studietilbudet.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter