Nyheter

– Det er stikk i strid med kristen etikk å etterlate seg en ubeboelig planet

Klima: KFUK-KFUM Global-leder Fredrik Glad-Gjernes mener det er på høy tid å ta i bruk ikke-voldelig sivil ulydighet i klimakampen. Mandag aksjonerer han, og er klar til å la seg arrestere for saken.

– Jeg er klar. Jeg har veldig sansen for å ta i bruk sivil ulydighet i klimasammenheng, sier lederen for KFUK-KFUM Global, Fredrik Glad-Gjernes, til Vårt Land. Han oppfordrer andre kristne til å vurdere det samme.

Mandag deltar han på en klimaaksjon i regi av miljøorganisasjonen Extinction Rebellion i Oslo sentrum. Aksjonen skal etter planen sperre for biltrafikk på ulovlig vis for å få fram sine krav til myndighetene om å ta politiske grep for å bremse klimaendringer og global oppvarming.

– Ettersom politikerne ikke har tatt signalet om hvor alvorlig krisen er, må vi oppgradere virkemiddelapparatet vårt. Vi har brukt mye dialog, kampanjer, massemobilisering, konferanser og deltakelse på internasjonale klimamøter. Vi har vært høflige om klima i 30 år uten å ha fått til endringer i særlig grad.

• LES OGSÅ om barneskolelæreren Simon som gjerne vil la seg arrestere for klimaet mandag. 

– Noen timer i arresten må vi tåle

Da Extinction Rebellion begynte med sivile ulydighetsaksjoner i England 2018, tenkte lederen for den kristne organisasjonen at det var på høy tid. Han meldte seg inn i den norske grenen av organisasjonen med det samme den ble etablert. I dag er han villig til å la seg arrestere for å få fram sitt budskap.

– Noen timer i arresten eller en prikk på rullebladet står seg godt for mine etterkommere fordi det viser i det minste at jeg har gjort noe, sier Glad-Gjernes.

Han utelukker ikke at KFUK-KFUM også vil ta i bruk sivil ulydighet i klimakampen i framtiden.

– Vi er satt til å ta vare skaperverket. Det er stikk i strid med kristen etikk å etterlate seg en ubeboelig planet, hvor våre barn og barnebarn får kjempeproblemer med ekstremvær, ødeleggelser og matsikkerhet som følge av klimaendringer. For meg er det helt åpenbart at man ikke lever etter bibelen hvis man ikke gjør en ekstra innsats for å stanse klimaendringene.

– Ettertiden vil se på oss som unnfallende

Glad-Gjernes oppfordrer hele kirken, alle kirkesamfunnene, utøvende av andre religioner og alle som tror på rettferdighet til å slutte å akseptere en klimapolitikk som ikke fører til substansielle endringer.

– Det vil i ettertiden bli sett på som om vi var unnfallende og at vi tålte urett altfor lenge. Både kirken og sivilsamfunnet generelt har vist altfor stor tålmodighet i et så viktig etisk spørsmål.

KFUK-KFUM Global-lederen er særlig opptatt av hvordan klimaendringene i dag rammer verdens svakeste som allerede lever i fattigdom, og at dette fører til klimaurettferdighet.

– Vi har gjort mye de siste årene for å redusere fattigdom, og har halvert andelen som lever i absolutt fattigdom. Men hvis ikke klimaendringene kommer under kontroll, vil alt dette nulles ut. Alt vil ha vært forgjeves. Jesus setter de svake i sentrum og sier at “det du gjør mot mine minste, det gjør du mot meg”. Derfor er det avgjørende i kristen etikk at vi eliminerer de årsakene til fattigdom og nød som vi kan. Den globale klimapolitikken er en av de strukturene som er skrekkelig ødeleggende for de mest sårbare i verden.

– Vi er skurkene

Overordnet mener han Norge som nasjon har et moralsk og etisk ansvar i kampen mot klimaendringene.

– Både fordi vi har muligheten til å gjøre noe, og fordi vi er en av skurkene i klimaødeleggelsene. Vi har 10.000 milliarder på et oljefond som vi kunne brukt mye mer aktivt for å finansiere et grønt skifte, både i Norge og ute i verden. Også fordi de pengene kommer fra klimaødeleggelser, og de fortsetter å komme fra klimaødeleggelser, avslutter Glad-Gjernes.

---

Extinction Rebellion

  • Extinction Rebellion, også kjent som XR, er en miljøorganisasjon som ble etablert i 2018.
  • Den har siden spredt seg til mange land, inkludert Norge. De aksjonerer ved bruk av ulovlig, ikke-voldelig sivil ulydighet.
  • De driver ikke hærverk og skader ingen, men aksjonerer blant annet gjennom å sperre for trafikk eller lenke seg fast. De planlegger en storaksjon i Oslo mandag.
  • Extinction Rebellion krever blant annet umiddelbar stans av all støtte til petroleumsaktivitet og at statsministeren vedgår at norsk oljepolitikk er i konflikt med målene i Parisavtalen.

---

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter