Nyheter

Venstre-topper ordknappe om Født Fri-gransking

Venstre løftet stiftelsen Født Fri inn på statsbudsjettet i 2017. Fødselshjelperne Abid Raja og Trine Skei Grande er fåmælte. Nå åpner Stiftelsestilsynet tilsyn.

– Det er trist å lese det som står i rapporten. Men jeg synes det er ryddig å vise til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Imdi, og Kunnskapsdepartementet, som nå følger opp dette videre, sier avtroppende Venstre-leder Trine Skei Grande til Dagbladet.

Abid Raja, som er blitt kulturminister, sier det samme til NTB: – Det er Kunnskapsdepartementet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som også følger opp prosessen videre nå. Øvrige spørsmål må derfor rettes dit.

Mandag meldte Kunnskapsdepartementet at de stanser statsstøtten til stiftelsen Født fri, der Shabana Rehman er daglig leder. Det skjer etter en granskning av Ernst and Young på oppdrag for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Den konkluderer med at økonomistyringen i stiftelsen har vært dårlig.

Stiftelsestilsynet åpner tilsyn 

Onsdag ble det klart at  Stiftelsestilsynet har åpnet tilsyn med Født Fri og skal undersøke kontrollrutinene til styret.
– Det som har kommet fram, gjør at vi mener det er riktig å undersøke om styret har hatt god nok kontroll, sier Karsten Karlsen Sunde i Stiftelsestilsynet til NRK.

Et viktig arbeid

I Kunnskapsdepartementet lar integreringsminister Guri Melby, som også er foreslått som ny Venstre-leder, statssekretær Grunde K. Almeland kommentere støttekuttet til Født Fri – og hvordan Venstre opplever granskingsrapporten.

– For Venstres del så er det arbeidet mot negativ sosial kontroll som har vært viktig, og det er selvsagt trist at det arbeidet, som fortsatt er like viktig, får en sånn ende, eller en sak som dette midt i fanget. Heldigvis jobber vi bredt med dette feltet, sier Almeland til NTB.

Engasjert i arbeidet mot negativ sosial kontroll

Da Født Fri fikk statsstøtte, var fremgangsmåten uortodoks, har Vårt Land fortalt tidligere. Venstre-toppene kontaktet Shabana Rehman – dagens daglige leder i Født Fri – med oppfordring om å starte et prosjekt for kvinner og likestilling. Fremst sto Abid Raja da han var svært engasjert i arbeidet mot negativ sosial kontroll. Raja omtalte tildelingen i 2017 som en «parlamentarisk historisk hendelse» og uttalte at det aldri før hadde skjedd at «Stortinget bevilget penger til noe som ikke eksisterer». Stiftelsen ble etablert knappe to uker før midlene ble bevilget. Grande uttalte den gangen at politikere må tørre å satse og gjøre ting annerledes.

I dag sier statssekretær Almeland, til NTB, at «det er ikke uvanlig at man forhandler inn midler til ulike formål i en budsjettforhandling, og penger gis både til etablerte og mindre etablerte aktører i forhandlinger. Det som er veldig viktig for meg å være tydelig på, er at når det gis penger, så skal de brukes til det som er formålet. Når det ikke skjer, så er det klart at det må få reaksjoner».

Venstre ønsket «nye stemmer»

På spørsmål fra NTB om hvorfor Venstre ikke fikk laget åpen søknadsordning for organisasjoner som vil jobbe med tematikken – istedenfor å gi pengene direkte til Født Fri – svarer statssekretæren at «det eksisterer i dag en rekke tilskuddsordninger der man kan søke prosjektfinansiering, også til dette formålet»:

– Men Venstre ønsket den gangen å løfte fram flere alternative stemmer i debatten, fordi partiet så et behov for å trekke debatten noe videre. At noe gis som tilskuddsmidler som er søkbare, mens en annen del gis til det vi omtaler som nasjonale ressursmiljøer, er nettopp fordi vi skal ha noen sterke organisasjoner som over tid kan arbeide med spørsmål og ikke skal være avhengig av prosjektfinansiering, sier Almeland.

Han forklarer at partiet valgte Shabana Rehman – og miljøet rundt henne – fordi Venstre ønsket «nye stemmer i dette veldig viktige arbeidet».

Får gi tilsvar innen 6. oktober

Tirsdag meldte styret i Født Fri at de hadde fått lest og behandlet granskingsrapporten:

– Vi har hatt styremøte i dag, og har lest rapporten som har blitt lagt ut på IMDis hjemmesider. Og vi har mange faglige innsigelser på rapporten. Vi har tidligere i dag kontaktet IMDi og bedt om et møte, uten å få svar, skriver styreleder Jan Sverre Asker i en pressemelding.

IMDi meldte tirsdag at Født Fri får mulighet til gi tilsvar på rapporten innen 6. oktober:

– Dette vil styret benytte seg av. Vi har igangsatt advokat, revisor og andre kompetente for å bistå oss i å belyse Født Fris side av saken. Derfor vil jeg ikke kommentere enkeltsaker før vårt tilsvar foreligger. Vi er så langt ikke kjent med at det foreligger økonomiske misligheter i Født Fri, og administrasjonen har styrets tillit, skriver Asker.

LES MER

• Født Fri mister statsstøtten etter gransking

• Derfor varsles det om Født Fri: – Tiden i stiftelsen brøt meg ned

---

Fakta:

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter